Home ชีวิต 13 สัญญาณบอกเป็นนัยๆ ว่า คุณจะเป็นคนรวย

13 สัญญาณบอกเป็นนัยๆ ว่า คุณจะเป็นคนรวย

4 second read
0
0

1.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมงก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5)

เพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลาคิด และทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่ากลายเป็นว่าคนตื่นเช้าสามารถ “ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้

ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

2.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัยสู่ความสำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน”

ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเอง ว่าเป็นคนคิดลบหรือคิดบวกซึ่งคนรวย

จะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

3.ไม่เห่อตามกระแ ส มหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระ แ ส ของตัวเองขึ้นมา และชั ก ชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

4.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวกมีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้

แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลา ไม่ได้แถมการคบคนที่คิดลบ ช่างนินทา

แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่ง บั่ น ท อ น กำลังใจและ หากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย

สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อน ก็ได้แค่เราต้องมีพื้นฐาน ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้า

และมี ความรู้จริง แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

5.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียว

แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไร และ

เงิ นปันผลจากหุ้น และการร่วมหุ้ น ทำธุรกิจ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต

ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

6.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสือ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการอ่ านเพิ่มความรู้

เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือ หมวดบันเทิง

7.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่า

การออกกำลังกายไม่ได้ดีต่อสุขภ าพร่ างก ายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ส มองตื่นตัวอีกด้วย

8.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณ

เมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะอาห าร

อย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี)

ส่วนหนึ่งก็เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขา ใจเรา รู้ว่าทุกคนมีชีวิต จิตใจ

ต้องการกัลย าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจ

ลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา เราก็คงยินดีเช่นกัน

แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมดแต่ไม่เคยบอกไม่เคย แสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

9.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถเป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า

เคยทำบางอย่างสำเร็จ มาก่อนและที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย เฉพาะด้านธุรกิจหรือ

การเงินเท่านั้นแต่ยังช่วย ให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ ที่ย ากๆ ได้

คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียวแต่ยินดี ให้คนมาช่วยคิด ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

10.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ

ไม่ใช่เห็นแก่ตัวขั้น รุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้เพราะแบบนั้น

ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวม

ก็จะออกมากลางๆ หรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

11.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และเขารู้ว่าถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็น

ก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึงแสวงหาความเห็น

จากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้าแล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผล จริงก็ยอมรับ

พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัวความเห็นจากคนอื่น

ก็ เ สี่ ย ง มาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลง เ ห ว)

คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้น ทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะ

ผิดทางอย่างที่บอกไว้แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และ

การกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ ฝ่าฟั น และปรับตัว) คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง

และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้” ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์เรา

ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

12.พุ่ง ช น เป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมายและ มุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อล้ม แล้วก็ลุกต่อให้เดินไป

ได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อสุดท้าย จะก็ไปถึงเป้าหมายได้และคนรวยสร้างเอง

จะตั้งเป้าหมายส่วนตัวไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

13.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ส ม อ ง คิด ใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน

ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น ต้องเกี่ยวกับเงินทอง ธุรกิจล้วนๆ แต่เขา ยังคิดเรื่องการวางแผนชีวิตโดยรวม

และการดูแลสุขภ าพ เช่นกัน

ขอขอบคุณ t h a i p t

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ชีวิต

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…