Home ข้อคิดดีๆ 7 นิสัยการใช้เงินระว่าง “คนจะรวย” กับ “คนจะจน”..คุณอยากเป็นคนแบบไหนล่ะ

7 นิสัยการใช้เงินระว่าง “คนจะรวย” กับ “คนจะจน”..คุณอยากเป็นคนแบบไหนล่ะ

5 second read
0
0

การที่คนหนึ่งคน จะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องย ากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำกันได้ง่ายๆ เหมือนกัน

ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง เป็นสิ่งที่หลายๆคนนั้นเฝ้าฝันหามันมาตลอด

แต่ทว่ากลับยังไม่เคยได้สัมผัสกับชีวิตแบบนั้นเลย เป็นเพราะเหตุใดกัน เพราะยังขยันไม่มากพอ

หรือเพราะขาดความตั้งใจ ปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งรวยได้นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง

เกิดจากการได้รับโอกาสดีดี โช ค หรือด วง ชะตา ก็ตามแต่ และมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขา

แตกต่างจากคนทั่วไปๆ ก็คือนิสัย ความคิดและการใช้ชีวิต วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องคนจะรวยและ

คนจะจนกับ นิสัยการใช้เงิน กันบ้างดีกว่าครับ

1. คนจะรวยซื้ อความรู้ คนจะจนซื้ อความสบาย

ใช่แล้วครับ คนจะรวยมักแสวงหาความรู้ให้ตัวเองก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการร่ำเรียนหาวิชาความรู้

ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ไปจนถึงวัยทำงานแล้วก็ยังหาโอกาสเข้าครอสอบรมต่างๆ เช่น การลงทุ น,

การเก็ ง กำไร, การฝึกภาษา, การพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถ หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งจะแตกต่างกับคนจะจน ที่มั่วแต่ใช้เงินเพื่อหาความสุขความสะดวกสบายมาปนเปรอตัวเอง ถึงแม้ว่าวันนี้

คุณจะมีเงินเยอะเท่าไหร่ก็ตาม แต่มันก็มีวันหมดได้ ถ้าคุณไม่รู้จักนำเงินเหล่านั้นไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

2. คนจะรวยชอบเก็บออม คนจะจนมีแต่ใช้กับใช้แต่ไม่เก็บ

แค่วิธีคิดที่ต่างกันก็สามารถทำนายอนาคตของบุคคลเหล่านั้นได้แล้วครับ คนจะรวยถึงวันนี้จะยังไม่มีเงิน

และมีรายได้น้อยอยู่ แต่พวกเขาก็พย าย ามเก็บ จากสิบเป็นร้อย จากร้อยเป็นพัน จากพันเป็นหมื่นไปเรื่อยๆ

ด้วยนิสัยที่ชอบเก็บออมนี่แหละครับ จะทำให้พวกเขาเป็นคนที่มีเหตุผลในการใช้เงินมากขึ้น

คนจะจนมักไม่คิดถึงอนาคต ไม่เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ ย ง ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้วันนี้จะมีเงินมาก

แต่ถ้ามีแต่ใช้กับใช้ พอนานวันเข้านอกจากจะไม่มีเงินเก็บแล้ว อาจจะลำบากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ได้ครับ

3. คนจะรวยชอบประหยัด คนจะจนชอบฟุ่มเฟือย

อีกหนึ่งความแตกต่างครับ คนจะจนซื้ อเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ ใช้เงินอย่างไม่มีสติ ทำให้บางครั้งนั้น

เงินที่หามาได้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลัง ส่วนคนจะรวยจะชอบประหยัดในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้งกหรือขี้เหนียวนะครับ

แต่ก็ควรรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็น มีเหตุผลในการใช้เงิน มีความมัธยัสถ์ อดออมนั่นเองครับ

4. คนจะรวยชอบแบ่ ง ปั น คนจะจนหวงแต่ผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของตัวเอง

