Home ข้อคิดดีๆ 7 เรื่องสำคัญ ไม่ควรบอกให้คนอื่นรู้

7 เรื่องสำคัญ ไม่ควรบอกให้คนอื่นรู้

0 second read
0
0

ในยุคปัจจุบันนี้ ที่คนรู้หน้าไม่รู้ใจ อย ากจะบอกว่ามีเพียงไม่กี่อย่ างในชีวิตที่เราควรเก็บไว้ในใจก็เพียงพอ

ให้เรารู้อยู่แก่ใจของตัวเราเองใช้ชีวิตแบบ เรารู้ โลกรู้ ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสิ่งที่ดีกับตัวเราและนี่คือ

เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ 7 เรื่องที่เราไม่สมควรพูดกับใคร

1. ไม่ควรโอ้อวดสิ่งที่คุณต้องการ

สิ่งที่คุณคิดที่จะทำคนควรเก็บ เป็นความลับจนกว่าคุณจะทำมันสำเร็จเรียบร้อยไปก่อน เพราะใน

ทุกๆ การวางแผนนั้นจะมีจุดที่คุณยังคาดไม่ถึง แต่ถ้าหากมีคนหลายคนจ้องจับผิดคุณนำจุด บ อ ด

เหล่านั้นหยิบยกขึ้น มาประเด็น อาจจะทำให้คุณเกิดความท้อแท้ที่จะเอาชนะอุปสรรคและไม่สำเร็จ

ไปถึงอนาคตที่มุ่งหมาย

2. การทำดีที่ไม่ใช่การเอาหน้า

การทำดีนั้นคุณไม่ควร ไปทวงบุญคุณกับใคร ในเมื่อคุณทำดีด้วยใจ คุณก็ไม่ควรไปโอ้อวดใครจะทำให้

คนอื่นมองคุณเป็นคนที่มีนิสัยหยิ่ง หากคุณยังรู้สึกว่าถ้าทำดีนั้นควร ต้องพูดให้คนอื่นได้รับรู้ อย ากให้คุณลอง

กลับมาทบทวนตัวคุณเองว่าจริงๆ แล้ว คุณทำดีนั้น ทำเพื่ออะไรกันแน่ ถ้าบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือหรือ

ทำเพียงต้องการได้รับความชื่นชมเท่านั้นเอง

3. ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องโอ้อวดไล ฟ์ สไตล์ส่วนตัว

บางเรื่องมันไม่ใช่เรื่อง ที่น่าคุยโวว่าตอนนี้น้ำหนักฉันลงไปแล้วกี่กิโลกรัม หรือ เอาชนะการตื่นสายได้แล้ว

เพราะถ้าคุณละแล้วซึ่งความสุขทางโลก ก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่คุณ จะต้องมาพูดเรื่องอะไรแบบนี้ที่จะ

บ่งบอกถึงตัวตนว่าคุณเป็นคนอย่ างไร เพราะเพียงถ้าคุณพึงพอใจ ในตัวเองก็ไม่ต้องการคำเยินยอสรรเสริญจากใครอีก

4. สิ่งที่สำคัญที่คุณไม่ควรพูด คือช่วงเวลาที่คุณได้แสดงความกล้าหาญหรือได้ช่วยเหลือใครเอาไว้

เพราะว่าเมื่อ คนเรานั้นเจอสิ่งต่างๆ มากมายในทุกวันทั้งภายนอกภายในจิตใจของเราเองนั้น ต้องการ

เอาชนะตัวเองคือจัดการทั้งหมด ภายในภายนอกจิตใจของเรา ว่าคนอื่นจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนทำความดี

เราควรจะได้รับอะไรตอบแทนมาบ้ าง สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องคิดถึงมัน เมื่อเรากระทำความดี

ไปแล้วนอกเสียจากว่าเราเป็นคนหลงตัวเองอย ากให้คนอื่นมาชื่นชม

5. ไม่จำเป็นที่คุณจะต้องพูดคุยหรือแสดงความคิดเห็น

นั่นหมายถึงการที่เรา เอาความคิดของเรานั้นไปบอกคนอื่น มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นการเปิดเผย

เรื่องราวที่ถูกนำมาวิจารณ์กันเพื่อให้เกิดการเอาชนะกันไม่จบไม่สิ้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร

เพราะความคิดของเรานั้นยังไม่ถูกตัดสินแต่เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดของเราเท่านั้น

6. ไม่คุ้มค่ากับการที่เราปัญหาครอบครัวของเราไปบอกคนอื่น

ทุกคนล้วนมีปัญหา ภายในบ้ านภายในครอบครัวของเราทั้งนั้น ยิ่งคนอื่นรู้เรื่องราวความลับภายใน

ครอบครัวเราน้อยมากเท่าไหร่ เราจะยิ่งเข้มแข็งได้มากขึ้นเท่านั้น เพราะการแก้ปัญหาภายในครอบครัว

นั้นต้องแก้ด้วยความรักความเข้าใจ ยิ่งคุณเอาเรื่องราว ที่มีปัญหากันไปบ่นหรือไประบายกับผู้อื่น

ฟังมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งทำให้ปัญหาเหล่านั้นแก้ย ากและแก้ไม่ได้

7. การพูดถึงหรือแสดงความไม่พอใจต่อเรื่องราวที่คนอื่นทำต่อคน

การที่เรานำเรื่องราว ที่คนอื่นทำไม่ดีต่อเราไปเล่าให้เขาฟังไม่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น เช่นเดียวกับคน

ที่ทำเสื้อผ้าคุณเอละแล้วคุณไม่พอใจและยังบ่นๆนั้นแปลว่า ใจคุณนั้นก็จะเลอะตามเสื้อผ้าของคุณไปด้วย

แต่ถ้าคุณเป็นคนเก็บทุกสิ่งทุกอย่ างที่คุณไม่พอใจไว้กับตัวเองก็ไม่ต่างกับคนที่ใส่รองเท้า

ย่ำที่เลอะๆ ย่ำเข้าบ้ านบ้ านก็จะยิ่งสกปรกใจคุณก็ยิ่งสกปรกไม่ต่างกัน

ดังนั้น การที่คุณนำเรื่องราวที่คุณไม่พอใจไปบ่นเล่าให้กับคนอื่นหรือไปต่อว่าคนที่ทำให้คุณไม่พอใจ

อย่ างนั้นซ้ำๆ จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้ว นอกจากนั้น คุณยังเกิดความหงุดหงิดในใจ คุณรู้ไหม

ว่าชีวิตเราก็สั้นพอแล้ว คุณจะมานั่งเสียเวลาหงุดหงิด บ่นในสิ่งที่ควรแก้ไขไม่ได้อีกทำไม

ขอขอบคุณ postsod

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ความขยันผิดๆ ถึงจะขยันทำงาน ตั้งใจทำ แต่อย่าขยันแบบคนโ ง่

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนฉลาดหรือ ค น โ ง่ การขยันแบบไม่รู้เวล่ำเวลา ขยันทำสิ่งผิดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า…