Home ข้อคิดดีๆ 16 วิธีสร้างเสน่ห์ ให้เป็นที่รัก..ใครๆก็ชอบคุณ

16 วิธีสร้างเสน่ห์ ให้เป็นที่รัก..ใครๆก็ชอบคุณ

56 second read
0
0

เราทุกคน คงไม่ อ ย า ก มีเพื่อนหรือคนที่คุยแล้วแสดงท่าทางที่ไม่ให้เกียรติ รวมทั้งแสดงท่าทางที่ไม่ดีใส่เรา เพราะเราทุกคนก็ต้องการคนที่คุยด้วยแล้ว ให้เกียรติ สุภาพ และเป็นคนที่จิตใจดี หรือถ้าพูดในอีกความหมายหนึ่ง คือ การที่มีเสน่ห์ต่อบุคคลอื่น

ซึ่งสิ่งนี้เรามักจะไม่ค่อยเจอ ในคนส่วนใหญ่ แต่ก็อย่าเพิ่งที่จะคิดน้อยใจไปเพราะเรามีเทคนิคดีๆ ที่จะทำให้ตัวเองมีเสน่ห์และเป็นที่น่าคบหา ของคนรอบข้างมาแนะนำ

1. การเคารพผู้อื่น

เมื่อคนที่กำลังพูดหรือทำอะไร ก็แล้วแต่ ถ้าเขารู้สึกว่ามีคนให้ความสนใจ ใส่ใจ ยอมรับ หรือให้ความสนใจในความคิดของพวกเขา มุมมองและประสบการณ์ของต่างๆ ที่พวกเขาได้ สื่ อ ส า ร ออกมา ก็จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองได้รับความสนใจและรู้สึกว่าเป็นคนที่สำคัญ

โดยมีคำพูดหนึ่งของ B r y a n t H. M c G i l l พูดไว้ว่าสิ่งที่เป็นการเคารพและแสดงความจริงใจ ต่อผู้อื่นมากที่สุดคือ การฟังอย่างตั้งใจเวลาที่ผู้อื่นพูด

2. แสดงความอ่อนแอของตัวเราเองบ้างในบางครั้ง

การที่เราแสดงความอ่อนแอหรือความผิดพลาด ในบางครั้ง ก็เป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจ การยอมรับในสิ่งนั้น สำหรับคนที่มีเสน่ห์ จะเป็นคนที่ไม่ พ ย า ย า ม เอาชนะคนที่เราได้พูดคุยด้วย หรืออวดว่าตัวเองเก่งกว่า

นอกจากนี้ก็ยังกล้าที่จะยอมรับในความผิดพลาดของตัวเอง และพร้อมที่จะแก้ไข เพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้

3. พูดให้น้อยๆ แต่ฟังให้มากๆ

สิ่งหนึ่งที่สำคัญ สำหรับคนที่มีเสน่ห์ คือ การที่ฟังคนอื่นมากกว่าที่เราจะพูด โดยการที่เรารับฟังคนอื่นนั้น จะทำให้เราจับประเด็นในสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะบอกเรา และสามารถตอบกลับไปได้อย่างตรงประเด็น

นอกจากนี้จากงานวิ จั ย ยังบอกว่าถ้าหากเราเป็นผู้ฟัง ที่ดีในบางครั้ง เราอาจจะได้รับรู้ถึงความลับที่เขา อ ย า ก จะเล่าให้ฟังก็ได้ นอกจากนี้การพูดแซงหรือแทรกขึ้นมา ก็จะทำเราดูไม่มีเสน่ห์เหมือนกัน

4. จดจำชื่อคนที่เรากำลังพูดด้วยให้ได้

เคยรู้สึกประหม่าไหมเวลาที่เราลืมชื่อ คนที่กำลังสนทนาอยู่ด้วย ซึ่งเรื่องแบบนี้สามารถเกิดได้กับทุกคน แต่สำหรับคนที่มีเสน่ห์นั้น เขาจะ พ ย า ย า ม จดจำชื่อของคนที่กำลังสนทนา นั้น ซึ่งการที่เราจดจำชื่อและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของคนที่เราสนทนา จะทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับเขา

แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่จำชื่อคน ย า ก หรือลืมบ่อยๆ ก็มีเทคนิคมาแนะนำ โดยในระหว่างการสนทนาเราก็พูดชื่อ ของคู่สนทนาบ่อยๆ เพื่อให้เราจำได้ รวมทั้งเราอาจจะตั้งวิธีการจำในแบบของเรา

