Home ข้อคิดดีๆ 7 ลักษณะคนเก่งจริง อยู่ที่ทำงาน คนแบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆ

7 ลักษณะคนเก่งจริง อยู่ที่ทำงาน คนแบบนี้ไม่ได้เจอกันง่ายๆ

4 second read
0
0

1. ปรับตัวได้ดี ในทุกช่วงเวลา

หมายถึงคนที่สามารถ ทำงานกับคนอื่นได้ แบบที่รู้วิธีการปรับตัวกับ

สภาพแวดล้อมเหล่านั้นทั้งยังเต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และ

ยังรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้แบบที่ไม่กังวัลต่อหน้าที่

ที่อาจเพิ่มขึ้นนั้น ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดี จะประสบความสำเร็จได้

เร็วกว่าคนที่ อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ กับงานเดิมๆ

2. เป็นคนมีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออก ถึงความมุ่งมั่นมีการวางเป้าหมายในการทำงานชัดเจน

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงาน ทั้งยังแสดงออกให้เห็นถึง

ความ พ ย า ย า ม ที่จะทำให้งาน ประสบความสำเร็จได้ หากงานมีปัญหา ก็

พ ย า ย า ม หาทางแก้ไขและเวลาที่ได้รับมอบหมาย งานให้แล้ว

มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

3. การมีทัศนคติที่ดี

คือคนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ เข้าใจผู้อื่นดี ส่วนใหญ่

เวลาทำงานคนกลุ่มนี้จะทำได้ดีมากกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ ๆ

เพราะจากการมีใจที่เปิดกว้างไม่ตั้งแง่ก่อนทำไม่ค่อยมีปัญหา

ขั ด แ ย้ ง กับใคร ยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ

เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

4. ความคิด เป็นเลิศ

คือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการแก้ไขปัญหา หรือคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพา องค์กรให้เติบโต ไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้

แต่หากคิดอยู่แต่ในกรอบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษ

ที่องค์กรต้องการอีกต่อไป

5. การมีความรับผิดชอบ

เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าได้รับมอบหมาย งานมาแล้วก็

ทำให้สำเร็จดังนั้น ถ้าได้รับมอบหมายงานอย่างใดอย่างนง

คุณควรรับผิดชอบตัวเองทำงานได้โดย ไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยกำกับ

หรือคอยตามงาน

6. ทำ มากกว่าที่สั่ง

เพราะคนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ นำเสนอผลงานได้ มากกว่าที่

ได้รับมอบหมายไม่จำเป็นต้องทำงาน ซ้ำหลายครั้งหรือต้องให้สั่งหลายๆ รอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่า มีลูกแมวที่เพิ่ง ค ล อ ด ออกมากี่ตัว

ถ้าไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็จะนับแค่จำนวน แล้วมาบอกแค่นั้น

แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมว

แต่ละตัวได้ด้วย

7. การทำงานเป็นทีม

แม้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่เมื่อไม่มีทักษะ

ในการทำงานเป็นทีมแล้วล่ะก็ จะไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

ฉะนั้น การที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงบางทีมันจำเป็นต้องมีทีมที่ดี

เพื่อช่วยให้ผลงานออกมาดี แม้ในบางครั้ง การทำงานคนเดียว

จะทำให้ออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม แต่การทำงานเป็นทีม

ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี

เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบทั้งหมดนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ใด

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ แต่คุณเองจะกลายเป็นฝ่าย

ที่สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกันนะ

ขอขอบคุณ j o b b k k

Load More Related Articles
Load More By Verrysmile999
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

บอกนิสัยจากการเลือกดวงอาทิตย์ที่ชอบ เผยความจริงในตัวคุณ

ชวนเล่นเกม ภาพทายนิสัย จงเลือกภาพพระอาทิตย์ที่ชอบเพียง 1 ภาพเท่านั้น แล้วเลื่อนลงไป อ่ า น…