Home ข้อคิดดีๆ 6 ข้อดีของการอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใคร รู้แบบนี้ทำไปนานแล้ว

6 ข้อดีของการอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใคร รู้แบบนี้ทำไปนานแล้ว

7 second read
0
0

บางครั้งการได้อยู่เงียบๆ คนเดียว ก็แหละ คำตอบที่ดีที่สุด ของชีวิต โลกไม่ได้ เ ล ว ร้ า ยแต่ก็ไม่สวยงามขนาดนั้น จงทำตัวเองให้เหมือนอากาศ แม้ไม่มีใครพูด ถึงแต่ทุกคนก็ใช้หายใจอย่ าทำตัวให้เหมือนพ ายุ ทุกคนพูดถึงแต่ไม่มีใครอ ย า กเจอมัน 6 ข้อดีของการเป็นคนนิ่งๆ เงียบๆ แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไป

1. ชีวิตไม่ต้องเสี่ ยงกับด ร าม่ า

การเป็นคนที่พูดมาก เผ ยความในใจมากๆ คนอื่นก็จะรับรู้เรื่องของเขาตามไปมีอะไรก็โพ สต์ลงในโ ซเชี ยล ระบ า ยออกมาทางปาก โดยเฉพาะด้านแ ย่ๆงี้

เหมือนเป็นการ ระบ ายอารมณ์ได้ดีก็จริงนะ ในทางกลับกัน มันก็จะนำพาความรู้สึกที่ไม่ดีมาด้วย ที่มีคนเข้ามาอ่ า นเจอ ทั้งเสี่ ยงต่อการที่จะมีเรื่องราว มีประเด็ น

หรือข้อพิพ าท ฉะนั้น การเป็นคนเรียบๆ ไม่แสดงออกอะไรมาก ก็จะเลี่ ยงปัญหาที่จะมีกับคนอื่นๆ ไปได้ด้วยนะ นับว่าเป็นข้อดี ที่สำคัญมากๆ อีกข้อ

2. คนเ ก ร งใจ

เนื่องเพราะ การเป็นคนนิ่งๆ จึงย ากจะค าดเ ด าทำให้ดูเป็นคนที่สุขุมเยื อกเย็ นดูเป็นผู้ใหญ่ กว่าใครเขา คนส่วนใหญ่เลยขอไม่ยุ่งดีกว่า

3. การนิ่งๆ จะครองสติได้ดี

เพราะเขาจะหยุดคิดอย่ างรอบคอบ ในทุกอย่างก่อนเสมอ ก่อนที่จะทำอะไรไปการควบคุมตัวเองได้ แม้ใน ย ามโ ก ร ธ เป็นข้อดีทีเดียว หากใจร้ อ น ข าดสติ

บางทีอาจเผลอทำอะไรที่ไม่ถูกลงไป กลายเป็นการเข้าใจผิ ดกันก็ได้ทำให้สร้างศั ต รูโดยไม่จำเป็น การมีม าดดูเป็นผู้ดี พร้อมรับกับสถานการณ์ได้เหมาะสมเช่นนี้ ดีกว่ากว่ากันเยอะ เรียกว่า นิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวจริงๆ

4. เก็บความรู้สึกเก่ง

คนนิ่ง ถือว่าจัดการ อารมณ์ของตัวเองได้ดี เพราะอาจจะมีหนทางดีๆ เตรียมไว้เอาคืนที่ดีกว่าการด่ า ใครเป็นศั ต รู ก็รับมือได้ด้วยลำบากแน่นอนเพราะคนนิ่งๆ นี่อ่ า นความรู้สึก ย าก ทำให้มองไม่ออก เดาทางไม่ถูกนี่แหละ น่ากลั วกว่าคนที่ชอบเหวี่ ยงชอบวิน

5. คนเขาคาดเดาได้ ย า ก

การคาดเดาได้ ย า ก ทำให้คน มองเราไปอีกแบบ ก่อนที่เขาคิดทำอะไรเขาจะคิดเยอะ มีความเ ก ร งใจเราอยู่นัยๆ นิ่งๆ ไว้ก่อน ทำให้ มีความเ ก ร งใจซึ่งกันและกันนะ

6. ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร

คนอื่นเห็น ก็รู้สึกว่าเป็นคนนิ่งๆ เฉยๆ ไม่น่าสนใจ คนอื่นจึงไม่ค่อย นิ น ท าเพราะดูเป็นคนนิ่งๆ ดูน่าเ ก ร ง ข าม แล้วคุณเอง จะไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใคร ให้เหนื่อยใจด้วย

ที่มา : i m k a o j a i d e e

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…