Home ความเชื่อ-ดวง วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ให้ชีวิตมีความเจริญ ให้พ้นทุกข์ พ้นภัยทั้งปวง

วิธีขอขมาเทวดาประจำตัว ให้ชีวิตมีความเจริญ ให้พ้นทุกข์ พ้นภัยทั้งปวง

0 second read
0
0

ด้วยความเชื่อทางศาสนาพุทธแล้วทุกคนนั้นก็จะมีเทวดาประจำตัวฉันนั้นในบางครั้งหากเราทำผิดอะไรเราก็ควรทำการขอขมาเทวดา

ประจำตัวด้วยโดยในวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการบูชาที่ถูกต้องซึ่งบอกเลย

ว่าจะสามารถส่งผลให้ชีวิตคุณนั้นพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองได้

โดยสามารถทำได้หลังที่ตักบาตรถวายสังฆทานเป็นต้นโดยการ

เตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวดและนำมาจรดบริเวณคิ้วจากนั้นก็กล่าวคำอธิษฐานและตั้งจิตใจและพูดคำต่อไปนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ 3จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้ง ๕พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ

เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลง

บนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไป กับ พระแม่ธรณีพระแม่คงคา โปรดมาเป็น ทิพย์พ ย า น ขออานิสงค์ผลบุญกุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ.สกุล. ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดา ทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า อยู่ ณปัจจุบันนี้ ที่ทำให้

ข้าพเจ้าพ้นจาก ความทุ กข์ เรื่องที่ประสบปัญหา ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใดภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และ ระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่า

ท่านจะอยู่ ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับ กุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะ อย่ าเวียนที่ใด ให้กุศลถึง

ทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญ ดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็น

โภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุสาธุ

หมายเหตุ

– การกรวดน้ำลงดินกุศลนั้นเรียกว่าการกวาดแห้งซึ่งใช้เพียงแค่กะนิทานจิตสำหรับผู้ที่มีบารมียังไม่มากพอ

– การขอฝากพระบารมีของพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างมาก

– ซึ่งระหว่างการท่องนั้นคำกรวดน้ำดำโดนให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ

ไม่ว่าน้ำจะไหลน้อยหรือมากเพียงใดก็ต้องหมดพร้อมกันกับคำพูดสุดท้ายต้องไม่หลงเหลือจากขวดอย่ างเด็ดขาด

ที่มา : siamtodaynews

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

ภาพไหนที่คุณชอบมากที่สุด มันจะเผยว่ามุมมองคุณเป็นคนยังไง

สิ่งที่แสดงออกมาว่าดีแท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่ใช่ ลองมาทายนิสัยของคุณจากรูปภาพเหล่านี้กันเถอ…