Home ชีวิต 12 พฤติกรรมที่พ่อแม่ ไม่ควรทำต่อหน้าลูก

12 พฤติกรรมที่พ่อแม่ ไม่ควรทำต่อหน้าลูก

0 second read
0
0

เด็กก็เหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ จะถูกแต่งเติมสีสันอะไรลงไปหลักๆแล้วก็

ต้องมาจากพ่อแม่ ดังนั้นพฤติกรรมของพ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญกับลูกมากๆ

มาดูกันว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่ไม่ควรทำต่อหน้าลูกพ่อแม่คือบุคคล

ที่ใกล้ชิดกับลูกมากที่สุด และเป็นคนที่มีความสำคัญกับลูกมากที่สุด

ดังนั้นก็เหมือนกับว่าพ่อแม่คือต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับลูกๆ

ดังนั้นเด็กจึงมักจะเลียนแบบพฤติกรรมและซึบซับสิ่งต่างๆ

มาจากพ่อแม่เต็มๆนั่นเอง

1.ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

การที่พ่อและแม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกจะทำให้ความรู้สึกทั้งหมด

ตกไปอยู่ที่ลูก ยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็ก เขาจะรู้สึก แ ย่ และอาจจะคิดว่า

เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกัน อีกอย่างที่สำคัญคือ

ลูกจะเสียใจมากเพราะทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นคนที่เขารัก

และเขาาคงไม่โอเคแน่ๆที่ต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแน่นอน

2.พูดจาไม่สุภาพให้ลูกได้ยิน

พ่อแม่ก็เปรียบเหมือนครูคนที่หนึ่ง ดังนั้นลูกจะเรียนรู้จากพ่อแม่

เป็นอันดับแรก คำพูดของพ่อและแม่จึงมีความสำคัญค่อนข้างมาก

หากพ่อและแม่พูดจา ห ย า บ ค า ย ต่อหน้าลูก ลูกจะจดจำและ

พูดตาม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว จะไปโทษใครได้ในเมื่อ

คุณเองเป็นตัวอย่างให้เขาเองนี่นา

3.ตำหนิพ่อหรือแม่ให้ลูกฟัง

จงคำนึงไว้เสมอว่าไม่ว่าพ่อหรือแม่ ต่างล้วนมีความสำคัญและ

เป็นที่รักของลูก ดังนั้นการที่พ่อหรือแม่พูดถึงอีกฝ่ายในทางลบ

จะทำลูกรู้สึกผิดหวังและรู้สึกไม่ดี หากรับฟังอยู่บ่อยๆครั้ง

อาจจะทำให้ลูกมีรู้สึกไม่ดีต่อพ่อหรือแม่ได้ และ

ลูกจะรู้สึกว่าเขาขาดคนใดคนนึงไปนั่นเอง

4.เกี่ยงกันทำหน้าที่

ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูกหรือว่าจะเป็นหน้าที่ภายในบ้าน

อย่าเกี่ยงกันทำ เพราะนั่นจะแสดงถึงความไม่สามัคคีกันของพ่อแม่

จะทำให้ลูกรู้สึกว่าไม่ได้รับความสำคัญจากพ่อแม่นั่นเอง และ

อาจทำให้ลูกคิดว่าพ่อแม่ไม่รักเขา ในกรณีที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับลูก

แต่หากเป็นหน้าที่งานในบ้าน จะทำให้ลูกรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้

ไม่ใช่หน้าที่ จะทำให้เขากลายเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่

ของตัวเองในอนาคตได้

5.เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

การเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นต่อหน้าลูก จะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่า

คนอื่น ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นปมในใจของลูก ซึ่งอาจส่งผลใน ร ะ ย ะ ย า ว

ทำให้ลูกขาดความมั่นใจในตัวเอง หรือในบางกรณีอาจจะทำให้ลูก

มีความกดดันจนกลายเป็นเด็กเก็บกดได้นั่นเอง

6.ตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ

เด็กมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงว่าอาจจะรับแรงกดดัน

ได้น้อยกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง ซึ่งการตำหนิลูกในด้านความรู้ความสามารถ

อาจทำให้ลูกมีความกดดันสูง ในเด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมต่อต้าน

อย่างเช่น กลายเป็นเกเรไปเลย หรือในบางคนอาจจะเป็นเด็กที่รู้สึกว่า

ตัวเองด้อยค่าและไม่เป็นที่ภูมิใจของพ่อแม่

7.แสดงความ รุ น แ ร ง ต่อหน้าลูก

จริงๆแล้วไม่ควรจะแสดงความ รุ น แ ร ง ทั้งต่อหน้าและลับหลังลูก หรือ

พูดง่ายๆก็คือไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมของเราเลยเสียด้วยซ้ำ

แล้วหากยิ่งแสดงออกมาต่อหน้าลูก ลูกจะเกิดอาการหวาดกลัว

ซึ่งจะทำให้เด็กกลายเป็นคนขี้ระแวงและหวาดกลัวง่าย ส่งผล

โดยตรงกับจิตใจของเด็ก แถมยังส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กก้าวร้าว

