Home ชีวิต 7 พฤติกรรมดูแย่ๆ อย่าเผยในที่ทำงาน (จะไม่มีใครคบ)

7 พฤติกรรมดูแย่ๆ อย่าเผยในที่ทำงาน (จะไม่มีใครคบ)

3 second read
0
0

สังคมในที่ทำงานเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ดังนั้น

การแสดงออกและพฤติกรรมในที่ทำงาน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา

จะต้องให้ความสำคัญ เพราะหากเราทำตัวไม่ดี ก็อาจเป็นที่

เพ่งเล็งของหัวหน้า HR และเพื่อนร่วมงานได้

อีโก้สูงกว่ากำแพงเมืองจีน

อีโก้ (Ego) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ที่ยึดถือความคิด

ของตนเองเป็นหลัก เช่น มั่นใจในตัวเองมากๆและคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

หรือทำตัวเป็นน้ำที่เต็มแก้วตลอดเวลา คนที่มีอีโก้สูงมัก

สร้างความรู้สึกกดดันต่อผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และ

ทำให้การทำงานเป็นไปได้ยากขึ้น

เช้าชามเย็นชาม ไม่รับผิดชอบงานของตนเอง

มนุษย์เช้าชามเย็นชาม คือคนประเภทที่ไม่สนใจและใส่ใจในงาน

ของตนเอง เพียงแค่ทำให้จบๆไปเท่านั้น ทำงานแบบผักชีโรยหน้า

ผลที่ตามมาคือปัญหาสะสมใน ร ะ ย ะ ย า ว เนื่องจากงานที่

ไม่ได้รับการใส่ใจตั้งแต่แรก จนสร้างภาระให้กับผู้อื่นนั่นเอง

จับกลุ่มเม้ามอยจนไม่เป็นอันทำงาน

การคุยกันในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องต้องห้าม แต่บางครั้งก็ต้องมีขอบเขตบ้าง

การจับกลุ่มคุยกันนานๆจนไม่เป็นอันทำงาน หรือเสียงดังรบกวนคนอื่น

สร้างความรำคาญให้กับผู้ร่วมงานก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่

ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

ขาด ลา มาสายเป็นประจำ

การลา ถือเป็นสิทธิ์ที่พนักงานพึงได้รับ แต่กรณีที่พนักงานมักจะ

ล า ป่ ว ย เป็นประจำ ก็เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตุได้ว่า ป่ ว ย จริงหรือไม่

แถมยังสร้างภาระให้กับคนที่ต้องทำงานแทนด้วย ส่วนการมาสายนั้น

ไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้ว

หากไม่มีเหตุอันสมควร หรือ ฉุ ก เ ฉิ น จริงๆ

ทำตัวเฉื่อย ไม่แอคทีฟ

มนุษย์สลอธ (Sloths) หรือพวกที่ชอบไม่แอคทีฟกับงาน เป็นประเภทที่

ดองงานไว้เป็น ดิ น พ อ ก ห า ง ห มู หรือกว่าจะทำงานได้เสร็จแต่ละอย่าง

ต้องใช้เวลานาน ไม่ค่อยชอบออกความคิดเห็น เป็นคนอีกหนึ่งประเภทที่

สร้างความหนักใจให้กับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะต้องมารองานนานๆ

ทั้งที่ไม่จำเป็น

แหกกฎแบบไม่สนโลก

คนประเภทนี้มักใช้ข้ออ้างในการสนิทกับผู้ใหญ่ในองค์กร หรือถือตนว่า

ตัวเองมีอภิสิทธิ์เหนือว่าผู้อื่น ในการไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น แต่งกาย

นอกเหนือจากระเบียบของบริษัท พักกลางวันเกินเวลาที่กำหนด หรือ

แม้แต่การออกไปทำธุระของตัวเองในเวลาก็มี

รับงานนอกแล้วมาทำในออฟฟิศ

เมื่อบริษัทจ้างคุณมากทำงานตามเวลาที่กำหนด คุณก็ควรจะทำงาน

ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ การนำงานอื่นมาทำในบริษัทถือเป็นความผิด

อย่าง ร้ า ย แ ร ง หากคุณรับงานนอก ก็ควรจะทำในวลาอื่นที่

ไม่ใช่เวลาทำงานประจำ เพราะมันไม่ยุติธรรมกับบริษัทที่จ้างคุณมา

สำหรับ 7 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในที่ทำงานตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ให้คุณลองตรวจสอบตัวเองดูว่าเข้าข่ายข้อไหนบ้างหรือไม่ หากพบแล้ว

ควรรีบแก้ไขทันที เพราะทุกๆ พฤติกรรมสามารถแก้ไขได้ก่อนที่จะสายเกินไป

ขอขอบคุณ th.flare-dash

Load More Related Articles
Load More By Verrysmile999
Load More In ชีวิต

Check Also

บอกนิสัยจากการเลือกดวงอาทิตย์ที่ชอบ เผยความจริงในตัวคุณ

ชวนเล่นเกม ภาพทายนิสัย จงเลือกภาพพระอาทิตย์ที่ชอบเพียง 1 ภาพเท่านั้น แล้วเลื่อนลงไป อ่ า น…