Home ข้อคิดดีๆ 7 ข้อดีของการเก็บทองคำ ที่หลายคนมองข้าม

7 ข้อดีของการเก็บทองคำ ที่หลายคนมองข้าม

5 second read
0
0

มีคนไทยจำนวน ไม่น้อยที่มักซื้ อทองคำเก็บไว้ ไม่แพ้ทรัพย์สิน อย่างบ้ าน รถ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ แต่ละคนมีเป้าหมายในการเก็บทองแตกต่างกัน

แต่ไม่ว่าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ ยิ่งในช่วงเหตุการณ์สำคัญๆเหล่านี้ ที่จะทำให้ทองคำเป็นตัวช่วยได้ดี

1.ใช้แทนการเก็บเงิน เก็บเงินสดย าก เลยลองเก็บเป็นทองแทน

ทองคำเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บเงิน สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือผู้ที่ต้องการสร้างวินัยในการออมเงิน โดยการเก็บทองแทนการเก็บเงินนั้น

ก็เหมือนกับการฝากเงินประจำกับธนาคาร แต่เปลี่ยนจากสะสมเงิน เป็นสะสมทองคำแทน โดยจะใช้โปรแกรมออมทอง คือทะยอยซื้ อ ทองสะสมทุกๆ เดือน จะได้ราคาแบบเฉลี่ย เมื่อออมครบอย ากจะเบิกทองมาเก็บไว้ที่ตัวเองหรือขายคืนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2.ให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ ลูกรับปริญญา ทองก้อนนี้คือทุนตั้งต้น

ทองคำเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าหลายคนเก็บทองไว้ก็เพื่อเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ลูกหลาน เอาไว้เป็นทุนสำรองการเงินหรือให้เป็นของขวัญในวันสำคัญๆ

เช่น วันแต่งงาน วันสงกรานต์วันตรุษจีน วันรับปริญญา โดยทองคำที่ซื้ อให้ก็มีทั้ง ทองคำแท่ง และ ทองรูปพรรณ อย่างสร้อยทอง แหวนทอง กำไลทอง จี้ทองฯลฯ ซึ่งลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ไปต่อยอดทางการเงินอีกทอดหนึ่งได้

3.สำรองการเงินในย ามฉุ กเฉิ น ค่าเทอมลูกไม่พอ เครี ย ด หนักมาก

เราคงจะเคยเห็นข่าว ผู้ปกครองนำทองมาขาย ในช่วงเปิดเทอมกันเยอะมาก ๆ เนื่องด้วยค่าใช้เรื่องเรียนต่อลูก 1 คนค่อนข้างเยอะ พ่อแม่ท่านไหนที่ไม่ได้วางแผนการเงินที่ดีหรือวางแผนแล้วแต่เงินไม่พอใช้จริงๆ ก็ได้

ทองคำนี้ละ มาช่วยให้ผ่านพ้น วิ ก ฤ ต นี้ไปได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอุบั ติเห ตุ ปัญหาทางด้านก ฎห ม า ยที่อาจทำให้ต้องใช้เงินจำนวนมากจนส่งผลให้เงินที่เก็บมาหมดไป หรือแม้แต่เหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินลดลง

เช่น ปัญหาการเมือง อัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจประเทศย่ำ แ ย่ ฯลฯ ทำให้เงินเก็บที่คาดว่าจะพอใช้ในอนาคตก็อาจมีไม่พอ

4.ใช้จ่ายในย ามเจ็ บไข้ได้ป่ ว ย

ค่ารั กษ าพย าบาล ก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่าย สำคัญที่คนทุกวัยต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณที่มีอายุมากขึ้น สุ ข ภ า พก็อาจไม่ได้แข็งเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆ โอกาสเกิดโ ร คร้ า ยก็สูงดังนั้นควรเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

ซึ่งแน่นอนว่า โ ร ค ร้ า ย บาง โ ร ค มีค่ารั กษ าค่อนข้างสูง ประกันสุ ข ภ า พ ประกันสังคม อาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่ ฉะนั้นต้องมีเงินเก็บในส่วนนี้ไม่น้อย แน่นอนว่า เงินสดมีสภาพคล่องสูง จ่ายง่าย หากไม่มีการวางแผน เงินที่เก็บมาก็อาจจะหมดไปแบบง่ายๆ เช่นกัน

