Home ข้อคิดดีๆ 22 เทคนิค เก็บเงินให้ได้มากขึ้น..จากใจคนไม่มีเงินสักบาท

22 เทคนิค เก็บเงินให้ได้มากขึ้น..จากใจคนไม่มีเงินสักบาท

15 second read
0
0

1.จ่ายให้ตัวเองก่อนอันดับแรก กันส่วนหนึ่ง ของเงินเดือนที่ได้รับ จะมากจะน้อยให้นำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกๆ เดือน

แล้วอย่าไปยุ่งกับบัญชีนั้นเด็ดขาดถ้าจำเป็นต้องถอนเงินส่วนนี้ ให้ถือว่ากำลังกู้เงิน เวลาคืนต้องคืนทั้งต้นทั้งด อก

2.เก็บเหรียญทั้งหลายลงกระปุก เปิดอีกบัญชีสำหรับเงินหยอดกระปุก อย่าดูถูกการสะสมเงินเล็ก เงินน้อย

จากก้อนเล็กๆ เติบโตกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคต

3.เก็บเงินคืนที่ได้รับจากเรื่องต่างๆ เข้าบัญชีธนาคาร เงินรับที่เป็นเบี้ย หัว แ ต ก

เช่น เงินคืนตามโ ป ร โม ชั่ น การซื้ อสินค้า เงินคืนเบี้ยประกัน

รายได้เบี้ยใบ้รายทางต่างๆ ให้รวมเป็นบัญชีเดียว แล้วทำบัญชีไว้คุณจะได้รู้ว่า ณ สิ้นปีรายรับที่ได้จากเงินคืน

พวกนี้มันมากขนาดไหน รายรับพวกนี้เป็นรายรับไม่ต้องเสียภ าษี น่าเสียดายที่จะใช้ทิ้งๆ ขว้างๆ

4.จ่ายเงินค่างวดผ่ อนต่างๆ เข้าบัญชีตัวเอง (แม้เมื่อผ่ อนค่างวดนั้นหมดแล้ว) คุณกำลังผ่ อน

ค่างวดรถ (หรือจอแบ น) อยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ขอให้คุณผ่ อนต่อไปด้วยเงินจำนวนเท่าเดิม

แต่จ่ายเข้าบัญชีเงินออม ของคุณเอง วิธีนี้คุณไม่เดือดร้อน เพราะคุณเคยชินกับภาระผ่ อนนั้นๆ อยู่แล้ว

ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่มีภาระผ่ อนอะไรใหม่ๆ เข้ามาอีก

5.หยุดนิสัยฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย รายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆ ตัดทิ้งให้หมด ทำรายการขึ้นมาว่าต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง

หลายคนแปลกใจว่ายิ่งคิดยิ่งตัดได้เรื่อยๆ

6.เพิ่มผลตอบแทนการลง ทุ น ไม่ควรยอมรับผลตอบแทนด อกเบี้ยต่ำ เงินออมที่มีอยู่ควรไป

สร้างเงินต่อด้วยการลง ทุ น ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลในการรับความเสี่ ย ง ด้วย

7.เป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นวิธีง่ายสุด ของการออมเงิน พร้อมทั้งเป็นแหล่งเงินกู้ด อกเบี้ยต่ำอีกต่างหาก

8.ซื้ อ พันธบัตร รั ฐ บ าล สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย มีการออกพันธบัตรประเภทต่างๆ

ให้ผู้สนใจสิ่งที่ต้องดู คือประเภทพันธบัตร อัตราด อกเบี้ย และวันจ่ายด อกเบี้ย

9.ใช้ประโยชน์จากการโอ นเงิน บัญชีธนาคาร เมื่อเงินเดือนถูกนำฝากเข้าในบัญชีของคุณแล้ว

คุณควรให้มันอยู่ในบัญชีธนาคารให้นานที่สุด (ฮา)

10.เข้าร่วมแผนออมเงินของบริษัท แผนการออมของบริษัท เป็นแผนออมเงินแบบปลอดภ าษี

และนายจ้างช่วยจ่ายสมทบ เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกจ้าง

11.ใช้การเสียภ าษีให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้เรื่องภ าษี ประโยชน์ที่คุณไม่ควรเสีย

และประโยชน์ที่คุณควรได้ (ลดหย่อน)

12.เข้าโครงการออมเงินที่น่าสนใจ เปิดหูเปิดตาให้กว้าง อาจมีโปรแกรมออมที่นึกไม่ถึง

13.ส้มหล่น อย่าเพิ่งกินหมดในคราวเดียว เงินก้อนใหญ่ไม่มาบ่อยครั้ง

เช่น มรดก รางวัลเกมโชว์ ลอตเต อ รี่ เงินปันผลกองทุน ฯลฯ

เงินก้อนนี้ควรนำไปใช้ในการออมหรือลง ทุ นเพื่อการเกษียณอายุ อย่าลืมปรึกษามืออาชีพด้านภ าษีด้วย

14.รัดเข็ดขัดชั่ วคราว อย ากได้อะไรมากๆ ลองรัดเข็มขัด ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 2-3 เดือน

