Home ความเชื่อ-ดวง ใจบริสุทธิ์พร้อมน้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว ชีวิตจะดีขึ้น

ใจบริสุทธิ์พร้อมน้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว กรวดน้ำให้กับเทวดาประจำตัว ชีวิตจะดีขึ้น

0 second read
0
0

แนะนำขอเพียงน้ำสะอาด 1แก้ว บทกรวดน้ำ ให้แก่เทวดาประจำตัว

เป็นอีกหนึ่งบ ทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน

เป็นต้นเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแม่ธรณี

พ ระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…………สกุล………… ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์

( เรื่องที่ประสบ ปั ญ ห า )

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะอย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือ เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ

(ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้)การขอฝากผ่านบารมีของ

พ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใด

ให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

ที่มา : postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

เลือกภาพที่ชอบที่สุด มันจะบอกว่า “คุณเป็นคนมีความรักแบบไหน”

หัวใจที่สื่อถึงความรัก และสภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดรูปทรงของหัวใจนั้น สามารถบ่งบอ…