Home ข้อคิดดีๆ 7 เคล็ดลับพูดจูงใจ ทำให้คนเห็นด้วย โน้มน้าวคนฟัง

7 เคล็ดลับพูดจูงใจ ทำให้คนเห็นด้วย โน้มน้าวคนฟัง

4 second read
0
0

หลายคน อาจมองว่า”การพูด”เป็นสิ่งไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ แต่จริงๆ แล้วการพูดเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆ

เพราะเพียงแค่คำพูดหนึ่ง ก็อาจทำให้บาดหมางใจกันได้ ดังสุภาษิตที่ว่า ปลา ห ม อ ต า ย เพราะปาก

7 เทคนิคการพูดจูงใจ

ดังนั้นทักษะการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญและควรฝึกฝน ซึ่งทักษะการพูดนั้น ก็มีหลายแบบ

เช่น ทักษะการพูดนำเสนอ การโน้มน้าวใจการเล่าเรื่อง เป็นต้น ซึ่งในวันนี้เรามีเทคนิคการพูดจูงใจ

หรือโน้วน้าวใจผู้อื่นให้เห็นด้วยหรือคล้อยตามได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ

1. ต้องมีความมั่นใจ

ในการพูดคุยทุกๆ ครั้ง เราควรมีความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในสิ่งที่ต้องการพูดหรือสื่อสารออกไป

เพราะความมั่นใจจะถูกสื่อออกมาผ่านน้ำเสียง หากผู้พูดมีความมั่นใจน้ำเสียงที่ถูกเปล่งออกมา

จะหนักแน่นและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้พูดสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้ฟังได้

2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี

ลักษณะภายนอกเป็นสิ่งแรกที่คนเรามองเห็น ดังนั้นบุคลิกภาพของผู้พูดก็เป็นสิ่งที่ผู้ฟังสังเกตเห็นได้เป็นอันดับแรก

ผู้พูดจึงต้องใส่ใจในการดูแลบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก เพราะจะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือและคำพูดที่สื่อสารออกไป

3. ต้องมีการยกตัวอย่าง

ในการพูดจูงใจหรือโน้มน้าวใจ ควรจะมีการยกตัวอย่างประกอบกับสิ่งที่ต้องการจูงใจ

ซึ่งตัวอย่างที่ยกขึ้นมา ก็ควรเป็นตัวอย่าง ที่ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้

หรือควรเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่สัมผัสได้ เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมและเห็นด้วยกับตัวอย่างนั้นๆ

4. ต้องมีอายคอนแทค

อายคอนแทค หรือการสบตากับผู้ฟัง เป็นหนึ่งในการสื่อสารทาง ร่ า ง ก า ย ที่บ่งบอกถึงความมั่นใจ

และความน่าเชื่อถือของผู้พูด ผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทค จะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่พูดหรื่ออยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

5. ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เมื่อผู้พูดได้พูดในสิ่งที่ต้องการจูงใจแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง

โดยผู้พูดที่กลายเป็นผู้ฟังก็ควรจะตั้งใจรับฟังความคิดเห็นนั้นๆ ไม่ควรปิดกั้น เพราะจะทำให้เรากลาย

เป็นคนที่ยึดติดตัวเอง เป็นศูนย์กลาง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถ โน้มน้าวหรือจูงใจผู้อื่นได้

6. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้พูดควรจะรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น ก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วย คือต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ

ไม่พูดแทรกและมีรีแอคชั่นตอบกลับบ้าง เช่น พยักหน้า ตอบรับครับ/ค่ะ เป็นต้น

ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดี ก็จะช่วยสนับสนุนความน่าเชื่อถือเมื่อเราอยู่ในฐานะผู้พูดอีกด้วย

7. ต้องสอดแทรกอารมณ์ขันบ้าง

หากการพูดคุยนั้นมีแต่เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้การสนทนาหรือการสื่อสาร นั้นๆ น่าเบื่อและไม่น่าสนใจ

แต่ถ้าสอดแทรกมุกตลก หรือสถานการณ์ตัวอย่าง สนุกๆ ลงไปทำให้ผู้ฟังได้ผ่อนคลายบ้าง

ก็จะทำให้การพูดคุย ไม่น่าเบื่อและสามารถดำเนินการสนทนาได้ยาวขึ้น

ขอขอบคุณ p e x e l s

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

นี่คือคำสอนจากแม่ อยากให้ลูกสาวได้อ่านเตือนใจ

มนุษย์เรา เติบโตมาด้วย คำสั่งสอนของบิดา มารดา ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน เราก็ยังต้องฟังพร่ำส…