Home ความเชื่อ-ดวง วิบากกรรมของวันทั้ง 7 วัน พร้อมทางแก้กรรมเก่า ให้ชีวิตหลุดพ้น

วิบากกรรมของวันทั้ง 7 วัน พร้อมทางแก้กรรมเก่า ให้ชีวิตหลุดพ้น

0 second read
0
0

วิบากก ร ร มที่เราตั้งใจทำหรือไม่ตั้งใจทำ ยังไงก็เป็นก ร ร มที่เราจะได้รับ อาจจะได้รับในช าตินี้หรือช าติหน้าก็เป็นไปได้ วันนี้เรามีบทความ วิบากก ร ร ม ประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

พร้อมบอ กวิธีแก้ก ร ร มเก่า ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เพื่อมาเตือนสติคนที่ชอบทำบ า ป เมื่อคุณอ่ า นจบแล้วคุณจะไม่อย ากสร้างเ ว รสร้างก ร ร ม อีกเลย

วิบาก เป็นผลของก ร ร ม มาจากก ร ร มที่ได้กระทำแล้ว ทั้งนั้น เป็นธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

ก ร ร ม คือ การกระทำ ก ร ร ม มีทั้งก ร ร มดีและก ร ร มชั่ ว ผลจึงต่างกัน กล่าวคือ ก ร ร มดีให้ผล ที่ดี ทำให้มีความสุข ส่วนก ร ร มชั่ วให้ผลที่ไม่ดี

ทำให้มีความทุ ก ข์ เมื่อทำก ร ร มสำเร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นก ร ร มในช าตินี้หรือ ก ร ร มในช าติก่อนๆ ที่ผ่ าน มา เมื่อถึงคราวให้ผล ย่อมให้ผลต ามฐานะของก ร ร ม นั้นๆ

ไม่มีใครสามารถลบล้างก ร ร มที่ทำสำเร็จไปแล้วได้ แต่มีหนทางที่เป็นไปเพื่อ การสิ้นก ร ร มทั้งหมดได้ นั่นก็คือ การอบรมเจริญปัญญาจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ดับขันธ์ปรินิพพาน ( ต า ย ) ไม่ต้องเกิดอีก

เมื่อไม่เกิด จึงไม่มีการได้รับผลของก ร ร มใดๆ อีกเลย เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า ถ้าลบล้างก ร ร มชั่ วได้ คงไม่มีใครไปเกิดในอบายภูมิ เพราะทุจริตก ร ร ม คงไม่มีใครเกิดมาเป็นคนย ากจนเข็ญใจ

คงไม่มีใครเกิดมารูปไม่งาม และทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญอย่ างเดียว แต่ต ามความเป็นจริงแล้ว สั ต ว์โลกมีความแตกต่างกันเพราะก ร ร ม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วควรอย่ างยิ่งที่จะสะสมแต่ก ร ร มที่ดี สิ่งที่ผ่ าน มาแล้วก็ผ่ านไปไม่สามารถย้อนกลับคืนได้ แต่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ ยังไม่สายจนเกินไปสำหรับการทำความดี

คุณเคยสังเกตกันไหมว่า เป็นเพราะเหตุใดจึงเกิดมามีก ร ร ม ทำไมชีวิตถึงไม่สุขสบายเหมือนกับคนอื่นเขาสักที ทำไมชีวิตมีข้อแตกต่างกับคนอื่นอย่ างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฐานะการเงิน ความสุขทางกายและใจ รูปร่างหน้าต า แม้กระทั่งความรักที่จะต้องพบเจอกับความเ จ็ บช้ำน้ำใจอยู่เสมอ

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลมาจากวิบากก ร ร มติดตัวมาตั้งแต่ช าติปางก่อน ซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดเผยให้ท่านได้ทราบถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิบากก ร ร มของแต่ละวันเกิด ใครจะมีก ร ร มใดติดตัวมาบ้าง และวิธีตัดข า ดจากก ร ร มจะต้องทำอย่ างไร ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย

เกิดวันจันทร์

คือ ก ร ร มที่เกี่ยวกับความรักมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน บางท่านจะได้คู่ย าก บางท่านได้คู่แล้วมักต้องแอบซ่อน บางท่านได้คู่ที่อายุแตกต่างกัน นั่นคือ ก ร ร มที่ส่ งผลให้ความรักไม่เป็นอย่ างที่หวังสังเกตก ร ร มได้จากช่วงหนึ่งในชีวิตของคุณจะพบว่าเกิดมาไร้คู่ครอง หรือบางครั้งก็พบเจอคนไม่จริงใจ

สาเหตุบุญก ร ร มอยู่ที่ว่าในอดีตได้สร้างก ร ร มดีหรือไม่ หากไม่จะส่ งผลให้ปัจจุบันไร้คู่ หรือมีก็อาจสร้างปัญหาให้ จึงทำให้บารมีไม่ถึงกัน และบางท่านมีรักแต่ก็ต้องแอบซ่อน

