Home ทายนิสัย บอกนิสัยที่แท้จริงจากการสวมแหวน แม่นนะขอบอก

บอกนิสัยที่แท้จริงจากการสวมแหวน แม่นนะขอบอก

0 second read
0
0

วันนี้มาทายนิสัยจากการเลือกสวมแหวนแต่ละนิ้วกัน ไปดูกันว่าแต่ละนิ้ว

บ่งบอกถึงความหมายในการใช้ชีวิตไว้ว่าอย่างไรกันบ้ า ง และควรที่จะสวมแหวนที่นิ้วไหน

1.คุณชอบสวมแหวน นิ้วโป้ง

ภาพรวม : สำหรับคนที่ชอบสวมแหวนนิ้วโป้งนั้น จะเป็นคนที่ชอบสร้างความ

โดดเด่นให้กับตัวเองและคนรอบข้างแปลกใจ จะเป็นคนพวกที่ชอบในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ มีความคิดแปลก

การสวมแหวนนิ้วโป้งข้างซ้าย บอกถึงความมั่นใจในตัวเอง บางคนมั่นใจมาก ชอบสั่งคนอื่นจนถึงขั้นเผด็จการเลยทีเดียว

คนที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ต้องสั่งคนเยอะๆ จะช่วยเสริมบารบีได้ ถ้าใครที่คิดว่าตัวเอง

มีความมั่นใจอยากจะลดความมั่นใจที่มีมากเกิน ให้อยู่ในระดับสมดุล ให้ใส่แหวนที่นิ้วโป้งข้างขวาจะสามารถช่วยได้

2.คุณชอบสวมแหวน นิ้วชี้

ภาพรวม : เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ

ชอบเป็นหัวหน้ามากกว่าลูกน้อง เป็นคนที่ชอบแสดงความเข้าแข็ง แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความอ่อนแอพอสมควร

นิ้วชี้ เป็นนิ้วที่บ่งบอกถึงการมีเหตุมีผล เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นผู้นำ

ต้องการความเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงาน การใส่แหวนที่นิ้วชี้ข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมได้

และในทางตรงกันข้ามคนที่สวมแหวนนิ้วชี้ข้างขวา แสดงว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ดี

3.คุณชอบสวมแหวน นิ้วกลาง

ภาพรวม : เป็นคนที่เอาแต่ใจที่สุด ทุกคนต้องฟังคุณ น้อยมากที่คุณจะฟังคนอื่น

แต่จะประสบความสำเร็จด้านความรัก เพราะคุณเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง จริงใจ และชอบใช้ชีวิตกับครอบครัว เป็นที่สุด

สำหรับนิ้วกลางเป็นนิ้วของการตัดสิน นิ้วแห่งเหตุและผล คนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างซ้ายมักจะต้องทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

คอยตัดสินใจ คอยจับผิดคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันคนที่สวมแหวนนิ้วกลางข้างขวาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ เช่น

คนที่ทำงานเกี่ยวกับศิลปะ หรือถ้าใครที่มีช่องว่างระหว่างนิ้วกลางนิ้วนาง

เยอะการสวมแหวนที่นิ้วกลางก็จะช่วยปิดช่องว่างระหว่างนิ้วได้ ไม่ให้เงินทองรั่วไหล

4.คุณชอบสวมแหวน นิ้วนาง

ภาพรวม : เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอม เป็นคนที่ชอบหนีความจริง

ให้ความสำคัญกับความรัก มักโดนหลอกบ่อยๆ จะปลื้มกับคำพูดคนได้ง่าย อารมณ์ เปลี่ยนแปลงบ่อย ขี้น้อยใจ

คนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างซ้ายจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ๆ

อยู่เสมอ ส่วนคนที่สวมแหวนนิ้วนางข้างขวาจะเป็นคนที่อยู่กับกฏระเบียบยึดติดกับกฏกติกามากๆ

5.คุณชอบสวมแหวน นิ้วก้อย

ภาพรวม : เป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ มักจะสนใจเรื่องเล็กน้อย ถ้าเป็นผู้ชายจะติดแม่มากกว่า

ภรรยา สนใจเรื่องจุกจิกมากกว่าเรื่องใหญ่ๆ เอาใจเฉพาะคนที่ได้ผลประโยชน์ เป็นคนที่มีความรักอบอุ่น

คนที่สวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายเหมาะมากกับการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อส า ร โดยตรงโดยเฉพาะการพูด คนที่ทำงานเกี่ยวกับการ

ขาย เจรจา ติดต่อสื่อส า ร หากสวมแหวนนิ้วก้อยข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมให้คนเชื่อถือในคำพูดได้เป็นอย่างดี

ที่มา : myhora

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ทายนิสัย

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…