Home ทายนิสัย ทายนิสัยจากสิ่งแรกที่คุณเห็น สามารถบอกได้ถึงนิสัยของคุณ

ทายนิสัยจากสิ่งแรกที่คุณเห็น สามารถบอกได้ถึงนิสัยของคุณ

5 second read
0
0

1. เห็นต้นไม้ก่อน

ถ้าเห็นต้นไม้ ตัวตนของคุณเป็นคนเงียบๆ แต่ไม่ใช่เพราะคุณขี้อาย คุณก็แค่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง

(อินดี้นิดๆ) และรู้สึกว่า ไม่จำเป็นต้องทำตัว ให้เป็นที่ยอมรับของใครๆ พอใจที่จะอยู่อย่างสบายใจมากกว่า

2. เห็นลิงกอริลล่าก่อน

คุณเป็นคนที่กระตือรือร้น ทะเยอทะย าน ชอบความสมบูรณ์แบบ เป็นคนที่หากจะทุ่มก็ทุ่มเทไปสุดกำลัง

คุณมีเป้าหมายในใจ และชอบที่จะพุ่งตรงไปข้างหน้าเสมอ จนบางครั้งก็เผลอละเลย

คนรอบข้างไปบ้ าง สิ่งที่คุณควรเพิ่มอีกนิดคือ ความใส่ใจ

3. เห็นสิงโตก่อน

คุณเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่เด่นชัด คุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหน

คุณเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างดี และมักจะไม่ยอมให้ใคร หรืออะไร มาบั่ น ท อ นตัวตนของคุณ

4. เห็นปลาก่อน

คุณเป็นคนอ่อนโยน และอ่อนไหว ลักษณะเด่นคือเป็นคนที่แคร์และเข้าใจคนอื่น คุณพึงพอใจ

ที่ได้เป็นที่พึ่งของใครต่อใคร ชอบให้ความช่วยเหลือ สิ่งเดียวที่ควรระวัง คือ อย่ายอมให้ใครเข้ามาเอาเปรียบคุณจนเกินไป

ที่มา : t a i n i s a i

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ทายนิสัย

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…