Home ชีวิต คนไม่มีลูก ถ้าแก่ตัวไปไม่มีคนเลี้ยง..จะทำอย่างไร

คนไม่มีลูก ถ้าแก่ตัวไปไม่มีคนเลี้ยง..จะทำอย่างไร

0 second read
0
0

ยุคสมัยนี้คนไทย หลายๆ คน นิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด

(ทั้งภาคบังคับ และสมัครใจ) หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงานแต่ตัดสินใจ

ไม่มีลูกด้วยเหตุผลต่างๆ คำถาม คือ ถ้าไม่มีลูกจะวางแผน ชีวิตตอนแก่ยังไงดี เราจะต้องไปอยู่ที่ไหน

และใครจะคอยดูแลเรา วางแผนการเงินย ามแก่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ สิ่งสำคัญของชีวิตที่ไร้ทาย าท

คือ แผนการเงินที่พร้อมจะรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างร ายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ

การวางแผนเรื่องรายได้อย่ างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงสำคัญมากๆ เราควรเริ่มต้นวางแผน

ว่าจะมีชีวิตเกษียณ ด้วยเงินก้อนขนาดเท่าไหร่และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่ างไรบ้ าง ความรู้ด้านการเงิน

และการลง ทุ น คือ เรื่องสำคัญเราควรเรียนรู้ และศึกษาเรื่องการวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้ วางแผนไว้

เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่ างไร สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ การวางแผน

อย่ างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่ างไร สำหรับคนที่อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเสี ย ชีวิต) หรือ

คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท การเลือกอาศัยอยู่ในอสั ง หาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุถือว่าเป็นทางเลือก

ที่ดีมาก ปัจจุบัน มีบริษัทเอกชนมากมายที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมี บ้ าน

หรือ คอนโดมิเนียม สำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัย ตรงนี้ถ้าเรา

วางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้ วางแผนไว้ทุกทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้น

ความสำคัญในการวางแผน อนาคตให้รอบคอบ คือการวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้น

เพื่อเตรียมตัวรองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด ยกตัวอย่ างเช่น

วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัวเสี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเสี ย ชี วิ ต ก่อน

เราจะทำอย่ างไร วางแผนถ้าลูกเสี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่ างไร วางแผนว่าถ้าเรา พิ ก า ร

หรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่ างไร ถึงแม้จะดูเครี ย ด ไปบ้ าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ ย ง

ไว้ล่วงหน้าได้ โดยเฉพาะเรื่องประกั น ชีวิต ประกั น สุ ข ภ าพ ประกั น โร ค ร้ าย แรงต่างๆ ที่ช่วย

ลดความเสี่ ย ง ได้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีแผนการเงินของตนเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวแบบไหน

มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอเพราะสุดท้ายแล้ว

คนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่ างแน่นอนก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่าจะมีชีวิต

เกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่ างไร คนที่วางแผนการใช้ชีวิตอย่ างรอบคอบ

มักจะได้มีชีวิตแบบที่ตนเองต้องการ

ขอบคุณที่มา investerest

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ชีวิต

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…