หรือในบางกรณี ลูกจะกลายเป็นเด็กเก็บกด อาจจะไม่ได้

แสดงออกต่อหน้าพ่อแม่ แต่อาจจะไปแสดงออกเมื่ออยู่ข้างนอก

กับคนอื่นก็เป็นได้

8.จ้องจอทีวีหรือจอมือถือมากกว่าจ้องมองดูลูก

เวลาที่อยู่กับลูกก็ควรใช้เวลากับลูกให้มาก โดยเฉพาะลูกที่ยังเล็กอยู่

ลูกจะรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจจากพ่อแม่ เขาจะไม่รู้สึกว่าเขามี

ความสำคัญน้อยกว่าสิ่งต่างๆรอบตัว หากคุณจ้องจอทีวีหรือ

จอมือถือมากกว่าการใช้เวลากับลูก อาจจะทำให้เขารู้สึกว่า

ไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่นั่นเอง

9.ดื่มเครื่องดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ หรือ สู บ บุห รี่ ต่อหน้าลูก

เด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบพ่อแม่โดยตรง หากคุณดื่มสิ่ง มึ น เ ม า หรือ

สู บ บุ ห รี่ ต่อหน้าลูกแล้วนั้น จะทำให้เขาจดจำและทำตาม ซึ่งถึงตอนนั้น

และจะตำหนิลูกก็คงจะทำได้ไม่เต็มปากเพราะคุณเองก็ทำเป็นตัวอย่าง

ให้กับเขา เขาจะรู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือไม่ควรทำ

และที่สำคัญเด็กมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าผู้ใหญ่ ค วั น พิ ษ จ า ก บุ ห รี่

จะทำ ร้ า ย ร่ า ง ก า ย ของลูกอีกด้วยนะคะ

10.แสดงอารมณ์ด้านลบต่อหน้าลูก

เด็กสามารถซึมซับอารมณ์จากพ่อแม่ได้โดยตรง หากคุณมีปัญหา เ ค รี ย ด หรือ

ไม่สบอารมณ์มากจากนอกบ้าน อย่าเอาปัญหาเหล่านั้นมาแสดงออก

ทางสีหน้าหรืออารมณ์ต่อหน้าลูกเพราะลูกจะรับรู้ได้ถึงว่าคุณกำลัง

ไม่มีความสุข แน่นอนว่าลูกคงจะรู้สึกไม่ดี และอาจจะทำให้ลูกไม่กล้า

ที่จะพูดหรือบอกเล่าอะไรกับคุณ เพราะคุณเป็นคนสำคัญของเขา

เขาจะไม่อยากให้คนที่เขารักต้องมีปัญหาหรือต้องรับความ เ ค รี ย ด

อะไรเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะ

11. โ ก ห ก ลูก

อย่า โ ก ห ก ลูกเพราะว่าลูกจะรู้สึกว่าการ โ ก ห ก เป็นเรื่องไม่ผิดอะไร

จะทำให้เด็กเคยชินกับการ โ ก ห ก จนติดเป็นนิสัย ควรจะใช้เหตุผลคุยและ

อธิบายกับลูกมากกว่าที่จะใช้วิธีการ โ ก ห ก ลูก เด็กมีความคิดและ

สามารถทำความเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆได้ แต่ต้องรู้จักใช้เหตุผลและ

รู้จักที่จะใช้คำพูดดีๆกับลูก

12.ตอบคำถามลูกไปมั่วๆเพื่อตัดความรำคาญ

เด็กส่วนใหญ่ต่างต้องเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว และนั่นเองที่ทำให้ลูกมี

ความสงสัยกับสิ่งรอบตัวตลอดเวลา เมื่อไม่รู้ขาจะถาม ซึ่งคนแรก

ที่จะถามก็คงต้องเป็นพ่อและแม่ เพราะคุณเป็นคนที่ใกล้ตัวและ

เขาให้ความสำคัญกับคุณที่สุดด้วยนั่นเอง การตอบคำถามสิ่งต่างๆ

ที่ลูกถามนั้น ควรตอบอย่างตั้งใจและใช้เหตุผลกับลูก อย่าตอบไปมั่วๆ

เพื่อตัดความรำคาญ เพราะจะทำให้ลูกไม่กล้าที่จะถาม หรือ

อาจจะได้รับข้อมูลที่ทำให้ลูกเข้าใจผิดซึ่งจะส่งผล

ไปยังในอนาคตของลูกด้วย

เลี้ยงลูกต้องใช้ความเข้าใจ และระมัดระวังทั้งคำพูดและการกระทำ

เพราะเด็กคือผ้าขาวที่รอการแต่งเติมสีสันอยู่นะคะ

ขอขอบคุณ akerufeed

Load More Related Articles
Load More By Verrysmile999
Load More In ชีวิต

Check Also

บอกนิสัยจากการเลือกดวงอาทิตย์ที่ชอบ เผยความจริงในตัวคุณ

ชวนเล่นเกม ภาพทายนิสัย จงเลือกภาพพระอาทิตย์ที่ชอบเพียง 1 ภาพเท่านั้น แล้วเลื่อนลงไป อ่ า น…