Home ความเชื่อ-ดวง 4 ราศีมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ดวงหนูตกถังข้าวสาร ครึ่งปีหลังมีแต่เรื่องดีๆ

4 ราศีมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ดวงหนูตกถังข้าวสาร ครึ่งปีหลังมีแต่เรื่องดีๆ

0 second read
0
0

4 ราศีมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ ดวงหนูตกถังข้าวสาร ครึ่งปีหลังมีแต่เรื่องดีๆ

ร า ศี ก ร ก ฎ 

2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมาช ะ ต าฟา ดเคร าะห์ไปหนักหลายหนทีเดียว ทั้งเรื่องรัก เรื่องเงิน เรื่องงาน เรื่องเพื่อนสนิท ดว ง ช ะ ต านี้จะรวยได้ต้องผ่านความย ากลำบ ากหลายครั้งหลายหนจนหลายๆ คนท้อใจไปเลยก็มี หมดหวังไม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อ

ดว งช ะต านี้หากเป็นคนที่ใช้เงินมือเติบอนาคตจะลำบ ากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เสียอีก ต้องมัธยัสถ์ ต้องสมถะ ชีวิตจะได้ไม่ลำบา กมาก ดว งช ะต าเพื่อนฝูงมักพาซ ว ยจะคบใครก็ไตร่ตรอง ขบคิดให้ดีๆ แต่หลัง วันนี้เป็นต้นไป

ดว งการเงินก็เฮงคูณสองอย่ างไม่น่าเชื่ อ และยังพลิกจากหมดตัวเป็นห นี้กลายเป็นได้เจอคนดีมีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์ ช่วยปลดห นี้สิน เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยก้าวผ่านเรื่องร้ ายๆ จนตั้งตัวได้ ได้ออกรถใหม่ ได้ขึ้นบ้านใหม่ไม่ต้องน้อยหน้ าใคร และด วงยังดีย าวๆ จนถึงกลางเดือนกันย าเลยทีเดียว

ร า ศี ธ นู 

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วดว ง ช ะ ต าโดนเคร าะห์ซ้ำก รรมซัดมาหนักหนาจนแทบท้ อ แต่จะว่าไปดว ง ช ะ ต านี้จะแปลกๆ ไม่เหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยตรงที่เด็กๆ มักจะลำบ าก ใช้ชีวิตดิ้นรนด้วยตัวเองมาตลอด จะสบายๆ ทีสักพักแป๊ปๆ ก็กลับไปลำบากอีก

โดนช ะ ต าโดนกลั่นแกล้ง ไม่รู้ด้วยเว ร ก รรมหรืออันใด แต่พอเติบโตขึ้นมาจะเริ่มค่อยๆ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ แต่คนเกิดวันนี้ต้องขยันอย่ าเกีย จคร้า น ด วงคุณขยันจะร ว ยไวกว่าคนอื่นๆ อายุ 30 เป็นต้นไป จะเริ่มมีฐานะมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป

การเงินก็พุ่งแหง ความฝันเห็นบ้านเก่าหรือญาติผู้ใหญ่ที่เสี ยไปแล้วจะให้โ ชค ดว ง ยังเฮงต่อเนื่องย าวๆ จนถึงกลางเดือนสิงหาคม สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ดว ง ช ะ ต า โช ค ล าภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว

พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิน เป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่ค ดโ ก ง จะทำให้ดว ง ท่านดีย าวๆ จนถึงปี 2563 เลย อ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล

ร า ศี พ ฤ ษ ภ

ตั้งแต่กลางปี 61 เป็นต้นมาดว ง ช ะ ต าท่านไม่ค่อยสู้ดีมาตลอด มีแต่เรื่องแ ย่ ๆ เข้ามาสารพัด ทั้งที่หวังดีไปช่วยเขาแต่กลับซ ว ยเสียเอง คิดมากเสียเอง ดว งทำคุณคนไม่ขึ้น ไปช่วยใครไว้ คนจะไม่ค่อยจำ หลายครั้งมักถูกคนใกล้ชิดที่ไว้ใจกลั่นแ ก ล้ งลับหลังไม่ให้เจริญก้าวหน้าในหน้ าที่การงาน คนที่เรียนอยู่ก็มักถูกเพื่อนสนิทแอบนิ นท าลับหลัง

จะมีคนเข้าหาก็ต้องมีอะไรแอ บแฝ งซักอย่ างเจตนาที่มาคบมาคุยกับเราก็มักมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่โดยเราไม่รู้ตัว แม้ดว ง ช ะ ต าที่ผ่านมาจะดูไม่ค่อยดี แต่จากนี้ไป การเงินก็พุ่งแรง ปลดห นี้ปลดสินได้สบายๆ และดว งยังดีย าวๆ จนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

สำหรับในปี 2562 นี้ถือเป็นปีที่ดว งโช คล าภตลอดปี ทำงานอะไรก็รุ่ง ทั้งกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็ก้าวหน้ า จะทำอาชีพเสริมอะไรก็รุ่ง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ความขยัน ความเพียร ไม่เอาเปรียบ ไม่คดโ ก ง จะทำให้ด วงท่านดีย าวๆ จนถึงปี 2563 เลย

ร า ศี เ ม ษ

ต้นปี 2562 นี้เป็นต้นไปจนถึง กลางเดือนกรกฎา ระวังให้มากเรื่องปาก ดว งท่านจะรวยเพ ร าะป าก และอาจจะซ วยก็เพร าะป ากเช่นกัน ดว ง ช ะ ต านี้มักจะมีเ ห ตุให้เรื่องมีราวบ่อยครั้ง ระวังให้มากอย่าไปเฮโลตามคนอื่นเขา จะเลือ ดตกย างออก อยู่ของเราดีๆ ก็ดีแล้ว คนเกิดวันนี้เพื่อนฝูงจะเยอะ และมักนำพาปั ญห ามาให้ปว ดหัวอยู่เสมอ แม้แต่คนรักเองก็มักสร้างปั ญห าให้บ่อยครั้งทั้งเรื่องเงินๆ ทองๆ และเรื่องอื่นๆ

แต่ภายใน 7 วันนับจากนี้ คุณจะได้รับข่ าวดีอย่ างไม่คาดฝัน จากสิ่งที่ท่านได้ไปบนบานศาลกล่าวไว้ กับสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลาย แต่วันนี้เป็นต้นไปการเงิีก็จะเริ่มโด ดเด่นมากๆ พลิกช ะ ต าไปเลยก็ว่าได้ ความฝันงูใหญ่ พญ านาคจะโชคมาให้ ช่วยปลดห นี้สิน มีรถ มีบ้าน ก่อนสิ้นปี เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง และช ะ ต ายังดีย าวๆ จนถึงปลายปีเลย

เป็นความ เ ชื่ อ ส่วนบุคคล โป ร ดใช้วิจ า ร ณญ าณในการอ่ าน

คำ ทำ น ายเป็นเพียงแนวทาง ฉะนั้นไม่ควร โล ภ และการหมั่นทำบุญและทำความดี จะช่ว ยเพิ่มบุญบาหมีท่านให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป และช่ว ยลดก รรมเก่าที่แต่ละคนมีมาไม่เท่ากันลงไปได้ และยังเสริมให้โอกาสการเสี่ ย งโช คท่านสูงขึ้นไปอีกด้วย ส า ธุ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่

3 ราศีนี้ โชคจะดีเป็นเศรษฐีตอนแก่ วันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปเปิดดวงชะตา ของคน 3 ราศี ที่ชีวิต…