เป็นเพราะอดีตเคยทำให้ครอบครัวเสียใจ ปัจจุบันจึงทำให้พบเจอ ก ร ร มความรัก ท่านใดทำบุญด้วยดอ กไม้มีตำหนิ ดอ กไม้ไม่สด ก็ส่ งผลให้พบเจอ ก ร ร มแบบนี้เช่นกัน

วิ ธีแก้ไขวิบากก ร ร มสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์

1 ไปถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษให้อยู่อย่ างร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญให้บรรพบุรุษให้ได้รับกุศล

2 นิมนต์พระเลี้ยงทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ขอพร ประพรมน้ำมนต์ให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข และถวายสังฆทานสวดอุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหล า ยให้อ โ ห สิ ก ร ร มและช่วยครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

3 สวดมนต์ทุกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

4 กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วย อาหารคาวหวานชุดใหญ่ แก่พระภูมิเจ้าที่ให้ได้รับและขอพรให้อำนวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้ครอบครัวท่าน

5 เคยบอ กรักสามีหรือภรรย าและลูกบ้างไหม ทำซะ จะทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าเรารัก

เกิดวันอังคาร

คือ มักจะถูกผู้อื่นเอาเปรียบ เป็นคนที่ต ามคนอื่นยังไงก็ได้ ส่วน มากมักจะทำคุณคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ า ยแบบไม่ทันตั้งตัว เป็นคนอารมณ์ร้อน ชอบแสดงออ กทางวาจาคำพูด แต่เป็นคนตรง จริงใจหากไม่พอใจหรือน้อยใจก็จะไม่สนอะไรเลย ทำอะไรคนอื่นก็จะนึกถึงเป็นอันดับหลัง ๆ มักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน

วิบากก ร ร มที่เกิดขึ้นจะทำให้ถูกเพ่งเล็งโดยง่าย โดนเอาเปรียบ ท้อแท้ง่าย เบื่อง่าย เงินทองก็มักจะขัดสน โดนหยิบยืมแล้วไม่ได้คืน ก ร ร มอาจส่ งผลให้มีคดีความ ต้องดิ้นรนเสมอ หากมีความรักมักจะมีทุ ก ข์เป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระอันใหญ่หลวง

วิ ธีแก้ไขจากบุญก ร ร ม คนที่เกิดวันอังคาร

1 หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

2 หมั่นทำบุญโดย ให้ทาน กับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวนบุคคลอื่นทำบุญร่วมกันเกิดช าตินั้นฉันใดจะมีบริวารมากมาย

3 ให้ร่วมทำบุญด้าน บวชนาคห มู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุ ก ข์และมีบริวารที่ดี อยู่ในศีลธรรม

เกิดวันพุธ

ก ร ร มที่เกิดขึ้นส่ งผลให้เป็นคนจิตใจดี แต่บางครั้งดีเกินไป จะเสียใจเพราะตัวเอง เป็นคนมีเสน่ห์ทำให้บางครั้งเดือ ดร้อนเพราะเสน่ห์ตัวเอง เป็นคนพูดขวานผ่ าซาก มักมีเรื่องเดือเนื้อร้อนใจ

ต้องระวังอารมณ์ตัวเองให้ดี วิบากก ร ร มทำให้เป็นคนเจ้าชู้ หล า ยใจ เก็บเงินไม่อยู่ เป็นคนขี้เบื่อ ทนกับอะไรไม่ได้นาน ชีวิตจะประสบความสำเร็จย าก

วิธีแก้ไขวิบากก ร ร มของท่านเกิดวันพุธ ( ทั้งกลางวันและกลางคืน )

1 ถือศีล 5 ให้ได้ 1 ปี ต่อ 1 เดือน จะทำให้ชีวิตดีขึ้น

2 ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง เพื่ออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รในอดีตช าติปัจจุบันช าติและวิญญาณที่ต ามมาให้ได้รับกุศลและอ โ ห สิ ก ร ร ม

3 ร่วมเป็นเจ้าภาพ งานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้น และสมหวัง และสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิด

4 ถวายธงคู่ อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

5 บวชชีพราหมณ์ ปีละ 1 ครั้ง 3 วัน อุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เคยล่วงเกินให้ได้รับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

เกิดวันพฤหัสบดี

มักจะป ว ดหัวข้างเดียวประจำ เป็น ๆ ห า ย ๆ กระดูกในร่างกายมักมีปัญหา เป็นคนที่เข้ากับผู้ใหญ่ไม่ค่อยได้ แต่ชอบสอนคนอื่น ตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัว ทำให้คบใครแล้วมักไม่เจอคนจริงใจ ก ร ร มที่ติดตัวมาอาจเคยตำหนิ ลบหลู่คนทำบุญ

วิธีแก้ไขวิบากก ร ร ม ผู้เกิดวันพฤหัสบดี

1 ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้อ โ ห สิ ก ร ร ม

2 สวดมนต์คาถาป้องกันภั ย 10 ทิศ ทุกวันเกิด 3 จบ

3 มีหิริ โอตัปปะ ในจิตใจ

4 สร้างประตูวัด ป้องกันอั น ต ร า ยให้ตนเอง ทำวันเกิดตนเองจะทำให้แคล้วคลาดอั น ต ร า ยได้

