Home ธรรมะสวัสดี คน 10 จำพวก ที่เทวดาคอยปกปักรักษ า ชี้นำชี วิ ตไปในทางที่เจริญรุ่งเรือง

คน 10 จำพวก ที่เทวดาคอยปกปักรักษ า ชี้นำชี วิ ตไปในทางที่เจริญรุ่งเรือง

0 second read
0
0

คน 10 จำพวก ที่เทวดาคอยปกปักรักษ า ชี้นำชี วิ ตไปในทางที่เจริญรุ่งเรือง

มนุษย์ทุกคนมีกรร ม อาศัยอยู่ด้วยกรร มและผลของมัน ซึ่งเราไม่ควรไปงมงายเรื่องอื่น แต่เรื่องเทวดา เป็นเรื่องมีจริงแน่นอน ไม่ควรละเลย ตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้น เรายังต้องพึ่งทุกๆ สิ่งที่มี และเทวดาก็มีทั้งคุณและโทษ เราจึงต้องทำให้ถูก และเทวดาที่เกี่ยวเนื่องกับคนมากที่สุด คือ

1. เทวดาประจำตัว ซึ่งมีทุกคนอาจจะมากน้อย แล้วแต่บุญบารมีของบุคคลนั้นๆ บำเพ็ญมา ถ้าเป็นคนทำบุญบ่อย สวดมนต์ภาวนาบ่อย เทวดาจะมารักษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. เทวดารักษาวัตถุสิ่งของ เช่น รักษาพระเครื่อง วัตถุมงคลที่เราใช้รักษาวัตถุมีค่าโบราณ เทวดารักษาสัตว์ที่มีคุณ ยกตัวอย่างเช่น ช้าง ม้า ที่มีลักษณะพิเศษ

3. เทวดารักษาสถานที่ เช่น รักษาบ้านเรือน หรือเรียกว่าผีบ้านผีเรือนนั่นเอง พระภูมิเจ้าที่ เทวดารักษาห้องพระ เทวดารักษาตามวัดพระธาตุเจดีย์

4. รุกขเทพเทวดา ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม จำพวก ไม้กฤษณา พิกุล หรือไม้ที่มีอายุยืน มีแก่น เทวดาจะมาอาศัยอยู่ ซึ่งมีบ้านหรือวิมานซ้อนอยู่ในต้นไม้นั้นๆ

จึงเห็นได้ว่า เวลาคนไปทำลายต้นไม้ มักเกิดโทษหรือบางทีมีเรื่องเล่าในเขตนั้นๆ ว่า วันพระ วันโกน มักได้ยินเสียงดนตรีไทยบ้าง เสียงคนพูดคุยกันบ้าง ชาวบ้านที่ไม่รู้จึงพาลพากันกลัว แล้วลือว่าผีดุ ต่างๆ นานา จริงๆ แล้วเป็นเทวดา ทั้งสี่ข้อที่กล่าวมานั้น นี่คือเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุด ให้คุณและโทษเราได้มากที่สุด ใครปฏิบัติถูกต้องมักจะร่มเย็นเป็นสุข ใครลบหลู่ ทำไม่ถูกต้องมักจะพบกับความเดือดร้อน

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าได้เสด็จออกจากวิมานไปสู่สวนอุทย าน แล้วจึงยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการทิศทั้ง 10 ทิศ ครั้งนี้พระมาตลีเทพบุตรจึงทูลถามว่าพระองค์ทรงนมัสการทิศทั้ง 10 นั้นด้วยเหตุผลอย่างไรเล่า

ครั้งนั้นสมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน 10 จำพวกคือ

1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย 4 แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม

2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง 3 คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต

3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา

4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา

5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา

6. คนที่มีการรักษาศีล 5 ศีล 8 อยู่เป็นนิจ

7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต

8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม

9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรย าคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา

10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

คนทั้ง 10 จำพวกนี้มีคุณมาก ทำความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่คนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีความเคารพนมัสการแก่บุคคลเหล่านั้น เมื่อพระมาตลีได้ฟังท้าวโกสีย์ตรัสดังนี้ก็มีความเกษมสันต์หรรษาจึงได้ออกวาจาว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งปวงพระองค์มีความเคารพในบุคคลจำพวกใด ข้าพเจ้าก็มีความเคารพในบุคคลจำพวกนั้น จำเดิมแต่วันนั้นมา เทพยดาทั้งหลายก็พากันอวยชัยให้พรแก่คนทั้ง 10 จำพวกมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ธรรมะสวัสดี

Check Also

เรื่องที่หลายคนต้องเจอ เมื่อเข้าวัย 40-90 ปี

ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่างๆมากมาย และความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นได้ของทุกช่วงเวลาชีวิตแน่น…