Home ความเชื่อ-ดวง ขั้นตอนการขอขมา “เทวดาประจำตัว” แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

ขั้นตอนการขอขมา “เทวดาประจำตัว” แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

0 second read
0
0

วิธีการขอขมาเทวดาประจำตัว ท่านคอยปัดเป่าเคราะห์ ให้ดวงดี

สำหรับบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงตกย ากลำบาก ที่อยู่ในช่วงที่มีวิบากก ร ร มไม่ดี ก็จะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเดือดร้อนเจอกับเคราะห์ก ร ร มมากมายเหลือเกิน หนักบ้างเบาบ้างผสมผสานกันไป

แตกต่างกันจากการกระทำ แต่ก็มีหลายครั้งที่ดูเหมือนว่าจะไปไม่รอด แต่ทำไมถึงรอดแต่ทำไมถึงผ่านเคราะห์ก ร ร มนั้นมาได้อย่ างหวุดหวิด

หลายคนเคยสงสัยในเรื่องนี้กันหรือไม่ เมื่อเรากลับไปถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยร่ำเรียนเรื่องนี้มา ท่านก็จะพูดถึงเรื่องของเจ้าก ร ร มนาย    เ ว ร จะมีคนคอยผลักดันเราให้ลงเหวหรือว่าจะขึ้นสูงขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเรา คนเรานั้นจะมีพลัง 2 ทาง อย่ างแรกนั่นก็คือเทวดาคอยปกป้องรักษา อย่ างที่สองนั่นก็คือเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร ที่คอยจ้องทำร้ า ยเรา

ฝ่ายไหนมีแรงมีกำลังมากกว่า วันนั้นเราก็จะเจอกับสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าหากเราไปเพิ่มกำลังป้องกัน ไปหัวหินส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวร ขอขมาก ร ร มเทวดารักษาตัวก็จะพ้นภัย

วิธีขอขมาเทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ยทั้งหลาย
ตั้งนะโม ๓ จบ

“ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี  ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโ ร คะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ “

ด้วยอานุภาพของพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้า เมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

ความเจริญ รุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอั น ต ร า ย ทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะศัตรูห มู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ความเชื่อ-ดวง

Check Also

18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีเงินใช้ตลอดทั้งปี เงินใช้ไม่ขาดมือ

มีเรื่องราวแนวคิดจากประสบการณ์ตรงมาบอกโดยที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ว่าอย ากมีอิสรภาพทางการเงิน…