เกิดวันศุกร์

มักหาความสุขโดยแท้จริงไม่เจอ ลึก ๆ แล้วหาความสุขในชีวิตได้ย าก ชอบอาสาคนอื่น ไม่ชอบคนเห็นแก่ตัว จะได้ดีเพราะตัวเองขึ้นอยู่กับการทำบุญ

บางคนแต่งงานบ่อยหรืออาจไม่เคยได้แต่งงานเลย หรือไม่มีคู่ รักใครไม่สมหวัง วิบากก ร ร มเกิดจากการหลอ กคู่ของตัวเอง แอบไปมีชู้ปันใจให้คนอื่นปล่อยคู่ให้เดียวดายเป็นทุ ก ข์ หรือไม่ก็อาจเคยให้ความหวังคนอื่น ทำให้เขาทุ ก ข์ทรมานจิตใจ ต้องระวังเกี่ยวกับความคิดความรัก การยึดติด เป็นตัวที่ทำล า ยความสุข เกิดมามักกำพร้าบิดา หรืออาภัพคนอุปถัมภ์ เป็นคนชอบคิดมาก

วิธีแก้ไขวิบากก ร ร มท่านที่เกิดวันศุกร์

1 หมั่นถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองปีละครั้ง ขอเสริมดวงชีวิตคู่ให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดี โดยไปกับแผนและอธิษฐานขอพร

2 ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามีหรือภรรย าของคนอื่น มาเป็นของตนเอง

3 ไกล่เกลี่ยคู่สามี-ภรรย า ที่ทะเลาะกันแยกทางกัน ให้มารู้สึกดีต่อกัน จะได้บุญด้านธรรมทางด้านชีวิตคู่

4 ถวายสังฆทานในวันเกิด เพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่ และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รและคู่ชีวิตที่ เคยล่วงเกินไว้ทั้งอดีตช าติและปัจจุบันช าติให้ได้รับกุศล และอ โ ห สิ ก ร ร มซึ่งกันและกัน

5 บริจาคท รั พ ย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงาน เพื่อส่ งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก และตนเองก็จะได้บุญต่อไป

เกิดวันเสาร์

มักเกิดการสูญเสีย เป็นคนคิดมากวิตกกังวล โดนคนเอาเปรียบ ทุ ก ข์ใจบ่อยครั้ง สังเกตจากการที่ต้องพลัดพรากจากคนรัก เหตุเพราะก ร ร มเดิมที่เคยทำกับพ่อแม่ ทำให้คนที่รักเสียใจ ทำร้ า ยจิตใจเขา เอาเปรียบเขา และเคยให้ร้ า ยแก่ผู้ทำกุศล ไม่ดูแลพ่อแม่ครอบครัวในปัจจุบัน

วิธีแก้ไขวิบากก ร ร มของคนเกิดวันเสาร์

1 นำหลวงพ่อโสธรสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

2 ต้องบวชชีพราหมณ์ เพราะเมื่อเกิดอีกภพชีวิตจะได้ดีมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรมทำให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอ โ ห สิ ก ร ร ม และตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น

3 ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตต า กรุณ มุทิต า อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตต า และไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุ ก ข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้

เกิดวันอาทิตย์

มักทำคุณคนไม่ขึ้น ในช่วงวัยเด็กชีวิตเกิดความลำบาก โตขึ้นจะพบเจอปัญหาเกี่ยวกับบริวาร มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทอง เป็นคนชอบคนอื่นง่าย ไว้ใจคนง่าย วิบากก ร ร มทำให้ต้องพบเจอปัญหาจากคนอื่นเสมอ มีคนขอความช่วยเหลือ ช่วยใครก็มักจะเจอปัญหาเอง แต่เขามักมองไม่เห็นความดี

วิธีแก้ไขวิบากก ร ร ม ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์

1 ตักบาตร วันโกนอุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้ได้รับกุศล และเปิดทางให้ชีวิตดีขึ้น

2 พย าย ามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้ผู้ที่เคยล่วงเกินกัน

มาตั้งแต่อดีตช าติปัจจุบันช าติ ให้ได้รับกุศลและอ โ ห สิ ก ร ร มซึ่งกันและกัน

3 หากมีคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ หาเงินไปคืนและขออ โ ห สิ ก ร ร มซะเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้นต่อไป

4 สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตต าให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รให้ได้รับกุศลและอ โ ห สิ ก ร ร มซึ่งกันและกัน

5 ทำกุศลกับผู้มีพระคุณและช่วยคนไว้ เพื่อย ามทุ ก ข์ย ากจะได้มีคน มาเหลียวแล และดูแลเราบ้าง

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

คนเก่าอยู่ในใจ..คนใหม่อยู่ข้างๆ (ข้อคิดสอนความรัก)

แฟนเก่า แปลว่าไม่ใช่เวลาของเราแล้ว ถ้าต่างรักกันจริง ใครจะทิ้งให้เป็นแฟนเก่า อย ากกลับไปหา…