Home ธรรมะสวัสดี หลวงพ่อจรัญแนะนำ ใส่บาตรถูกวิธี ชีวิตไม่มีตกอับแน่นอน

หลวงพ่อจรัญแนะนำ ใส่บาตรถูกวิธี ชีวิตไม่มีตกอับแน่นอน

1 second read
0
0

หลวงพ่อจรัญแนะนำ ใส่บาตรถูกวิธี ชีวิตไม่มีตกอับแน่นอน

หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ด อ กกลางแจ้งขอขมากรร ม โดยตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรร มต่อเจ้ากรร มนายเ วรศัตรูห มู่มารห มู่พาลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรร มให้ขาดจากกัน

แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วนั้นขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญาโภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วด้วยเทอญ

และขออุทิศให้เจ้ากรร มนายเ วรทุกภพทุกชาติศัตรูห มู่มารห มู่พาลเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อนทุกภพทุกชาติเอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดีขอให้อโหสิกรร มขอให้ขาดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้ากรร มนายเ วรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรร มหลุดขาดจากกันณบัดนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตัวเองมากๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองต้องมีบุญบารมีแก่กล้าจริงๆ จึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ ควรสวดอิติปิโสฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยทำให้เกิดผลเร็วโทสะจะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง

การแผ่เมตตาที่จะได้ผลนั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละ100ครั้งเจ้ากรร มนายเ วรจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติสัมปชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปี่แล้วอุทิศส่วนกุศลจากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อยจะได้ผลมากกว่าเดิม

อุทิศบุญใช้กับผู้ล่วงลับนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วมากขึ้น วิบากกรร มของแต่ละคนล้วนต่างกันไปบางคนป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนตกงานบ่อยบางคนลำบากมากหากินไม่คล่องวิบากกรร มนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ

ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาแตกต่างกันแต่อย่าเพิ่งหมดหวังหนทางในการบรรเทาวิบากกรร มนั้นมีซึ่งอาจทำได้หลายวิธีดังนี้ เวลาที่เราทำบุญหรือทำความดีทุกครั้งนอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรการถือศึลแล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ

การสนทนาธรรมการให้ธรรมทานชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้หมดหวังการทำความสะอาดห้องพระการถวายน้ำเปล่าเพียง1แก้วให้กับหิ้งพระพุทธ การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่นโดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศลการกวาดใบไม้ทำความสะอาดห้องน้ำทำสวนหรือของส่วนรวมการดูแลคนแก่ เด็กการที่เรามีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมดนี้ล้วนเป็นกุศลและเป็นบุญทั้งนั้นเลย

ให้ตั้ง นะโม 3 จบ ข้าพเจ้า บอกชื่อตัวนามสกุล เกิดวันที่ วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก รวมถึงองค์เทพองค์พรหมที่ปกปัก รักษากายสังขารวิญญาณลูกอยู่วันนี้ลูกตั้งจิตถวายบุญที่ทำเช่นใส่บาตรสวดมนต์ถือศีลให้ทาน ฯลฯ

ลูกขอถวายบุญกุศลนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้นทั้งการงานการเงินและความรักให้ลูกมีเดชปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติและขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับเจ้ากรร มนายเ วรทุกภพทุกชาติรวมถึงวิญญาณที่ตามมาทุกผู้ทุกคน

เช่นบริวารญาติมิตรคนรับใช้บุตรธิดาสามีทุกภพทุกชาติขอให้ได้รับมหากุศลนี้รับแล้วขอให้อโหสิกรร มซึ่งกันและกันให้ขาดจากกันณบัดนี้เทอญขอ ให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงขึ้นๆ เต็มขึ้นเพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้นและสร้างคนให้เป็นพระต่อไปและให้เกิดปัญญาทางธรรมสมบูรณ์พูนผลทุกอย่างด้วยบุญนี้เทอญสาธุ

หมายเหตุ

การตั้ง นะโม 3 จบ เพื่อขอให้พระพุทธเจ้า ทรงเป็นพระประธาน เพราะพระบารมีของพระพุทธองค์สามารถเปิด 3 ภพ โลกสวรรค์มนุษย์และนรก ไม่ว่าเจ้ากรร มนายเ วรจะอยู่ภพภูมิใดแม้แต่นรกขุมสุดท้ายขุมที่18ก็จะสามารถเปิดทางไปถึงได้เจ้ากรร มนายเ วรจะได้รับอย่างรวดเร็วและ อโหสิกรร มให้เราหมด

และให้กรวดน้ำลงดินด้วยทุกครั้งแม่พระคงคาแม่พระธรณีจะได้เป็นทิพย์พย านเพราะท่านได้สำเร็จพระอรหันต์แล้ว ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วได้จากพันธุกรร มพ่อแม่แต่อย่าให้ขาดปัญญาทางธรรมนั่นก็คือจิตสัมผัສรู้ดีชั่วและการหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

ถ้าได้ปัญญาทางธรรมจะประสบแต่ความสำเร็จความสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะว่าบุญคือขุมทรัพย์ลาภยศจะมาเองและยังช่วยครอบครัวและคนอื่นได้อีกนะ กรร มเ วรแก้ไขได้โดยการขอขมากรร มและส่งวิญญาณด้วยพระสะดุ้งมารขนาด 3 นิ้ว 5 นิ้ว เป็นการต่อชะตาชีวิต

ถ้ากรร มใดได้รับอโหสิกรร ม กรร มนั้นจะเบาบางลง ทำให้ชีวิตจะดีขึ้น โดยสังเกตจากเราว่ามีสิ่งที่ดีเข้ามามากขึ้นไหม ที่ป่วยก็จะหาย ที่จนก็จะเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มจะมีบุญมาช่วย หากกรร มยังมากอยู่ ก็จะยังลำบากอยู่เช่นเดิม

ขอบคุณแหล่งที่มา san-sabai.com

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ธรรมะสวัสดี

Check Also

3 ราศีนี้ดีมาก พ้นวิกฤตหลังทนลำบากมานานนับปี ต่อไปมีแต่รวย

3 ราศีนี้ดีมาก พ้นวิกฤตหลังทนลำบากมานานนับปี ต่อไปมีแต่รวย ในความเชื่อคือการยอมรับว่าสิ่งใ…