Home ชีวิต 6 ข้อดีของการมีเงินเก็บ ถ้าจะเริ่มจริงจังตอนนี้ยังไม่สาย

6 ข้อดีของการมีเงินเก็บ ถ้าจะเริ่มจริงจังตอนนี้ยังไม่สาย

4 second read
0
0

1.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

คนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น ทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อ
ย า ม ข า ด ร า ย ไ ด้ ตกงานหรือมีเรื่องต้อง

ใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

2.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น

โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่าย ย า ม เ ก ษี ย ณ อายุ หรือ ย า ม แก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว

การออมเพื่อ ซื้ อ ที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การ ซื้ อ บ้าน ซื้ อ รถ ซื้ อ คอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ ล ง ทุ น

การเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร ไปจนถึง ด อ ก เ บี้ ย จากการเก็บออม

3.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายใน ย าม ฉุ ก เ ฉิ น หรือค่าใช้จ่ายเมื่อ ย า ม แก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อย

ทุ่มแรง ล ง ทุ น ทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

4.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง

เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายใน

ย า ม  เ จ็ บ ป่ ว ย หรือใน ย า ม ที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานใน ย า ม เดือดร้อนอีกด้วย

5.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการ

เ จ็ บ ป่ ว ย จากปัญหา สุ ข ภ า พ หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ

เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น

โดยประเทศที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออม ไป ล ง ทุ น เพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ

โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการ ล ง ทุ น ภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

สูตรการออมเงิน เริ่มต้นการออมเงินแบบไหนได้บ้าง
สำหรับ

มือใหม่หัดออมเงินในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีเช่นนี้ แน่นอนว่าหลายคนคงหาเงินได้อย่างยากลำบาก ประกอบกับข้าวของเครื่องใช้ต่างมีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายรอบด้าน

เข้ามาแทรก เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการเก็บออมเงิน แต่ถึงอย่างนั้น ยังมีวิธีการออมเงินแบบง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถทำได้ เพียงแค่เลือกวิธีออมเงินให้เหมาะ

กับตนเองเท่านั้น โดยสูตรการออมเงินที่น่าสนใจ มี ดังนี้

เก็บเงินไว้สัก 10% ของรายได้ที่ได้รับ
โดยสามารถ

เก็บเข้าธนาคาร อาจเป็นในรูปแบบของบัญชีเงินฝากประจำไปจนถึงบัญชีเงินฝากแบบทั่วไปที่ใช้เก็บออมเงินโดยเฉพาะ ส่วนเงินที่เหลือจากการเก็บออมก็นำไป

กระจายรายจ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอ แต่หากใครที่มีรายจ่ายมากไม่สามารถเก็บได้ถึง 10% ก็ควรเริ่มต้นเก็บอย่างน้อย 5%

อย่าพกเงินสดทีละมาก ๆ
แน่นอนว่า หลายคนติดเป็นนิสัยเมื่อถือเงินสดจำนวนมาก ก็จะใช้เงินในมืออย่างเพลิดเพลินจนลืมคิดไปว่าเราใช้เงินไปมากขนาดไหนแล้ว ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยให้เรา

เก็บออมและใช้เงินได้น้อยลง นั่นก็คือ การพกเงินให้น้อยลง เพื่อเป็นการจำกัดการใช้เงินของตัวเอง ลองเริ่มกับตัวเองง่าย ๆ ว่าควรใช้เงินวันละเท่าไหร่ และควรใช้

ไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ต่อวัน จะถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการออมเงินของคุณได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งฝึกนิสัยการใช้เงินได้ด้วย

จัดตารางการออมเงิน
การจัดตารางการออมเงินถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยการออมเงินที่ได้ผลค่อนข้างมาก คือการจัดตารางการออมเงิน การใช้จ่ายในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละวันแน่นอนว่า

คุณอาจมีการคำนวณค่าใช้จ่ายรายวัน หรือรายสัปดาห์ อาจทำตารางการออมเงิน เช่น เก็บเงินวันละ 20-30 บาท หรือเก็บเงินอาทิตย์ละ 100-200 บาท เป็นต้น

เปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบ ร ะ ย ะ ย า ว 
อีกหนึ่งช่องทางยอดนิยมสำหรับการเก็บออมสำหรับใครหลายคน ตัดปัญหาการมีเงินติดไว้กับตัวแล้วต้องใช้จ่าย นั่นก็คือ การฝากประจำ ร ะ ย ะ ย า ว อาจจะเริ่มต้นที่ 1-2 ปี

แล้วแต่เราเป็นคนกำหนด ซึ่งการเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ร ะ ย ะ ย า ว จะช่วยให้เราสามารถเก็บออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งรับประกันได้ว่าเรามีเงินเก็บอย่างแน่นอน

การออมเงินถือได้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งสำหรับใครหลาย ๆ คนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ย า ม เกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ

เนื่องจากเงินถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน หรือในยุคเศรษฐกิจ ย่ำ แ ย่ เช่นนี้ ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการเงิน เงิน ฉุ ก เ ฉิ น หรือ การยืมเงิน ฉุ ก เ ฉิ น

การเลือกสมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมที่มีอัตรา ด อ ก เ บี้ ย ไม่สูง มีวงเงินสำหรับนำไปใช้จ่ายใน ย า ม ฉุ ก เ ฉิ น นอกจากนี้ในปัจจุบันคุณยังสามารถ

สมัครบัตรกดเงินสดทางออนไลน์ ได้ง่าย ๆ และมีรายละเอียดต่าง ๆ ให้คุณศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกสมัครบัตรกดเงินสด สำหรับการยืมเงิน ฉุ ก เ ฉิ น ไว้ใช้ ใน ย า ม จำเป็น

โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องพบเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เช่นนี้ด้วย

ขอขอบคุณ ktc.co.th

Load More Related Articles
Load More By Verrysmile999
Load More In ชีวิต

Check Also

บอกนิสัยจากการเลือกดวงอาทิตย์ที่ชอบ เผยความจริงในตัวคุณ

ชวนเล่นเกม ภาพทายนิสัย จงเลือกภาพพระอาทิตย์ที่ชอบเพียง 1 ภาพเท่านั้น แล้วเลื่อนลงไป อ่ า น…