Home ข้อคิดดีๆ 5 ประโยชน์ของการเป็นคนเก็บเงินเก่ง บางคนไม่เคยรู้มาก่อน

5 ประโยชน์ของการเป็นคนเก็บเงินเก่ง บางคนไม่เคยรู้มาก่อน

8 second read
0
0

ปัจจุบันมีนโยบาย จากทุกภาคส่วนสนับสนุนให้คนในประเทศรู้จักการออมเงินมากขึ้น ตั้งแต่ระดับเด็กน้อย

ไปจนถึงวัยทำงาน เพราะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน์อย่างมหาศ าล

ช่วยให้สังคมในระดับครัวเรือนดีขึ้น ส่งผลให้ระดับใหญ่กว่านั้น นั่นคือระดับเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้า

เพราะนำเงินที่ได้จากการออมนั้นมาปรุงปรับ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ

ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียงเรา ทุกคนรู้จักการ ออมเงิน มันไม่เพียงแต่

จะเกิดประโยชน์กับเรา แต่มันทำให้ประเทศของเราพัฒนาไปข้างหน้าด้วย เห็นอย่างนี้แล้วมาดูกัน

ว่า 5 สิ่งที่คุณได้จากการออมเงิน มีอะไรบ้าง

1. สร้างวินัย

มีคนเคยบอกว่าการจะสร้างเด็กให้มีวินัยนั้น ให้สอนเด็กคนนั้นโดยเริ่มจากการออมเงิน รู้หรือไม่ว่า

การออมเงินต้องใช้ความสามารถมากกว่า ที่คุณคิดไม่ใช่ทุกคนก็สามารถทำได้ สิ่งสำคัญเลย

คือคุณต้องมีระเบียบวินัย อย่างมาก หากไม่แล้วกระปุกห มู ของคุณคงไม่มีทางเต็มแน่

ฉะนั้น หากกระปุกห มู ของคุณเต็มขอให้มั่นใจ ได้เลยว่าคุณเป็นคนมีวินัยระดับหนึ่งเลยทีเดียว

แล้วถ้าหากคุณจะยกระดับ ความมีวินัยจากการหยอดกระปุก เป็นการเปิดบัญชีเงินฝากล่ะ

คุณสามารถกำหนดเลย ว่าคุณจะฝากเงินทุกๆ สิ้นเดือนเป็นเงินเท่าไหร่ หากคุณทำได้สม่ำเสมอ

ไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี เชื่อแน่ว่า คุณคงกลายเป็นคนมีวินัยสูงมาก และรางวัลที่จะมอบให้

คือเงินฝากทั้งหมดที่คุณออมไว้นั่นเอง

2. เงินเก็บ

แน่ล่ะ ผลตอบแทนที่ได้จากความพย าย ามออมเงินของคุณที่เห็นได้อย่างแรกเลย

คือ เงินเก็บ คุณคงไม่รู้หรอกว่าความสุข จากการมีเงินเก็บเป็นยังไร หากไม่รู้จักการออมเงิน

มีเรื่องเล่าจากใครคนหนึ่งว่า มีเด็กน้อยที่อย ากได้ของเล่นรุ่นใหม่ราคาแพง คุณพ่อคุณแม่

เขาไม่ซื้ อ ให้ เด็กน้อยคนนั้นใช้วิธีออมเงิน จากค่าขนมที่ได้รับทุกๆ วัน ในที่สุดก็เก็บเงินได้

ครบตามราคาของเล่น ที่เขาปรารถนา นอกจากที่เขาจะได้ของเล่นแล้ว เขายังได้ความภูมิใจ

ที่เขารู้จักอดออม จนได้สิ่งที่เขาต้องการ ลองมองย้อนกลับมาที่ตัวคุณ หากคุณรู้จักออมเงิน

ตั้งแต่วันนี้ เชื่อแน่ว่าคุณจะมีเงินเก็บมากพอ จนสามารถซื้ อ ของที่คุณต้องการ

ซึ่งใหญ่กว่าของเล่นธรรมดาแน่นอน

3. เป็นทุนในการนำไปสร้างมูลค่า

เมื่อคุณมีเงิน เก็บจำนวนที่มากพอแล้ว นอกจากที่คุณจะสามารถนำไปใช้ซื้ อ

สิ่งที่คุณอย ากได้แล้ว คุณอาจนำเงินจำนวน นั้นไปสร้างมูลค่าให้งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกได้ด้วย

