Home ข้อคิดดีๆ 5 เหตุผลที่พ่อแม่ ไม่ควรทะเลาะกัน ต่อหน้าลูก

5 เหตุผลที่พ่อแม่ ไม่ควรทะเลาะกัน ต่อหน้าลูก

2 second read
0
0

การที่พ่อแม่ทะเลาะกัน ไม่ว่าจะ รุ น แ ร ง หรือไม่ก็ตาม คนที่เป็นลูกจะได้รับผลกระทบไปเต็มๆ

เพราะลูกเป็นคนที่ต้องยืนอยู่ตรงกลาง ระหว่างพ่อกับแม่ โดยเฉพาะลูกในวัยเด็กที่ยังไม่เข้าใจ

การกระทำต่างๆ มากนัก ก่อให้เกิดความ เครี ย ด แบะความกดดั น ไปดูกันว่าการที่พ่อแม่ทะเลาะกัน

ส่งผลกระทบในระยะย าวต่อตัวเด็กอย่างไรบ้างค่ะ

1. ลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

อาจกลายเป็นเด็กก้ าว ร้ าว ชอบใช้กำลังบางครั้งเงียบเก็บกด การโต้เถียงระหว่างคุณพ่อและคุณแม่

จะเป็นตัวอย่างให้ลูกแสดงออกด้านอารมณ์ที่ผิดๆ เพราะเขาจะซึมซับอารมณ์ และความขัดแย้งอย่างไม่รู้ตัว

ทำให้มีจิตใจแข็งกระด้ าง ไม่มั่นคง จนกลายเป็นเด็กเก็บกด

2. เด็กโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความขั ด แย้ ง

หลายครั้งที่เด็กมักจะรู้สึกว่า ปัญหาของพ่อแม่เกิดจาก ตัวเองยังไม่ดีพอ และโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง

อาจกลายเป็นคนไม่เชื่อใจผู้อื่นส่งผล ให้เด็กมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนทำให้เด็กไม่มีเพื่อน

3. ลูกมีพัฒนาการช้าอย่างเห็นได้ชัด

แม้ว่า ลูกจะนอนหลับ แต่ส มอง ของเขาก็ยังเปิดรับและจดจำเสียงเหตุการณ์ขณะพ่อกับแม่ทะเลาะกัน

และรับรู้ถึงอารมณ์โกรธเกรี้ยวนั้นได้ โดยเมื่อรู้สึก เ ค รี ย ด และกดดัน ร่ างก ายของเขา

จะหลั่ ง ฮ อ ร์ โ ม น cortisol ซึ่งหากมี ฮ อ ร์ โ ม น นี้มากเกินไป จะส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ

4. ลูกมีปัญหาในการเข้าสังคม

บ า ด แ ผ ล ในจิตใจ ที่เห็นความ รุ น แ ร ง จะเป็นปมที่อยู่กับเขาไปตลอดหากไม่ได้รับการเยียวย า

เพราะเมื่อเขามีพฤติกรร มเก็บกดและไม่วางใจคนอื่น ก็จะไม่สามารถเปิดใจสู่การเข้าสังคมได้

5. ลูกขาดความมั่นใจ

ลูกจะรู้สึกไม่มั่นคง หรือปลอดภัย แม้จะอยู่ในบ้าน จะทำให้เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง และไม่เชื่อใจผู้อื่น

ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากเด็กอาจ รู้สึกว่าตนเองไม่มีความสำคัญ

การทะเลาะกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นการโต้เถียงที่รุ น แร ง หรือถึงขึ้นใช้กำลัง แต่แค่การพูดจาถากถาง ไม่ให้เกียรติกัน

หรือโต้เถียงกัน เล็กน้อย พฤติกรร มเหล่านี้ ก็สามารถส่งผลกระทบ ต่อลูกได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

คุณพ่อคุณแม่ ควรสงบสติอารมณ์ก่อนมาคุยกัน

ในกรณีที่เผลอทะเลาะกัน ต่อหน้าลูก อย่าลืมปลอบลูกใจด้วย โดยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าพ่อกับแม่

มีปัญหา เข้าใจผิดกันเล็กน้อย แต่ตอนนี้กลับมารักกันเหมือนเดิมแล้ว เพื่อไม่ให้ลูกขวัญเสี ย

และที่สำคัญคือพย าย ามอย่าทำให้ลูกเห็นอีกค่ะ

ขอขอบคุณ rakluke

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…