Home ชีวิต คน 8 ประเภท ไม่เคยถูกเอาเปรียบง่ายๆ

คน 8 ประเภท ไม่เคยถูกเอาเปรียบง่ายๆ

5 second read
0
0

โลกแห่งความจริง อาจไม่ได้สวยงามมาก เท่าที่ใครคิดไว้ คนเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่

จะต้องหาวิธีในการปกป้องตัวเองให้ ถูกเอาเปรี ย บ ได้ย ากกว่าคนทั่วไป

1. คนที่มีจุดยืนชัดเจน

การมีจุดยืน ที่ชัดเจน ก็เหมือนกับการมีสิ่งที่คอยต อ ก ย้ำ ตัวเองให้ไม่ลืมอยู่เสมอว่า

ควรปฏิบัติตัวอย่ างไร เพราะถ้าหาก ไร้ซึ่งจุดยืนแล้ว ชีวิตอาจถูกโน้มน้าวไปตามแรงดึงดูดต่างๆ

ได้ง่ายจนกลายเป็นว่าใครดึงไปทางไหนก็เดินตามไปทางนั้น ไม่ได้ใช้ความเด็ ด ขาด ที่มีให้

เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากเท่าที่ควรจะเป็น

2. คนที่ไม่ใจอ่อนให้ใครง่ายๆ

ว่ากันว่าคนใจอ่อน มักตกเป็นเหยื่ อ ที่ถูกรั ง แ ก และโดนทำร้ าย จิตใจได้ง่ายกว่าคนทั่วไปเสมอ

โดยเฉพาะคนที่ชอบมองเห็นความรู้สึก ของคนอื่นสำคัญกว่าตัวเอง ดังนั้น ข้อดีของการเป็นคนใจแข็ง

ที่ไม่ยอมใจอ่อนให้ใครง่ายๆ จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการรัก ษ า ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งใน

ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างความเด็ดขาดให้กับตัวเองขึ้นมาได้อีกด้วย

3. คนที่พูดคำไหนต้องเป็นคำนั้น

จุดแข็งของคน ที่มีลักษณะเข้าขั้น “เด็ดขาด” และไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบหรือรังแกเอาได้ง่ายๆ

มักจะเป็นพวกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ของตัวเอง ถึงแม้ว่าการตัดสินใจในครั้งนั้น จะเป็น

การกระทำที่สวนทางกับความรู้สึก ก็ตามเพราะถือว่าคำที่ได้พูดออกไป นับว่าเป็นที่สิ้นสุดลงแล้ว

และได้ทำการทบทวนมาเป็นอย่ างดี จึงไม่มีใคร สามารถที่จะเข้าไปยุ่ง หรือเปลี่ยนแปลงความคิด

ที่เคยตัดสินใจไปแล้วได้

4. คนที่ไม่อ่อนไหวไปตามแรงดึงดูด

คนที่โ อ น เอน ไปตามผู้อื่นได้ง่าย ก็มักเป็นพวกที่ถูก ชั ก จูงให้เข้าหาสิ่งต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี ได้ง่าย

ด้วยเช่นกัน ซึ่งการจะเป็นคนที่เด็ดขาด และไม่ยอมให้ตัวเอง ถูกทำร้ ายจิตใจได้จริงๆ นั้น อย่ างแรก

จึงจำเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นในตัวเองทั้งความคิด และการตัดสินใจโดยการไม่เอนเอียงไปตามคำพูด

ของใครก่อน มิเช่นนั้น ก็อาจต้องกลับไป เป็นคนขี้ใจอ่อน ที่ถูกทำร้ ายความรู้สึกอยู่แบบเดิมซ้ำๆ

5. คนที่มีเหตุและผลมาลบล้างอยู่เสมอ

ในทุกๆ การกระทำไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตาม ย่อมมีเหตุและผลในตัวของมันเองเสมอ ซึ่งคนที่

สามารถมองเห็นเหตุและผลของทุกๆ การกระทำได้ จะย่อมได้เปรียบในการใช้ชีวิตมากกว่าคนทั่วไป

เพราะมักจะเข้าใจใน ความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่า และสามารถชั่งน้ำหนักในแต่ละเรื่องราว

ที่เกิดขึ้นได้ว่า มีความสมเหตุสมผลกันหรือไม่

6. คนที่มั่นคงกับทุกๆ เรื่อง

ถือว่าเป็นบุคคล ที่มีความมุ่งมั่น และจะไม่ยอมท้อถอยให้กับอะไรง่ายๆ แตกต่างจากพวกคนอ่อนแอ

ไม่เอาไหน ที่มักจะรักความสบาย ไม่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งความรักสบายนี้เอง

ที่เปรียบเสมือนการมีจุดอ่อนในชีวิตให้คนภายนอก เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ได้แบบไม่ทันระวังตัว

7. คนที่รู้จักคิดให้รอบครอบ

สำหรับ เรื่องบางเรื่อง ยิ่งคิดให้เยอะได้มากเท่าไหร่ก็ถือว่ายิ่งเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะ

ในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดำเนิน ชีวิตซึ่งคนที่รู้จักคิดให้รอบครอบกว่า จึงมักได้เปรียบในการถูกหลอก

หรือถูกโกงได้น้อยกว่าพวกที่เอาแต่ฟังคำพูดของคนอื่น โดยปราศจากวิจารณญานในการใช้ความคิด

8. คนที่มองออกทุกๆ เรื่อง

คนประเภทนี้มักจะมี ความรู้ทัน และรู้อะไรได้ไวกว่าคนอื่นๆ จึงสามารถเอาตัวรอดได้ดีในหลายๆ

สถานการณ์ส่งผลให้ไม่ต้องตกเป็น เ ห ยื่ อ ในการถูกหลอกจากใคร เพราะการคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ

ที่พบเจอได้ และรู้ว่าควรทำตัวอย่ างไร

ขอขอบคุณ s i n e e n o w

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ชีวิต

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…