Home ข้อคิดดีๆ 4 เรื่องนี้ธนาคารไม่เคยบอก เมื่อเรานำเงินไปฝาก

4 เรื่องนี้ธนาคารไม่เคยบอก เมื่อเรานำเงินไปฝาก

8 second read
0
2

1. เสี ยโอกาสในการให้เงินทำงานแทนเรา

ข้อดีของการฝากเงิน ก็คือ สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและในย า มฉุ ก เ ฉิ นได้ทันที ไม่รวมเงินฝากที่มีเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ แต่การฝากเงิน

มากเกินความจำเป็น ก็ทำให้เราเสี ยโอกาสที่จะนำเงินส่วนเกินไปลงทุนสร้างผลตอบที่ดีให้กับเราในอนาคต หลายคนกังวลว่าการลงทุนมีความไม่แน่นอนและอาจ

ข า ดทุ นได้ แต่จากสถิติพบว่า การลงทุนในระยะเวลาที่ย าวนานขึ้น โอกาสที่จะข า ดทุนก็จะน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นยิ่งเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีเวลาล งทุ น

นานขึ้น โอกาสขา ดทุ นก็จะน้อยลงตามไปด้วย และเงินสามารถทำงานสร้างร ายได้แทนเราได้นานขึ้นด้วย

2. ยิ่งฝากนาน เงินยิ่งหาย

จากความเชื่อที่ว่า ฝากเงินกับธนาค า รเงินต้นไม่หาย แถมยังได้ดอ กเบี้ยด้วยเรื่องนี้มันถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น เพราะเงินต้นไม่หายก็จริง แต่มูลค่าของเงินนั้นจะลดลง

ตลอดเวลา เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อนั่นเอง ก็คือ ภาวะที่ราคาของสินค้าต่าง ๆ สูงขึ้น ทำให้มีเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง หรือสรุปง่าย ๆก็คือ มีเงินเท่าเดิม แต่มูลค่า

ของเงินลดลงนั่นเอง

3.ความฝันต่างๆ อาจจะไม่เป็นความจริง

ทุกคนต่างก็มีความฝันของตัวเองกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณก่อนกำหนดออกเที่ยวรอบโลก มีบ้านหลังใหญ่โต ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ความฝันเหล่านี้จะเป็น

จริงได้ แต่ก็จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากมายด้วยเช่นกัน และหลายคนคิดว่าจะพ ย า ย า ม เก็บเ งิ นให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะเอาเงินเก็บนั้นไปทำฝันให้เป็นจริงแต่การ

ทำเช่นนี้อาจทำให้ความฝันเป็นจริงได้ย า กมาก หรือไม่มีวันเป็นจริงได้เลย

4. มีความเสี่ ย งที่จะไม่ได้เงินคืน หากแบงค์ล้ม

เราเชื่อว่าฝากเงินไว้กับธนาค า ร ไม่ต้องกลัวเงินต้นห า ย แต่ในความเป็นจริงนั้นถ้าแบงค์เกิดเ จ๊ งขึ้นมาอย่ า งเช่นในปี 40 เราจะเอาเงินคืนได้จากใครหล่ะ และมีหลายคน

บอกว่า ก็มีพระร า ชก ฤ ษ ฎีก าคุ้มครองเงินฝากอยู่นิ ถึงยังไงก็ยังได้เงินคืนทั้งหมด แบบนั้นมันก็ใช่แหละถ้าเป็นเมื่อก่อน แต่ ณ ปัจจุบัน พระรา ชกฤ ษ ฎีก าคุ้มครองเงินฝาก

ไม่ได้คุ้มครองเงินเต็มจำนวนอีกต่อไป โดยวงเงินคุ้มครองนั้นจะค่อยๆ ลดลง จากข้อมูลข้างต้น ซึ่งนั่นก็แปลว่า เงินต้นเราไม่ได้ปลอ ดภั ย 100%แบบที่เราคิดอีกต่อไป

ดังนั้นเราควรจัดสรรเงินให้เหมาะสม ทั้งการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินสำรองในย า มฉุ กเฉิ น และการลงทุน เพื่อให้เงินสามารถทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เราในอนาคตได้

ขอบคุณที่มา : f i n n o m e n a. c o m

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

9 นิสัยที่ไม่ควรมี ถ้าอยากเป็น “เถ้าแก่” เป็นเจ้าของกิจการ

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…