Home ความรัก วิธีสังเกตว่าคู่ของเรา คือ “คู่แท้ คู่กรรม หรือคู่บุญ”

วิธีสังเกตว่าคู่ของเรา คือ “คู่แท้ คู่กรรม หรือคู่บุญ”

6 second read
0
0

1. คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่ จะมีความรู้สึกบางอย่ างที่ส่งออกมาในขณะที่ได้คบกัน บางคนเมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่งหรือบางคนเคยได้เห็นกันมาก่อนแล้วในฝัน

หรือในนิมิตเมื่อมีปัญหา กันจะมีฝ่ายหนึ่งยอมอ่อนข้อ ยอมเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอกซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่ างต่อเนื่อง เหมือนมีแรงผลักดันชีวิตหลายคน สามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้ สามารถปรับปรุงตัวเองยอมเปลี่ยนตัวเองคู่แท้

จะคอยเสริมคอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่ าฟั น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเล วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่อง ได้ในระยะย าว ถึงแม้ฝ่ายชาย หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออกจากกันได้

คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันย าวนานมาแต่อดีตช าติ หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกันมากมาแต่ชาติปางก่อน แล้วเคยสาบานว่าจะรักกันไปตลอดตราบชั่ วสิ้นชีวิต ตลอดไปข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิดสัจจะ เมื่อต ายจากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

2. คู่เว รคู่ก รรม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่ างสิ้นเชิง เกิดมาเจอกันเพื่อทำลา ยกัน เพื่อใช้ก รรม ให้แก่กันและกัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับก รรมที่เคยได้ก่อไว้ บางคนจะเจอคู่เว รคู่ ก รรม ชั่ ว ระยะเวลาหนึ่ง บางคนหลายเดือน หรือเป็นปี หากเคยทำก รรมหนักไว้ก็จะเจอคู่เว รคู่ก รรมไปชั่ วชีวิตหรือจนต าย จากกันไป

อย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่เว รคู่ก รรมเมื่อเจอกันจะรู้สึกรักและหลงมากอย่ างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งหลง ตกอยู่ในภวังความรักความหลงจนหู ห น ว ก ตา บ อ ด ไม่ยอมรับรู้ความจริงที่จะทำให้เจ็ บ ใจหรือรับไม่ได้ ยอมถูกทำร้ าย ยอมถูกตบตี ยอมถูกสวมเขา ยอมถูกเหยี ย ด หย าม ดู ห มิ่ น

ยอมถูกกระทำให้เจ็ บ ป วดใจ อย่ างหนักเมื่อเจอคู่เว รคู่ก รรมไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เสียน้ำตาร้องไห้ฟูมหายขนาดไหนจะยังคงยอมรับ ทนได้ และรับได้เสมอ พร้อมให้อภัยทุกอย่ าง ขอเพียงอย่ าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเจ็ บ ป วดใจมากไม่อาจทำใจยอมรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรือง

มีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่ างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินจากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กลายเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร ใช้ชีวิตแบบประชดคู่ประชดตัวเองกินเห ล้ า เส พ ย า ติดส าร เส พ ติ ด ใช้ชีวิตอย่ างไม่แยแส กฏ หม าย สังคม ทำให้ บุ พ ก า รี เสียใจก็เป็นเพราะคู่เว รคู่ก รรม

คู่เว รคู่ ก รรมเกิดจากที่เราได้เคยทำก รรม สร้างก รรมไว้ ผิดศีลข้อสามผิดลูกผิดผัวเมียชาวบ้ าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเสียใจต้องร้องไห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ ายคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่ างหนักทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับก รรม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หนักมากบางคน

ก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเว ร หมด ก รรม จะขาดจากกันไปเอง ความรู้สึกหลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไป เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้นทางแก้เมื่อเจอคู่เว รคู่ก รรมคือให้ยอมรับว่าเราได้เคยสร้างก รรมไว้จึงต้องมาเจออย่ างนี้ ขออโหสิต่อเจ้าก รรมนายเว รเรื่องคู่ ได้รับรู้ถึงความเจ็ บ ป วดนั้นแล้ว

หากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก ทำบุญทุกครั้งพย าย ามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าก รรมนายเว รเรื่องคู่ครอง ปฏิบัติก รรมฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้าก รรมนายเว ร แล้วจะขาดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเจ็ บ ป วด หรือเสียใจมากนัก

3. คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกันมาก่อน แล้วมีโอกาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่ ว ระยะหนึ่ง หรือย าวนานแต่ไม่นานมากถึงขนาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอด คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่ วระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญ

อีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น ได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคนมากมาย จึงมีโอกาสได้เจอกัน อีกคู่บุญจะไม่ทำร้ ายกันรุน แร ง เหมือนคู่เว รคู่ก รรมเมื่อคบหากับคู่บุญแล้ว เมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเอง

หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิท หรือกลายเป็นคนรู้จักกันไป ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่ อีกเหลือเพียงความทรงจำดีๆ คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่

ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอกาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอกาส ได้เจอคู่บุญอยู่หลายสิบครั้ง บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอย่ างแปลกๆ หรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มากคู่บุญสามารถต่อยอดให้กลายเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้

เมื่อคบกันหากไม่อย ากขาดจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก อย่ าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีก ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอดไม่ขาดจากกันได้

ขอขอบคุณ g a n g b e a u t y

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ความรัก

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…