แน่นอนว่าหากคุณฝากไว้กับธนาคาร คุณก็ได้อย่างน้อยคือ ด อกเบี้ย แต่หากคุณต้องการ

ผลตอบแทนที่สูงกว่านั้น ก็อาจนำเงินออม นั้นไปเปิดกิจการเล็กๆ ซื้ อ กองทุนรวม

หรือหากคุณมีความรู้ด้านตลาดหุ้น คุณก็สามารถนำส่วนหนึ่งของเงินออมนี้

ไปเล่นหุ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เงินของคุณสูงยิ่งขึ้นไปได้อีก อาจมีความเสี่ ยง สูงที่เงินจะเสียไป

แต่เงินจำนวนนี้ถึงเสียไป ก็อาจไม่มีผลต่อคุณมากนัก เพราะไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการกู้หนี้ยืมสิน

4. เพิ่มความมั่นคงในอนาคต

การมีเงินออมไว้จำนวนหนึ่งก็เหมือนคุณมีเกราะป้องกันสิ่งที่คาดไม่ถึง ใครจะรู้เล่าว่า

อนาคตจะเป็นเช่นไร คุณอาจใช้ชีวิตปกติสุขดี เงินจำนวนนี้ก็เก็บเอาไว้ซื้ อ ความสุข

แต่หากเกิดสิ่งเ ล ว ร้ ายกับคุณล่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครอย ากประสบปัญหาในชีวิต

แต่เงินออมนี้แหละที่จะช่วยให้ปัญหาเบาขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจประ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ

หรือต ร ว จ พบ โร คร้ ายแรงจนคุณไม่สามารถประกอบอาชีพดังเดิมได้ชั่ วขณะ

ตราบใดที่คุณมีเงินออมเก็บไว้จำนวนหนึ่ง บางทีปัญหาเหล่านี้อาจเบาขึ้นกว่า

หากเทียบกับการไม่มีเงินเก็บเลย เพราะคุณไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน และที่สำคัญ

มีความมั่นคงว่าในอนาคตคุณจะไม่ต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน

5. เป็นเหตุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ

ดังที่ได้เกริ่นมาแล้วข้างต้น การออมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศเจริญก้าวหน้า

มีผลการ วิ จั ย ซึ่งการศึกษา เกี่ยวกับการออมพบว่า ประเทศที่มีการออมเงินเป็นปริมาณที่สูง

จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่มีการออมต่ำ

เพราะสามารถนำเงินที่ได้ จากการที่ประชาชนรู้จักการออม ไป ล ง ทุ น

เพื่อพัฒนาประเทศโดยตรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุน จากต่างประเทศ หากนำเงินที่ได้รับ

จากการกู้ในต่างประเทศมาพึงพิงในปริมาณที่สูงและต่อเนื่อง อาจเกิด วิ ก ฤ ติ เศรษฐกิจครั้งใหญ่

ก็เป็นได้ ดังนั้น ประเทศช าติ จะเดินไปในทิศทางไหน ก็อยู่ที่ประชาชนภายในประเทศ

จะปฏิบัติตัวในทิศทางใด คุณเองมีส่วนทำให้ประเทศ พัฒนาได้ เพียงแค่คุณรู้จักการออมเงินเท่านั้น

เป็นยังไงบ้างเอ่ย ได้รับความรู้ จากการออมเงินบ้างไหม หลังจากที่คุณ อ่ าน 5 สิ่ง

ที่คุณได้จากการออมเงิน ประโยชน์ไม่เพียง แต่จะเกิดที่ตัวคุณเองเท่านั้น มันยังส่งผล

ไปถึงในระดับประเทศด้วยรู้อย่างนี้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรามาวางแผนการออมกันเถอะ

ร่วมกันบอกคนในครอบครัว มิตรสหายคนสนิท เพื่อมั่งคั่งแก่ตัวเราเอง และ

เพื่อเสถียรภาพที่มั่นคงของประเทศ

ขอขอบคุณ m o n e y h u b.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…