Home ความเชื่อ-ดวง น้ำสะอาด 1 แก้ว กับใจบริสุทธ์ สวดมนต์ให้เทวดาประจำตัว ให้ท่านปกปักรักษา

น้ำสะอาด 1 แก้ว กับใจบริสุทธ์ สวดมนต์ให้เทวดาประจำตัว ให้ท่านปกปักรักษา

0 second read
0
0

เป็นอีกหนึ่งบ ทความดีๆ ที่ให้แง่คิดดีๆ กับเราการทำบุญ เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน

เป็นต้นเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1ขวด และนำจรดระหว่างคิ้ว กล่าวคำอธิษฐานจิต ดังต่อไปนี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญ พ ระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พ ระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

(ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พ ระแม่ธรณี พ ระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญ กุศล อันใดที่ข้าพเจ้า

ชื่อ…………สกุล………… ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้า พ้นจากความทุ กข์

( เรื่องที่ประสบ ปั ญ ห า )

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่ าแวะอย่ าเวียนที่ใด

ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่านทุกตัวทุกตน ทุกภพทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้

โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ สาธุบุญ

หมายเหตุ

การกรวดน้ำลงดินกุศล จะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือ เพียงอธิษฐานจิต

สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ (ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำ ลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดิน ที่โคนต้นไม้)

การขอฝากผ่านบารมีของ พ ระแม่คงคา และ พ ระแม่ธรณี ไปสิ่งสำคัญมาก

ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใด

ให้เทให้หมดพร้อม กับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีเงินใช้ตลอดทั้งปี เงินใช้ไม่ขาดมือ

มีเรื่องราวแนวคิดจากประสบการณ์ตรงมาบอกโดยที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ว่าอย ากมีอิสรภาพทางการเงิน…