เพื่อออมเงินให้มากกว่าปกติ เก็บเงินได้เท่าราคาของแล้วจึงค่อยกลับสู่การดำเนินชีวิตปกติ

15.ฝากเงินเข้าบัญชี ส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอายุสัปดาห์ละครั้ง ในต่างประเทศนิยมมาก

มีการทำบัญชีฝากสะสมเพื่อหลีกเลี่ ย ง การจ่ายก้อนใหญ่เพียงครั้งเดียว

สำหรับไทยมีกองทุ น สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งนายจ้างจ่ายสมทบให้

16.ให้นำเงินเดือนส่วนเพิ่มไปฝาก ถ้ารับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือราย 2 สัปดาห์ อาจเป็นได้ว่า

บางเดือนคุณจะได้รับเงินมากครั้งกว่าปกติ เช่น ถ้าได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ จะมี 4 เดือน

ที่ได้รับเงินมากครั้งกว่าปกติ หรือถ้าได้รับเงินเป็นราย 2 สัปดาห์ จะมี 3 เดือนที่

คุณได้เงินเดือน 3 ครั้ง ครั้งที่เกินมาให้นำไปเข้าบัญชีเงินออม (ทันที)

17.เก็บเงินเบิกรายการต่างๆ ส่วนที่เกินจากรายจ่ายจริง เข้าบัญชีเงินออม ค่าเดินทางหรือ

รายจ่ายอื่นที่เบิกบริษัทได้ ควรเก็บส่วนเกินจากรายจ่ายจริงไว้ หรือคุณอาจได้ค่าล่วงเวลา

ควรเก็บเงินส่วนนี้มาออมเช่นกัน เช่น ได้ค่าล่วงเวลาเดือนละ 2,000 บาท

ถึงสิ้นปีจะมีเงินก้อน 2.4 หมื่นบาท สามารถนำมาใช้จ่ายในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องไปถอนเงินออมหลัก

18.ยืมมาออม บางคนประสบความสำเร็จในการ กู้ เงินธนาคาร

แล้วนำกลับไปฝากในบัญชีเงินออมของตนเองอีกทีหนึ่ง วิธีนี้ใช้ได้ผลกับคนที่กำลังมีค่าหักลดหย่อน (เช่น กู้ซื้ อบ้าน)

และใช้ได้กับช่วงเวลาที่ด อกฝากมากกว่าด อกกู้ (หลังภ าษี) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง

19.นำเงินปันผลและด อกเบี้ยไปต่อเงินโดยอัตโนมัติ เมื่อลง ทุ น หรือฝากเงินในผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด

จัดการให้เงินปั นผล หรือด อกเบี้ยสามารถนำฝากหรือลง ทุ น ต่อได้อัตโนมัติในระยะย าวจะเห็นผลน่าพอใจ

20.ทิ้งเงินไว้ในบัญชี กระแสรายวันให้น้อยที่สุด มีคนจำนวนมาก

ทิ้งเงินไว้ในกระแสรายวัน (เพราะปลอด ด อกเบี้ย) แต่หารู้ไม่ว่ากำลังพลาดโอกาสในการทำเงิน

ที่ควรก็คือมีเงินในกระแสรายวันให้พอกับรายจ่ายรายเดือนหากเงินเหลือให้โอ นไปยังบัญชีเงินฝาก

ที่มี ด อกเบี้ยหรือโอ นไปลง ทุ นในผลิตภัณฑ์การเงินที่มี ด อกเบี้ยดีสุดในเวลานั้น

21.ใช้ประโยชน์จาก F l o a t ความหมายของ F l o a t คือระยะช่วงที่ผู้ถือเช็ค ได้รับเช็คไป

จนกระทั่งถึงตอนที่ได้รับเงินสั่งจ่ายตามเช็คกล่าวคือช่วงที่ยังไม่ได้ถูกตัดบัญชี ก็ควรแช่เงินไว้ ในบัญชีเงินฝาก

ให้นานเท่าที่จะนานได้ ก่อนจะโอ นไปเข้าบัญชีกระแสรายวันเพื่อตัดจ่ายเช็ค

22.จ่ายหนี้ให้หมด คุณอย ากได้ผลตอบแทน 17-21% หรือเปล่า? อย่ามีหนี้ บัตร เ ค ร ดิ ต สิ

เคลียร์หนี้บัตรให้หมด รู้มั้ยว่าถ้ายอดหนี้อยู่ที่ 2.4 หมื่นบาท

ด อกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งปีอยู่ที่ 4,000-5,200 บาท รีบเคลียร์หนี้ให้หมด ผลตอบแทนที่คุณจะได้คือ

ไม่ต้องเสียด อกเบี้ยก้อนนี้ การปลอดหนี้บัตรจึงเป็นวิธีออมเงิน ก้อนใหญ่แต่ถ้าจำเป็นต้องมีหนี้ (จริงๆ)

หาบัตรที่ ด อกถูกสุดมาใช้

ขอขอบคุณ p a t t a n a k i t

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…