Home ข้อคิดดีๆ 5 ทักษะของผู้นำ ที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งบริหารคน

5 ทักษะของผู้นำ ที่เก่งทั้งงานและเก่งทั้งบริหารคน

7 second read
0
0

5 ทักษะของหัวหน้างานตัวจริง เก่งทั้งงาน เก่งทั้งคน คือทักษะที่ต้องใช้ทั้ง ส ม อ ง และหัวใจ

ควบคู่กันไปในการบริหารงานทักษะ 5 ข้อนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำตามคีย์เวิร์ดมีเพียงแค่

ต้องอาศัยความเข้าใจและตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จริงๆ เท่านั้น

1. มีวิสัยทัศน์ ยึดมั่นในเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ที่ดี คือ สิ่งที่หัวหน้างานพึงมีเพื่อ พัฒนาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าซึ่งแน่นอนว่า

ในระหว่างทางของการทำงานย่อมมีอุปสรรคมากมายที่อาจจะทำให้คนในทีมเกิดความสับสน

และลังเลใจในการปฏิบัติ งาน หัวหน้างานที่ดีต้องยึดมั่นในเป้าหมายสามารถให้คำแนะนำ

และดึงลูกทีมให้กลับเข้ามาเดินไปตามแนวทางที่วางไว้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างที่องค์กรต้องการ

2. มีทักษะในการสื่อสารดี

ผู้นำที่ดีต้องสามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีครบทั้งศาสตร์และศิลป์สื่อส า รได้

อย่างถูกต้องตรงประเด็นและที่สำคัญต้องเก่งในการพูดชักจูง ทำให้คนในทีมเกิดการยอมรับ

มองเห็นเป้าหมายที่มีร่วมกันและมีใจที่จะลงมือปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. วางแผนบริหาร จัดการ แบ่งงานเป็น

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ได้หมายความว่า คุณต้องลงมือทำงานตามแผนงานที่วางไว้เองได้

ทุกอย่างในทุกหน้าที่เพราะงานใหญ่ คงไม่สามารถทำเสร็จได้ด้วยตัวเองเพียงลำพังหัวหน้างานที่

ต้องไว้ใจปล่อยงาน และแบ่งสรรค์หน้าที่ให้กับทีมงานได้แสดงความสามารถ

ตามความเหมาะสมหรือใช้คนให้เป็นให้เหมาะกับงาน

4. กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เพราะทุกการ ทำงานย่อม ต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอ ทั้งปัญหาในด้านเทคนิคหรือ

ปัญหาจากตัวคน หัวหน้างานที่ดี ต้องกล้าตัดสินใจแก้ไขปัญหา แบบพร้อมเผชิญหน้าไม่ปล่อยให้

ปัญหาค้างคา สะสม จนยากเกินแก้ไขและกลายเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของตัวงานในที่สุด

5. เห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น

นอกจากมุ่ง ในเรื่องผลงานแล้ว หัวหน้างานที่ดียังต้องมีความเห็นอก เห็นใจเข้าใจ และปารถนาดี

ต่อลูกทีมด้วยความจริงใจเพราะ ผลงานที่ดีนั้นเกิดได้จากมือคน หากหัวหน้างานมุ่งแต่จะบริหารงาน

โดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของลูกทีมก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาความไม่เข้าใจสูญเสียกำลังใจและถอดใจ

ในการทำงานไปในที่สุดทักษะเบื้องต้น ที่เรากล่าวมานี้อาจเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานบางท่านมีครบ

หรือมีบ้างอยู่แล้วในบางข้อ ซึ่งแน่นอน หากขาดทักษะข้อไหนก็สามารถฝึกฝนนำไปใช้และยึดเป็นหลัก

ปฏิบัติบ่อยๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้พัฒนาและกลายเป็นหัวหน้างานตัวจริงที่เก่งทั้งงาน

และเก่งทั้งคน จนลูกน้องให้การยอมรับและยกใจให้

ขอบคุณที่มา : m-a c a d e m y.i n.t h

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เพราะ 6 สิ่งนี้ ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “ลำบากตอนแก่”

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่อ…