Home ข้อคิดดีๆ 18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีกินมีเก็บไม่ขาดมือ มีใช้ตลอดทั้งปี

18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีกินมีเก็บไม่ขาดมือ มีใช้ตลอดทั้งปี

10 second read
0
0

มีเรื่องราวแนวคิด จากประสบการณ์ตรงมาบอกโดยที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากมีอิสรภาพทางการเงิ นตอนที่อายุไม่เกิน 45 ปี และมีทรัพย์สินที่ สร้างรายได้เพียงพอที่

จะใช้ไปตลอดชีวิตด้วย 18 ข้อคิดทางการเงิ น

1 จงรู้จักออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

เคล็ดลับอยู่ที่ควบคุมความอยากของตัวเองโดยทยอยซื้อของชิ้นใหญ่ อย่าซื้อทีเดียวติดกันให้เว้นช่วงห่างกันเป็นเดือนๆ เพราะความอยากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญ

ควรซื้อของที่มีโอกาสได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่าไปซื้อผมตั้งเป้าอัตราการออม 30-70 %ของรายได้ทั้งปี ตามรายได้ที่มากขึ้น

2 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

เพราะเป็นเงิ นก้อนที่เอาไปลงทุนได้ผมให้รางวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %ของเงินโบนัส ที่เหลือเก็บเอาไปลงทุนทำอย่างนี้ได้เพ ราะผมมีความสุขในการเก็บเงิ นมากกว่าใช้เงิ น

3 จงเริ่มเก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายขึ้น

ผมคิดว่าคำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงิ นที่ถูกต้องจนมีล้านบาทแรกได้การหาล้านต่อไป ก็ไม่ใช่เรื่องยากประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอดความมั่งคั่งได้อีกด้วย

4 จงเลือกทำงานที่ตัวเองชอบและถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต

การหาจุดยืนที่เหมาะสมช่วยทำให้เงิ นเดือนและตำแหน่งเติบโตได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญควรเลือกทำงานกับเจ้านายฉลาดและส่งเสริมให้เราก้าวหน้า

5 จงใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย

ควรใช้บัต รเค รดิ ตซื้อของที่ต้องการซื้ออยู่แล้วอย่าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบัต รเค รดิ ตเพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสม และเงิ นคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงิ นสด

ผมใช้บัต รเค รดิ ตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวนและเลือกใช้บัตรที่ให้ส่วนลดสำหรับร้านค้านั้นๆ มากที่สุด

6 จงคิดมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้วโดยมาตรการแรกทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดด อ กเบี้ยมาตรการสองเอารถไปติดแก๊ส เพื่อลดค่าน้ำมันมาตรการสามเปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มี

ค่ารายเดือนพบว่าช่วยประหยัดไปปีละแสนบาท

7 จงหาทางลดหย่อน ภ า ษี ให้ได้มากที่สุด

การลดภ า ษีช่วยเพิ่มเงิ นออมโดยตรงรายการลดหย่อนที่ไม่ควรพลาดได้แก่ประกันชีวิต กองทุนรวม L T F / R M F ดอ กเบี้ ยบ้าน เครดิต ภ า ษี หุ้นปันผลผมจ่าย ภ า ษี

จริงน้อยกว่าครึ่งของ ภ า ษี ที่คำนวณได้

8 จงเริ่มบันทึกการเติบโตของรายได้และทรัพย์สินทุกปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงและใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ การเติบโตของรายได้การเติบโตของทรัพย์สิน อัตราการออม

และผลตอบแทนจากการล งทุ นเพื่อเป็นแนวทางบรรลุอิสรภาพทางการเงิ น

9 จงหัดออมเงินแบบอื่นนอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงิ นทางเลือกได้แก่พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้กองทุนรวมตราสารหนี้และประกันชีวิต เป็นต้น อยากแนะนำให้ลองเพราะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ผมออมเงิ นไว้หลากหลายรูปแบบประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

10 จงหัดลงทุนเพื่อให้มีรายได้เสริม

อนาคตอาจจะกลายเป็นรายได้หลักอีกทางเช่น ลงทุนในหุ้น กองทุนรวมตราสารทุนทอง คอนโดและขายของออนไลน์ก่อนลงทุน ต้องศึกษาให้รู้จริงและดูว่ารับความ เ สี่ ย ง

ได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหลายอย่างปัจจุบัน เน้นลงทุนกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลักลงทุนประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

11 จงเลือกทรัพย์สินที่มิใช่การลงทุนให้ดี

ได้เเก่ บ้านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆและถือว่าเป็นต้น ทุนจมจนกว่าขายออกไปผมเลือกบ้านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า และไปทำงานสะดวก โดยไปเยี่ยมชม

โครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่งก่อนตัดสินใจซื้อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาดราคาคุ้มค่า และไม่เสียบ่อยเพราะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเงินอยู่ในนี้ประมาณ 20 %

ของสินทรัพย์สุทธิ

12 จงเรียนรู้การลงทุนโดยใช้เงินคนอื่น เช่น การกู้เงินซื้อคอนโด

เพราะเราจะได้กำไรมากจากเงิ นล งทุ นน้อยผมลงทุนคอนโดย่านพระราม 9ซื้อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ราคา 1.8 ล้านบาทโดยใช้เงินตัวเอง 2 แสนบาท ที่เหลือกู้ธนาคารผ่อ นจ่าย

เดือนละ 1 หมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทราคาตลาดปัจจุบันที่ขายกันในเว็บไซต์ราคา 2.8 ล้านบาทถ้าขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้านบาทเท่ากับ

400 % จากเงิ นล งทุ นจริงและได้กำไรจากส่วนต่าง ค่าเช่า กับยอดผ่อนอีกด้วย

13 จง รั ก ษ า เค รดิต บูโ รของตัวเองให้ดี

สิ่งนี้มีผลต่อการทำธุรกร รมทางการเงิ นกับธนาคารเช่น สมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ต กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถผมไม่เคยผิดนัดชำระทำให้การทำธุรกร รมกับธนาคารผ่ านตลอด

14 จงระวังวิกฤติเศรษฐกิจ

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกู้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเบอร์เกอร์ทำให้คนรวยจนลงในพริบตาความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันไป

มาตลอดการสังเกตดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆช่วยให้ล งทุ นถูกจังหวะและความ เ สี่ ย ง ไม่สูงจนเกินไป

15 จงเลือกนำเงินไปลงทุนเฉพาะเงินเย็น

การลงทุนต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุนหากข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้อน ผมกำหนดเงิ นสดขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนได้

16 จงศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอย่างสม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา เว็บไซต์เว็บบอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ แอพพลิเคชั่นและเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น

17 จงเรียนรู้จากการลงทุนผิดพลาดในอดีต

ทุกคนที่เคยลงทุนต้องเคยขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาผมเองเคยขาดทุนจากวอเรนต์เกือบแสน เคยติดหุ้นวงในมาเกือบสิบปีเพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกล งทุ นในหุ้นแต่จะเลิก

เล่นหุ้นในแบบที่เคยเ จ็ บตัว

18 จงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

เพราะความมุ่งมั่นจะเป็นแรงผลักดันลึกลับที่จะพาเราไปถึงฝันผมทำข้อต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นประจำจนเป็นนิสัย ซึ่งจะพาเราไปถึงฝันสักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงิ น

คืออยากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอยากทำอย่างแท้จริงโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน

ขอบคุณที่มา : t o d a y.l i n e

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เพราะ 6 สิ่งนี้ ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “ลำบากตอนแก่”

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่อ…