Home ข้อคิดดีๆ 9 วิธีฝึกเป็นคนคิดบวก จะอยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

9 วิธีฝึกเป็นคนคิดบวก จะอยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

9 second read
0
0

1. ยิ้มง่าย รอยยิ้มของคนที่คิดบวก จะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอๆ

แม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2. มองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอ มีความหวังกับอนาคต

และเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผล ออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้

ส่งผลให้ระดับความ เ ค รี ย ด ลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น คนที่คิดบวกพร้อม

ที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหา และหาวิธีแก้ไขมันได้อย่างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตาม

ความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้ อมูลให้ดีที่สุด

และอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลย

หรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบ

อยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุด และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใคร

และพร้อมจะแสดงตัวตนอย่าง ตรงไปตรงมากับคนอื่น

รวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อหรือ ทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ พยายามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่น

และสามารถทำให้ เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไป ทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อน

เพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุ บันให้ดีขึ้นหรือพูดง่ายๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด” ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง การดูถูกตัวเองบ่อยๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ

ทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเอง

เป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเอง สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่างไร

ทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอด แม้กระทั่งชีวิตเราเอง

เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป โดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหาจะทำให้เรา

เป็นคนมองโลกในแง่ ร้ า ย ลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่อง

หันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเองมี ความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ขอขอบคุณ g o o d l i f e u p d a t e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…