Home ข้อคิดดีๆ 18 ข้อคิดเรื่องเงินทอง ทำให้มีเงินเก็บ มีเงินใช้ตลอดปี

18 ข้อคิดเรื่องเงินทอง ทำให้มีเงินเก็บ มีเงินใช้ตลอดปี

10 second read
0
0

มีเรื่องราวแนวคิดจากประสบการณ์ตรง มาบอกโดยที่ผมวางเป้าหมายเอาไว้ว่าอย ากมี

อิสรภาพทางการเงินตอนที่อายุไม่เกิน 45 ปีและมีทรัพย์สินที่ สร้างรายได้เพียงพอ

ที่จะใช้ไปตลอดชีวิตด้วย 18 ข้อคิดทางการเงิน

1 จงรู้จักออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

เคล็ดลับอยู่ที่ควบคุมความอย ากของตัวเองโดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดกัน

ให้เว้นช่วงห่างกันเป็นเดือนๆเ พราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดและที่สำคัญควรซื้ อของ

ที่มีโอกาสได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อผมตั้งเป้าอัตราการออม 30-70 %

ของรายได้ทั้งปี ตามรายได้ที่มากขึ้น

2 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

เพ ราะเป็นเงินก้อนที่เอาไปล ง ทุ นได้ผมให้รางวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %ของเงินโบนัส

ที่เหลือเก็บเอาไปล ง ทุ นทำอย่ างนี้ได้เพ ราะผมมีความสุขในการเก็บเงินมากกว่าใช้เงิน

3 จงเริ่มเก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายขึ้น

ผมคิดว่าคำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจนมีล้านบาทแรกได้

การหาล้านต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องย ากประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไปต่อยอดความมั่งคั่งได้อีกด้วย

4 จงเลือกทำงานที่ตัวเองชอบและถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต

การหาจุดยืนที่เหมาะสมช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้อย่ างรวดเร็วที่สำคัญ

ควรเลือกทำงานกับเจ้านายฉลาดและส่งเสริมให้เราก้าวหน้า

5 จงใช้บัตรเค ร ดิ ต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย

ควรใช้บัตรเค ร ดิ ต ซื้ อของที่ต้องการซื้ ออยู่แล้วอย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วย

บั ต ร เ ค ร ดิ ต เ พ ราะได้ส่วนล ด คะแนนสะสมและเงินคืนกลับมาดีกว่าการใช้เงินสด

ผมใช้บัตรเครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวนและเลือก ใช้บัตรที่ให้ส่วนล ด สำหรับร้านค้านั้นๆ มากที่สุด

6 จงคิดมาตรการล ด ค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้วโดยมาตรการแรกทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้ านเพื่อลดด อ กเบี้ยมาตรการสอง

เอารถไปติดแก๊สเพื่อลดค่าน้ำมันมาตรการสามเปลี่ยน เคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือนพบว่าช่วยประหยัดไปปีละแสนบาท

7 จงหาทางลดหย่อน ภ า ษี ให้ได้มากที่สุด

การลดภ า ษีช่วยเพิ่มเงินออมโดยตรงรายการลดหย่อนที่ไม่ควรพลาดได้แก่ประกั น ชีวิต

กองทุ น รวม L T F / R M Fด อ กเบี้ยบ้ าน เครดิตภ า ษีหุ้นปันผลผมจ่ายภ า ษีจริง

น้อยกว่าครึ่งของภ า ษีที่คำนวณได้

8 จงเริ่มบันทึกการเติบโตของรายได้และทรัพย์สินทุกปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงและใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่

การเติบโตของรายได้ การเติบโตของทรัพย์สิน อัตราการออมและผลตอบแทนจากการลงทุ น

เพื่อเป็นแนวทาง บรรลุอิสรภาพทางการเงิน

9 จงหัดออมเงินแบบอื่นนอกจากฝากเงินธนาคาร

การออมเงินทางเลือกได้แก่พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกุ้กองทุนรวมตราส า รหนี้และประกันชีวิต เป็นต้น

อย ากแนะนำให้ลองเพ รา ะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นผมออมเงินไว้

หลากหลายรูปแบบประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

10 จงหัดลงทุ น เพื่อให้มีรายได้เสริม

อนาคตอาจจะกลายเป็นรายได้หลักอีกทางเช่น ล ง ทุ นในหุ้น กองทุนรวมตราส ารทุนทอง คอนโด

และขายของออนไลน์ก่อนล ง ทุ นต้องศึกษาให้รู้จริงและดูว่ารับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหลายอย่ าง

ปัจจุบันเน้นล ง ทุ นกองทุนรวม กับคอนโดเป็นหลักล ง ทุ นประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

11 จงเลือกทรัพย์สินที่มิใช่การลงทุ น ให้ดี

ได้เเก่ บ้ านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่เ พราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ และถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออกไป

ผมเลือกบ้ านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า และไปทำงานสะดวก

โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่งก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือกรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาดราค าคุ้มค่า

และไม่เสียบ่อ ย เพราะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่ างอื่นเงินอยู่ในนี้ประมาณ 20 % ของสินทรัพย์สุทธิ

12 จงเรียนรู้การล ง ทุ นโดยใช้เงินคนอื่น เช่น การกุ้เงินซื้ อคอนโด

เพราะเราจะได้กำไรมากจากเงินล ง ทุ นน้อยผมล ง ทุ นคอนโดย่ านพระราม 9ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน

ราคา 1.8 ล้านบาทโดยใช้เงินตัวเอง 2 แสนบาท ที่เหลือก ู้ธนาคารผ่อ น จ่ายเดือนละ 1 หมื่นบาท

ปล่อยเช่ า มาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทราคาตลาดปัจจุบันที่ขายกันในเว็บไซต์ราคา 2.8 ล้านบาท

ถ้าขายไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้านบาทเท่ากับ 400 % จากเงินลงทุ น จริง และ

ได้กำไรจากส่วนต่าง ค่าเช่ า กับยอดผ่ อน อีกด้วย

13 จงรั ก ษ าเครดิตบูโรของตัวเองให้ดี

สิ่งนี้มีผลต่อการทำธุรกร รมทางการเงินกับธนาคารเช่น สมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ต กุ้ซื้ อบ้ าน กุ้ซื้ อ

รถผมไม่เคยผิดนัดชำระทำให้การทำธุรกร รมกับธนาคารผ่ านตลอด

14 จงระวังวิกฤติเศรษฐกิจ

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเบอร์เกอร์ทำให้คนรวยจนลงในพริบตาความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ

ทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตและต ก ต่ำ สลับกันไปมาตลอดการสังเกตดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ

ช่วยให้ล ง ทุ นถูกจังหวะและความเสี่ย ง ไม่สูงจนเกินไป

15 จงเลือกนำเงินไปล ง ทุ นเฉพาะเงินเย็น

การล ง ทุ นต้องใช้เวลาและมีโอกาสข าดทุนหากข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้อนผมกำหนดเงินสด

ขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือก็เอาไปล ง ทุ นได้

16 จงศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอย่ างสม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา เว็บไซต์เว็บบอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ แอพพลิเคชั่นและเพื่อนๆ

ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมายทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น

17 จงเรียนรู้จากการล ง ทุ นผิดพลาดในอดีต

ทุกคนที่เคยล ง ทุ นต้องเคยขาดทุ น เป็นเรื่องธรรมดาผมเองเคยขาดทุนจากวอเรนต์เกือบแสนเคยติดหุ้ น วงใน

มาเกือบสิบปีเพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกลงทุ น ในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้นในแบบที่เคยเ จ็ บตัว

18 จงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

เพ ร าะความมุ่งมั่นจะเป็นแรงผลักดันลึกลับที่จะพาเราไปถึงฝันผมทำข้อต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นประจำ

จนเป็นนิสัยซึ่งจะพาเราไปถึงฝันสักวันหนึ่ง การมีอิสรภาพทางการเงินคืออย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เรา

อย ากทำอย่ างแท้จริงโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน

ขอขอบคุณ t o d a y.l i n e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…