Home ชีวิต แก่แล้วไม่มีคนเลี้ยง “วางแผนเรื่องเงินอย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนได้ดีมากๆ)

แก่แล้วไม่มีคนเลี้ยง “วางแผนเรื่องเงินอย่างไร” ให้อยู่รอด (สอนได้ดีมากๆ)

11 second read
0
0

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการเกษียณ

อายุการทำงานควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพในปัจจุบันของตัวเองที่สำคัญคือ

ควรลงมือทำทันทีอย่ารีรอและอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายและ

แผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจนก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้วยังมี

อาชีพรองรับ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว

เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้ง

เป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปีหรือ 60 ปี

เรามีข้อมูลดี ๆที่แนะนำ 7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1.เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณ

ในอนาคตอาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากแล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

โดยให้ความสำคัญกับการออมเพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรกพร้อม

หมั่นทบทวนแผนและมีวินัยในการออมเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

2.รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือ การปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่

ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้มนุษย์เงินเดือนแต่ละคนจะมีแผนการ

เกษียณแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต้องการ

ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสมมาก่อนเกษียณดังนั้นการวางแผนเกษียณ

จึงมีบทบาทสำคัญเพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3.สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควร

ใช้โอกาสนี้ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด เพื่อรับสิทธิประโยชน์

ทางภาษีสร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตใน

วัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4. ศึกษาแผน ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผน ล ง ทุ น ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือก

แผนการ ล ง ทุ น ที่เหมาะกับตัวคุณจะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดี

ใน ร ะ ย ะ ย า ว เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพและช่วยหลีกเลี่ยง

การแบกรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้แต่

ควรระมัดระวังการเปิดรับ ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่น้อยเกินไป เพราะ

อาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชี ล ง ทุ น

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่มและแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกจากเงิน ล ง ทุ น ส่วนอื่นๆเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายหรือเหตุการณ์

ไม่คาดฝันทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6. เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนดเพราะหากคุณ

นำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ

คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ ล ง ทุ น แต่คุณยังสูญเสียผลตอบแทน

ที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการ ล ง ทุ น

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไป ล ง ทุ น ก็

มีความสำคัญไม่แพ้กันดังนั้นคุณควรหมั่นศึกษาประเภทของสินทรัพย์

การ ล ง ทุ นเพราะจะช่วยเปิดโอกาสการ ล ง ทุ น และช่วยลด ค ว า ม เ สี่ ย ง

โดยรวมด้วยการกระจายการ ล ง ทุ น ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

ที่มา : m o n e y a n d b a n k i n g

Load More Related Articles
Load More By Verrysmile999
Load More In ชีวิต

Check Also

บอกนิสัยจากการเลือกดวงอาทิตย์ที่ชอบ เผยความจริงในตัวคุณ

ชวนเล่นเกม ภาพทายนิสัย จงเลือกภาพพระอาทิตย์ที่ชอบเพียง 1 ภาพเท่านั้น แล้วเลื่อนลงไป อ่ า น…