5.เป็นทุนสำคัญในการทำธุรกิจ ทุนไม่พอ เงินเก็บเหลือน้อย ไม่ อย ากกู้หนี้

แม้ว่าทองคำ จะไม่มีปันผล ไม่มี ดอ กเบี้ ยให้เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ แต่ร าค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทองคำได้รับความสนใจเก็บไว้เพื่อล งทุ น มีหลายคนที่เกษียณแล้วหันมาทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ

เพื่อให้เกิดรายได้โดยบางครั้ง อาจต้องใช้ทุนไม่น้อย เงินที่เก็บมาอาจไม่พอหรือไม่อย ากกู้เงินสร้างหนี้ ทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้

6.สินทรัพย์ทางเลือก กระจายความเสี่ ยงถือทองคำไว้ เผื่อวันใดหุ้นตกจะได้อุ่นใจ

ความเสี่ ยงที่ว่านี้คือความ เสี่ ย ง ของค่าเงิน มีหลายประเทศเก็บสำรองทองคำเอาไว้ เพื่อป้องกันการเกิดวิ ก ฤ ต ทางการเงิน เหตุการณ์ฉุ กเฉิ นทั่วโลก ซึ่งคนวัยเกษียณจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อ ทองเก็บไว้เพื่อเป็นการล งทุ นและกระจายความเสี่ ยง ของสินทรัพย์อื่นๆ

เช่น หุ้น ตราส า รหนี้ พันธบัตร ที่หากเกิดวิ ก ฤ ต สินทรัพย์ที่ล งทุ น ตัวใดตัวหนึ่งขาดทุนจะได้มีทองคำเอาไว้ เป็นหลักประกัน เนื่องจากราคาทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูงราคาทองก็ยิ่งสูง ดังนั้น อย่างน้อยการมีทองคำ ติดตัวไว้ ก็ทำให้อุ่นใจได้ว่ามีเงินสำรองอยู่

7.ใช้ป้องกันอัตราเงินเฟ้อ ข้าวของแพงขึ้นเงินเก็บแทบไม่เหลือ

อัตราเงินเฟ้อ คือศั ต รู ตัวฉกาจที่ทำให้เงินมีมูลค่าลดลงเพราะหากเกิดภาวะเงินเฟ้อ หมายความว่าสินค้าและบริการต่างๆ จะมีราคาแพงขึ้น ต้องใช้เงินซื้ อ มากขึ้น

เช่น เมื่อ 3 ปีที่แล้วราคาก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ 30บาท ปัจจุบันถ้วยละ 40บาท เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเก็บที่มีอยู่อาจไม่พอใช้จ่ายในย ามเกษียณ

แต่กับทองคำจากสถิติที่ผ่านมาสามารถป้องกันความเสี่ ย งของอัตราเงินเฟ้อได้ดี เพราะร าค าทองไม่เปลี่ยนไปตามราคาสินค้าอื่นๆ ยิ่งเงินเฟ้อสูง ราคาทองก็สูงไปด้วย

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ “ทองคำ” ยังเป็นที่นิยม คือ

ความต้องการ ใช้ทองคำในด้านต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านการล งทุ นที่นักล งทุ นรายใหญ่รายย่อยหันมาถือครองทองคำกันมากขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ ยงของค่าเงิน และราคาทองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

ซึ่งไม่ใช่แค่ทองรูปพรรณ เท่านั้นที่คนไทยนิยมซื้ อเก็บ แต่ทองคำแท่ง ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ซื้ อทองแท่งเก็บไว้เพราะมีส่วนต่างของ ราค าขา ยออกและ ร าค ารับซื้ อ น้อยกว่า ทองรูปพรรณ

รวมถึงค่า บ ล็ อ ค ค่ากำเหน็จ อย่างที่เราๆ รู้กันดีว่าค่อนข้างต่างกันเยอะ โดยทองแท่งจะซื้ อถูก ขายแพงกว่ามาก แต่ไม่ว่าจะเก็บทองไว้เพื่ออะไร การมีทองสำรองไว้ก็ย่อมทำให้อุ่นใจได้ว่ามีหลักประกันการเงินหากเกิดปัญหา

ขอขอบคุณ b l o c k d i t

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…