Home ชีวิต อ่านเรื่องนี้จบแล้ว..คุณจะเลิกดูถูกตัวเอง

อ่านเรื่องนี้จบแล้ว..คุณจะเลิกดูถูกตัวเอง

9 second read
0
0

ในเวลาที่คุณท้อแท้ เกิดความ เ ค รี ย ด อึดอัด หรือไม่สมหวังอะไรบางอย่ างในชีวิต

มนุษย์เรามักจะลงท้ายด้วยการดุด่าตนเอง ว่าตนเอง ว่าเราไม่ดีอย่ างนั้น ไม่ดีอย่ างนี้

ทำไมชีวิตมัน บั ด ซ บ เช่นนี้ เรามันไม่น่าเกิดมาเลย การกระทำนั้นเป็นการกระทำ

ที่ทำให้คุณมีสภาพการที่แ ย่ลงกว่าเดิม เพราะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้รักตนเอง ลงโทษตนเอง

และดู ถู กตนเอง ความสำเร็จต่างๆ ก็จะห่างไกลออกไปทุกที ทุกที เมื่อคุณคิดในแง่ลบ

กับตนเองจะขาดซึ้ง ส ติ ยั้งคิดในการพิจารณาบ่อเกิดของปัญหา มันยิ่งทำให้ปัญหาเ ล ว ร้ ายลง

เมื่อปัญหาชีวิตเดิมไม่ได้แก้ไข เมื่อมีปัญหาใหม่เข้ามาทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ท้อแท้เสียก่อนแล้ว

ทำให้ปัญหาเดิมไม่ได้แก้ไข ปัญหาใหม่ก็เตรียมก่อตัว ปัญหายิ่งพอกพูนจนย ากที่จะแก้ไข

อันเป็นการสร้าง ป ม ด้ อ ย ให้ตนเองไปโดยปริย าย

การดู ถู กตนเอง กล่าวโทษตนเอง ดุด่าตนเอง เมื่อทำบ่อยครั้งเข้า จะทำให้ร่ างก ายและจิตของคุณ

บันทึกความล้ ม เ ห ล ว ความท้อแท้ของคุณไว้ จิ ต และ ส มอง ของคุณไม่ได้แยกแยะว่า

คุณกำลังคิดอะไรอยู่กับตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบ จิ ต กับ ส มอง ของคุณจะสนับสนุน

ความคิดนั้นให้เกิดเป็นความจริง ยิ่งคุณคิด ดู ถู ก กล่าวโทษตนเองซ้ำๆ ซ้ำๆ จะยิ่งเป็นการตอกย้ำ

ให้คุณขาดความมั่นใจ เมื่อจะทำอะไรใหม่ๆ ก็จะท้อแท้ไปเสียก่อนแล้วทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลย

ฉะนั้น สิ่งที่คุณต้องทำ ณ ตอนนี้ก็คือ

” เลิกดู ถู กตนเอง จงคิดว่าคุณนั่นแหละเจ๋ง และแน่จริง “

จงคิดว่าคุณนั่นแหละเก่งที่สุด ใครก็ตามที่ว่าคุณบั่ น ท อ น กำลังใจคุณ ให้คุณคิดว่าคุณเก่งที่สุด

เจ๋งที่สุด ดีที่สุด อย่ างไปใส่ใจต่อปัญหา และคำนินทา ของคนอื่นคุณนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินทุกสิ่ง

ด้วยตัวของคุณเอง คุณนั่นแหละคือของจริง

ผมมีวิธีที่จะทำให้คุณไม่ต้องดู ถู กตนเองอีกต่อไป ซึ่งคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ดังนี้

1. ทุกวันก่อนอาบน้ำตอนเช้า และตอนเย็น ให้คุณหันหน้าไปที่กระจก และบอกกับตนเองว่า

” โอ้ ฉันช่างดูดีอะไรเช่นนี้ ฉันเก่งที่สุด ฉลาดที่สุด ดูดีที่สุด ฉันรักตััวฉันมาก ฉันภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นฉัน ”

หรือคุณจะใช้ประโยคของคุณเองในการเรียกกำลังใจก็ได้ เมื่อคุณทำเช่นนี้ต่อเนื่องกัน 20 วัน

คุณจะพบว่าคุณมีกำลังใจ เมื่อใดที่คุณเกิดปัญหา จิ ต ของคุณจะสั่งการให้คิดถึงประโยคที่คุณพูดต่อหน้ากระจก

ทำให้ส มองคุณปรับเข้าสู่โหมด พลั ง บวกอีกครั้ง

2. เมื่อใดก็ตามที่ คุณเจอปัญหาต่างๆ และเริ่มจะดู ถู ก หรือว่าตนเองให้ สู ด ลมหายลึกๆ และออกย าวๆ

ในขณะที่หายใจออกย าวๆ นั้นให้บอกกับตนเองว่า ” ปัญหา และอารมณ์ที่ไม่ดีจงออกไป ” และเมื่อหายใจเข้า

ก็บอกกับตนเองเช่นกันว่า ” ปัญหาคลี่คลาย อารมณ์ดี สิ่งดีๆ จงเข้ามา ” ผมใช้แล้วได้ผลมากครับ

ลองไปใช้ดูไม่ ส ง ว น ลิ ข สิ ท ธิ์

3. เมื่อคุณมีอารมณ์ด้านลบ ซึ่งจะนำมาซึ่งการดู ถู กและ ดุ ด่ า ตนเอง ให้เอานิ้วชี้ชี้ไปที่ ศี ร ษ ะ ของคุณ

แล้วบอกับตนเองดังๆ ว่า ” ปัญหาอารมณ์ด้านลบ ไม่สามารถทำอะไรฉันได้ ฉันเป็นคนมีสติ

ฉันเป็นผู้กำหนดอารมณ์ของตนเอง ” พูดหลายๆ ครั้งมันสามารถช่วยคุณได้แน่นอน

ขอขอบคุณ c o a c h t a w a t c h a i

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ชีวิต

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…