Home ข้อคิดดีๆ 7 นิสัยของคนใช้เงินเป็น ที่มีอนาคตเป็น “คนรวย”

7 นิสัยของคนใช้เงินเป็น ที่มีอนาคตเป็น “คนรวย”

5 second read
0
0

การที่คนหนึ่งคน จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องย าก

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆ เหมือนกัน ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย

ในทรัพย์สิน เงินทอง เป็นสิ่งที่หลายๆ คนนั้นเฝ้าฝันหามันมาตลอด

แต่ทว่ากลับยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตแบบนั้นเลย เป็นเพราะเหตุใดกัน

เพราะยังขยันไม่มากพอ หรือเพราะขาดความตั้งใจ ปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่ง

รวยได้นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง

เกิดจากการได้รับโอกาสดีดี โชค หรือ ดวงชะตาก็ตามแต่

และมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปๆ

ก็คือ นิสัย ความคิดและการใช้ชีวิต วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องคนจะรวย

และคนจะจนกับ นิสัยการใช้เงิน กันบ้างดีกว่าครับ

1. คนจะรวยซื้ อ ความรู้ คนจะจนซื้ อ ความสบาย

ใช่แล้วครับ คนจะรวยมักแสวงหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร่ำเรียน

หาวิชาความรู้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็ยังหาโอกาส

เข้า ค ร อ ส อบรมต่างๆ เช่น การลงทุ น, การเก็ ง กำไร, การฝึกภาษา,

การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งจะแตกต่างกับคนจะจน ที่มั่วแต่ใช้เงินเพื่อหาความสุขความสะดวกสบายมาปนเปรอตัวเอง

ถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็มีวันหมดได้ ถ้าคุณไม่รู้จัก

นำเงินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

2. คนจะรวยชอบเก็บออม คนจะจนมีแต่ใช้กับใช้แต่ไม่เก็บ

แค่วิธีคิดที่ต่างกันก็สามารถ ทำนายอนาคตของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วครับ

คนจะรวยถึงวันนี้จะยังไม่มีเงินและมีรายได้น้อยอยู่ แต่พวกเขาก็พย าย ามเก็บ

จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆ ด้วยนิสัยที่ชอบเก็บออมนี่แหละครับ

จะทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงินมากขึ้น คนจะจนมักไม่คิดถึงอนาคต

ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ ยง ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้วันนี้จะมีเงินมาก แต่ถ้ามีแต่ใช้กับใช้

พอนานวันเข้านอกจากจะไม่มีเงินเก็บแล้วอาจจะลำบากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ได้ครับ

3. คนจะรวยชอบประหยัด คนจะจนชอบฟุ่มเฟือย

อีกหนึ่งความแตกต่างครับ คนจะจนซื้ อ เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินอย่างไม่มีสติ

ทำให้บางครั้งนั้นเงินที่หามาได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ส่วนคนจะรวยจะชอบประหยัดในที่นี้

ไม่ได้หมายความว่าให้งกหรือขี้เหนียวนะครับ แต่ก็ควรรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น

มีเหตุผลในการใช้เงิน มีความมัธยัสถ์ อดออมนั่นเองครับ

4. คนจะรวยชอบแบ่ ง ปั น คนจะจนหวงแต่ผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตัวเอง

สำคัญมากๆ เลยครับข้อนี้ คนจะรวยนั้นจะคิดอยู่เสมอว่า การมีน้ำใจหยิบยื่น

ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ มันไม่ทำให้จนลงครับ

เพราะยิ่งให้ก็ยิ่ง จะมีแต่ได้น้ำใจนั้นกลับคืนมา ตรงข้ามกับคนจะจนที่มีแต่

ความอย ากได้อย ากมี อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นรีบคว้าไว้ เห็นแก่ตัว

ไม่ยอมช่วยเหลือ หรือมีน้ำใจกับผู้อื่นบ้าง จึงไม่แปลกที่ในย ามเดือดร้อน

มักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและล้ ม ละ ล าย

5. คนจะรวยเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ คนจะจนกินไม่เลือกขอแค่อร่อย

คนจะรวยถึงแม้จะชอบทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลสุขภ าพของตนเอง

โดยการเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ให้ ส าร อาห าร ที่จำเป็นต่อ ร่ างก าย

และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้ไม่ต้องเจ็ บ ป่ ว ย เพื่อที่จะได้มีกำลังกาย

สร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป ส่วนคนจะจนนั้นกินไม่เลือกและชอบกินของแพง

โดยไม่สนใจว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า อีกทั้งยังขี้เกียจออกกำลังกาย

ไม่ดูแล สุ ข ภ าพ ตนเองจึงทำให้เจ็ บ ป่ ว ยได้ง่าย

6. คนจะรวยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์

คนจะจนใช้เงินไปกับการเที่ยวเส พ อ บ า ย มุ ข

คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักจะออกเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินไปกับความงดงาม

ของธรรมชาติ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับตนเองเสมอ แต่คนจะจนคิดได้แต่ว่าวันนี้

จะไปนั่งดื่มที่ไหน ปล่อยใจปล่อยกายหลงระเริงเพลินเพลินไปกับสิ่งมอมเม า ต่างๆ

ทำให้เสียทรัพย์โดยไม่เกิดประโยชน์

7. คนจะรวยชอบใช้เงินซื้ อ ของสะสมที่เพิ่มมูลค่า คนจะจนชอบสะสมของที่เสื่ อ ม มูลค่า

ถึงแม้ว่าคนจะรวย จะยังไม่รวยในตอนนี้ แต่เขากลับมีพฤติกรร มที่ว่าชอบเก็บออมเงิน

ให้ได้สักก้อนแล้วนำเงินนั้นไปลงทุ น ต่อหรือไปหาซื้ อ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไว้

เพื่อเก็ ง กำไร หรือเพิ่มมูลค่าให้กับเงินที่มีมากขึ้น ต่างกับคนจะจนที่จะสะสม

ของใช้เห็นอะไร ล ด ราคาก็ซื้ อ มาไว้ โดยเฉพาะของใช้ฟุ่มเฟือยและใช้เงินไปกับ

อ บ า ย มุ ข และการ พ นั น ต่างๆ

ตัวอย่างนิสัยทั้ง 7 ข้อนี้อาจจะไม่ใช่กฎที่จะตัดสินได้ว่า คุณทำแบบนั้นแล้วจะจน

หรือจะรวยได้เสมอไปนะครับ อย่างที่บอกแล้วว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว

แต่ต้องมีพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่าง

สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีฝันทุกท่านนะครับ ขอให้ตั้งใจไม่นานสิ่งที่ท่านพย าย าม

ทำมาตลอดยังไงซะ ก็ต้องออกดอกออกผลให้ได้ชื่นชมกันครับ

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…