สำคัญมากๆเลยครับข้อนี้ คนจะรวยนั้นจะคิดอยู่เสมอว่า การมีน้ำใจหยิบยื่นความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ

ให้กับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำ มันไม่ทำให้จนลงครับ เพราะยิ่งให้ก็ยิ่งจะมีแต่ได้น้ำใจนั้นกลับคืนมา

ตรงข้ามกับคนจะจนที่มีแต่ความอย ากได้อย ากมี อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนั้นรีบคว้าไว้

เห็นแก่ตัว ไม่ยอมช่วยเหลือหรือมีน้ำใจกับผู้อื่นบ้าง จึงไม่แปลกที่ในย ามเดือดร้อนมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว

และ ล้ ม ละ ล าย

5. คนจะรวยเลือกกินแต่ของที่มีประโยชน์ คนจะจนกินไม่เลือกขอแค่อร่อย

คนจะรวยถึงแม้จะชอบทำงานหนักแต่ก็ไม่เคยละเลยที่จะดูแลสุขภ าพ ของตนเอง โดยการเลือกกินแต่สิ่งที่มีประโยชน์

ให้ ส าร อาห าร ที่จำเป็นต่อร่ างก าย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะได้ไม่ต้องเจ็ บ ป่ ว ย

เพื่อที่จะได้มีกำลังกายสร้างสรรค์งานที่ดีต่อไป ส่วนคนจะจนนั้นกินไม่เลือกและชอบกินของแพง โดยไม่สนใจ

ว่าจะมีประโยชน์หรือเปล่า อีกทั้งยังขี้เกียจออกกำลังกายไม่ดูแลสุขภ าพตนเองจึงทำให้ เจ็ บ ป่ ว ย ได้ง่าย

6. คนจะรวยใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ คนจะจนใช้เงินไปกับการเที่ยวเส พ อ บ า ย มุ ข

คนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมักจะออกเดินทางแสวงหาสิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินไปกับความงดงามของธรรมชาติ

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับตนเองเสมอ แต่คนจะจนคิดได้แต่ว่าวันนี้จะไปนั่งดื่มที่ไหน

ปล่อ ย ใ จ ปล่ อ ย กาย หลงระเริงเพลินเพลินไปกับสิ่งมอมเมาต่างๆ ทำให้เสียทรัพย์โดยไม่เกิดประโยชน์

7. คนจะรวยชอบใช้เงินซื้ อของสะสมที่เพิ่มมูลค่า คนจะจนชอบสะสมของที่เสื่ อ ม มูลค่า

ถึงแม้ว่าคนจะรวย จะยังไม่รวยในตอนนี้ แต่เขากลับมีพฤติกรร มที่ว่าชอบเก็บออมเงินให้ได้สักก้อน

แล้วนำเงินนั้นไปลงทุ นต่อ หรือไปหาซื้ ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไว้เพื่อเก็งกำไรหรือเพิ่มมูลค่าให้กับเงินที่มีมากขึ้น

ต่างกับคนจะจนที่จะสะสมของใช้เห็นอะไร ล ด ราคาก็ซื้ อมาไว้ โดยเฉพาะของใช้ฟุ่มเฟือยและ

ใช้เงินไปกับ อ บ า ย มุ ข และการ พ นั น ต่างๆ

ตัวอย่างนิสัยทั้ง 7 ข้อนี้อาจจะไม่ใช่กฎที่จะตัดสินได้ว่า คุณทำแบบนั้นแล้วจะจนหรือจะรวยได้เสมอไปนะครับ

อย่างที่บอกแล้วว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีพร้อมด้วยปัจจัยหลายอย่าง

สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่มีฝันทุกท่านนะครับ ขอให้ตั้งใจไม่นานสิ่งที่ท่านพย าย ามทำมาตลอด

ยังไงซะก็ต้องออก ด อ ก ออกผลให้ได้ชื่นชมกันครับ

ขอขอบคุณ m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…