5. ฝึกฝนบุคลิกภาพ และท่าทางให้เหมาะสม

การสื่อส า ร นั้นไม่ได้มีแค่ การพูดเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ท่าทางหรือภาษากายในการสื่อส า ร ด้วย ซึ่งสำหรับคนที่มีเสน่ห์นั้น ท่าทางในการพูดคุยกับผู้อื่น จะแสดงออกถึงความมั่นใจและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ท่าทางของมือและขานั้นดูผ่อนคลาย และท่าทางที่เปิดรับ

เพื่อให้ผู้พูดรู้สึกว่าสามารถผ่อนคลายมากขึ้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นอีกคนยืนกอดอก เราสามารถที่จะตีความได้ว่าคนนั้นอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือไม่สบายใจบางอย่าง จึงได้ปกป้องตัวเองด้วยการแสดงท่าทางแบบนั้นออกมา

6. การใช้โทนเสียงหรือน้ำเสียงที่เหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อส า ร มักจะอ้างถึง “ก ฎ 7-38-55” ซึ่งถูกคิดขึ้นมาในปี 1971 โดย A l b e r t  M e h r a b i a n นัก จิ ต วิ ท ย า ของ UCLA (The University of California, Los Angeles) โดย 55 เปอร์เซ็นต์คือการแสดงออกของท่าทางเวลาที่เราพูด 38 เปอร์เซ็นต์คือน้ำเสียงที่พูดออกไป

และ 7 เปอร์เซ็นต์คือคำศัพท์ที่เราเลือกใช้ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะหลีกเลี่ยง การใช้น้ำเสียงที่นำไปสู่การทะเลาะหรือที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้น ก้ า ว ร้ า ว ควรพูดจาด้วยความไพเราะ และน้ำเสียงที่อ่อนโยน จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักและมีเสน่ห์มากขึ้น

7. ใช้คำพูดที่เหมาะสม

การที่เราทำให้บทสนทนา นั้นน่าคุยและดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าเราใช้คำพูดที่สุภาพและเหมาะสม ยกตัวอย่างการที่เราเจอเพื่อน แทนที่เราจะทักว่า “Ay up!” ก็ให้เปลี่ยนมาใช้ “Hello” แทนจะสุภาพมากกกว่า

นอกจากนี้การที่เราใช้คำพูด ที่เหมาะสมก็ ก็จะทำให้คนที่เราคุยด้วยนั้นมองว่าเราเป็นคนสุภาพ เรียบร้อย

8. ยิ้มให้เยอะเข้าไว้

“รอยยิ้มของเรานั้น จะทำให้เราดูเป็นมิตร และน่าคบหา รวมทั้งยังทำให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวของเรานั้นรู้สึกสบายใจอีกด้วย”

L e s  B r o w n กล่าว เพราะการที่เรามีความสุขนั้นจะมีแรงดึงดูด บางอย่างที่สามารถทำให้คนอื่นมาชอบเราได้ แต่ถ้าหากเราทำหน้าตาบูดบึ้ง อารมณ์เสีย

คนอื่นๆ ก็จะรู้สึกกลัวและตีตัวออกห่างจากเรา นอกจากนี้ยังมีนักวิ จั ย แนะนำว่าการที่เรายิ้ม นั้นจะไป ก ร ะ ตุ้ น ส า ร เ ค มี ใน ส ม อ ง บางตัวทำให้เรารู้สึกมีความสุขอีกด้วย

9. กล่าวชื่นชมคนอื่นๆ และหลีกเลี่ยงการนินทา

ถ้าหากเราเจอเพื่อน ที่กำลังนินทาคนอื่นๆ อยู่ พ ย า ย า ม ที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปร่วมในบทสนทนานั้น หรือถ้าหากเข้าไปอยู่ในวงสนทนาที่มีการนินทา ก็ พ ย า ย า ม ที่จะพูดในประเด็นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งการที่เราชื่นชมผู้อื่น ต่อหน้าอย่างจริงใจ จากงานวิ จั ย ได้บ่งบอกว่าจะทำให้ผู้ที่ถูกชมนั้นมีความรู้สึกที่ดีต่อเรามากขึ้น

10. ถามสิ่งที่คนอื่นๆ สนใจ

ถ้าหากเราพบว่าบทสนทนา เริ่มที่จะไม่น่าสนใจแล้ว เราอาจจะเปลี่ยนไปคุยในประเด็นอื่นๆ เช่น ถามถึงสิ่งที่พวกเขาชอบในเรื่องงานอดิเรก หรือกีฬา เป็นต้น ซึ่งการถามในลักษณะแบบนี้

เราจะสามารถรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาชอบได้ จากท่าทางการแสดงออก และนั่นเองที่เป็นสิ่งที่จะทำให้บทสนทนากลับมาสนุกอีกครั้ง

11. พ ย า ย า ม มองทุกอย่างให้เป็นเรื่องทั่วๆ ไป และยอมรับในความแตกต่าง

ถ้าหากเราและเพื่อนมีความเห็นที่ต่างกัน ในบางเรื่องหรือบางสิ่ง และอาจจะนำไปสู่การมีปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งเรานั้นไม่ควรที่จะไปโต้เถียง หรือทะเลาะ แต่ควรที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเอง

โดย ยอมรับในความคิด ที่แตกต่างของผู้อื่น พ ย า ย า ม มองในแง่บวก

12. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะที่ทำกำลังพูดคุยกับผู้อื่น

แอปพลิเคชั่น เกี่ยวกับข้อมูลข่าว ส า ร เช่น อิ น ส ต า แ ก ร ม เ ฟ ส บุ๊ ค หรือ ท วิ ต เ ต อ ร์ จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาใหม่ๆ ตลอดเวลาให้เราเข้าไป อ่ า น หรือดู แต่ถ้าหากเรากำลังพูดคุยกับใครซักคนอยู่การที่เรามองหรือเล่นโทรศัพท์เราในทุกๆ นาที

หรือบ่อยครั้งระหว่างการสนทนา เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะว่าการที่เราให้ความสนใจ กับคู่สนทนาของเรานั้น จะทำให้เขาเชื่อมั่นในคำพูดของเราและรับรู้ได้ถึงความใส่ใจที่เรามีให้

13. เตือนตัวเองตลอดเวลาให้ทำดีกับผู้อื่น (ให้เกียรติ)

“กฎพื้นฐานที่ยุติธรรมที่สุดเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนบนโลกใบนี้คือ ใครทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น” คำกล่าวของ G u r u j i  S r i  S r i  P o o n a m j i โดยเราอาจจะเคยได้ยินการทดสอบเกี่ยวกับการให้เกียรติ หรือ “W a i t e r  T e s t” ซึ่งเราจะรู้ได้จากการที่คนเหล่านั้นปฏิบัติต่อพนักงานเสิร์ฟอย่างไร

ซึ่งถ้าหาก เป็นคนที่มีเสน่ห์ ไม่ตัดสินคนจากระดับฐานะ พูดจาดี และให้เกียรติพนักงานเสิร์ฟ

14. การสัมผัสอย่างเหมาะสม

การสัมผัสในที่นี้ คือการสัมผัสในสถานการณ์ ที่เหมาะสม เช่น เมื่อเพื่อนของเราเรียนจบ หรือสำเร็จในการทำงานซักอย่างหนึ่ง เราก็ทำการจับมือดีใจกับเพื่อน

หรือจับไหล่ จับแขนท่อนบนแบบเบาๆ เป็นการแสดงความดีใจ จะช่วยส่งเสริมคำพูดที่จริงใจ ของเรานั้นให้เพื่อนรับรู้ได้

15. การเข้าใจในตัวเอง

นอกจากการที่เราสามารถเข้าใจ ในตัวเอง ควบคุมจิตใจของตัวเองได้ เราก็ควรที่จะฝึกนิสัยการรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เพราะจะทำให้เรามีความเห็นอก เห็นใจ ผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น

16. ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

การทำให้ตัวเราเองนั้นมีความสุข ก็จะทำให้คนรอบข้างของเรา นั้นมีความสุขไปด้วย ไม่มีใคร อ ย า ก จะอยู่กับคนที่มีความคิดในแง่ลบ หรือดูมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลา ทุกๆ คนก็ อ ย า ก จะมีเพื่อนที่คิดบวกและคอยสนับสนุนพวกเขาในสิ่งที่ดีๆ

เพราะฉะนั้น คนที่มีเสน่ห์คือคนที่สามารถทำให้ทุกๆ คนรู้สึกชื่นชม ในตัวของพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่ต้องทำตัวเองให้เป็นจุดเด่น หรือประกาศให้คนอื่นรับรู้ว่าตัวเอง นั้นเป็นใครหรือทำอะไรอยู่

ขอขอบคุณ s a n o o k

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…