Home ข้อคิดดีๆ 7 แบบอย่างที่ดี คนเป็นพ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น

7 แบบอย่างที่ดี คนเป็นพ่อแม่ควรทำให้ลูกเห็น

6 second read
0
0

มีพฤติกรรมที่ดีหลายอย่าง ที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องสอนให้ลูก และวิธีการสอนที่ดีที่สุดคือการทำให้ดูเป็น ตัวอย่างทุกวันนั่นเอง เพราะเด็กๆเรียนรู้ลักษณะนิสัยที่ดีจากการซึมซับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นอยู่เป็นประจำ

เด็กๆ จะเรียนรู้ไดัดีจากการสังเกตและทำตามผู้ใหญ่ หากเราต้องการให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดี เราต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นให้ลูกเห็น ตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่ควรสอนลูกมี ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์ สอนลูกให้มีความซื่อสัตย์ แม้ว่าจะเป็นของเล็กน้อย ได้แก่ การตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อลูกเห็นก็จะปฏิบัติตามและติดเป็นนิสัยไปจนโต

2. ความรับผิดชอบ คุณพ่อคุณแม่คงอยากให้ลูกมีความรับผิดชอบต่องานบ้าน รับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจ

นิสัยแห่งความรับผิดชอบสามารถทำได้โดยการปลูกฝังทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง เช่นให้ลูกรับผิดชอบทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน ซักผ้า ทำความสะอาดห้อง

ทำการบ้าน เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ สิ่งนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใช้การบอกกล่าวและย้ำเตือนเป็นประจำเพื่อให้ติดเป็นนิสัย

3. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อ สุ ข ภ า พ ฝึกให้ลูกทำเป็นประจำจนติดเป็นนิสัย ให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

วิ่งออกกำลังกาย กับลูกในเวลาเย็น วิ่งลู่ในขณะดูทีวี เล่นเกมที่ได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น บาสเกตบอล ลิงชิงบอล

หากคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมเหล่านี้กับลูกจะเป็นการใช้เวลาที่มีค่าเลยทีเดียว

4. ทานอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีประโยชน์จะทำให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่มี สุ ข ภ า พ แข็งแรง

ปัญหาเกี่ยวกับ สุ ข ภ า พ อนามัยของเด็กที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือเด็กมีน้ำหนักเกิน เป็น โ ร ค อ้ ว น

เป็นหน้าที่ของ คุณพ่อคุณแม่โดยตรงในการจัดเตรียมอาหารที่ดีต่อ สุ ข ภ า พ สำหรับลูก

หากครอบครัวไหนมีคุณพ่อคุณแม่ชอบทานผัก มักจะสังเกตเห็นว่าลูกก็ชอบทานผักด้วย

ควรหลีกเลี่ยงอาหารว่าง ของลูกที่เป็นพวกขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลม เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็ก

5. การมีมารยาทที่ดี ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรสอนลูกอย่างแรกคือ การมีมรรยาทที่ดี พวกเราคงเคยเห็นเด็กๆที่ไม่รู้จักกาลเทศะ ทำตัวไม่น่ารัก ใครเห็นใครก็อยากเบือนหน้าหนี

เราคงไม่อยากให้ลูกถูกคนอื่นมองแบบนี้เป็นแน่ ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือ การสอนให้ลูกรู้จักมรรยาทการเข้าสังคม รู้จัก กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ สวัสดี การแสดงความเคารพ

พูดจาสุภาพอ่อนหวาน การมีมารยาทที่ดีถือเป็นนิสัย หนึ่งที่เด็กไทยควรพึงมี และนั่นจะช่วยลูกในการปรับตัวเข้ากับสังคมในอนาคตอีกด้วย

6. การ รั ก ษ า ความสะอาด ต้องอาบน้ำ ล้างหน้าแปรง ฟั น ก่อนออกจากบ้าน แปรง ฟั น และอาบน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง

เพื่อลูกจะได้ปฏิบัติตาม และทำเป็นกิจวัตรประจำวัน การ รั ก ษ า ความสะอาดจะทำให้มี สุ ข ภ า พ แข็งแรงและไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ มาเยือน

7. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสอนลูกให้เติบโตขึ้นและมีความเห็นอกเห็นใจ ผู้คนที่อยู่รอบข้าง สอนให้ลูกรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส พาลูกไปเลี้ยงเด็ก กำ พ ร้ า อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะ เป็นต้น

สิ่งจำเป็นทั้ง 7 ข้อนี้เป็นสิ่งที่มี ความสำคัญสำหรับชีวิต เพื่อลูกจะมี สุ ข ภ า พ ดีทั้งกายและใจ สิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลากับลูกทำให้ลูกดู

เพื่อลูกจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ขอขอบคุณ m g r o n l i n e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ทำงานมาครึ่งชีวิต แต่ทำไมยังไม่รวย อ่านแล้วกระจ่างเลย

คนทั่วไปมักคิดว่า หากมีการใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้หาเงินได้มากๆ เอาไว้ก่อน หรือ…