Home ข้อคิดดีๆ 15 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับ เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

50 second read
0
1

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุข และฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา (I n t e l l i g e n c e Q u o t i e n t, IQ)และทางด้านอารมณ์ (E m o t i o n a l I n t e l l i g e n c e, EQ)แถมยังมีความสุข

และเติบโตขึ้นมามีเหตุผลและเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดกันบ้าง มาดูกันเลย

1. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัย จาก American Academy of Pediatrics (AAP) และ American College of Obstetricians and Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีนับเป็น

หนึ่งในเคล็ดลับ ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพคุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ช่วยพัฒนาระบบทางประ ส า ท ของเด็กและการใกล้ชิดระหว่างแม่

กับลูกขณะให้นม ยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึก ขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณและสุขใจ เมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต มิว่า จะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ

งาน วิจัยพบว่าการหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้นมีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ

เช่น ให้ลูกลองเขียน ลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสาม สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็น คนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญเพราะการถามตอบของเด็ก

จะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไรถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่างไร เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรม ทางความทรงจำ (Memories activities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์และความ

เข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆการให้ลูกเล่นกิจกรรม ทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูกได้อย่างสนุกสนาน

และมีประสิทธิภาพ

5. คาดหวัง ความพยายาม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวัง ความพยายาม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน และกิจกรรมที่เขากำลังทำได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ งานวิจัย พบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบ

จากลูกมักทำให้ลูก เ สี่ ย ง มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า และวิตกกังวลในตอนโต โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพยายามจึงช่วย ให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่างเป็น

เหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรรมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ

ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกเช่นกันดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้าน อารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุขและอารมณ์ดีก่อนและเผื่อแผ่รังสีแห่ง

ความสุข ดังกล่าวต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7. ให้ความรัก ความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโต มาด้วยความรักและความใส่ใจ จากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่ จะเพียงแค่ กร ะ ตุ้ น ให้ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่านพร้อมกันกับลูกและพยายามอธิบายจุดที่สำคัญ ที่น่าสนใจให้ลูกฟังจะช่วยเพิ่ม

มิเพียงทั้งความเข้าใจและการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกอบอุ่นและความรัก ระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผลฉลาดตลอดจนรู้สึก

ถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกัน พร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่งานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ

และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุขและการเติบโตทางอารมณ์ ของลูกได้ อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวัน

ของกันและกัน ถามสารทุกข์สุกดิบและแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11. ให้กำลังใจลูก

การ ก ร ะ ตุ้ น ลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะกระบวนการคิดเกิด เป็นการเรียนรู้

และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจ ลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12. ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่ง พบว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะ

การแสดงออก ทางอารมณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13. ดูแลอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มี ส า ร อาหารเหมาะสมกับเด็ก วัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

14. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูก ได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะหรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้

แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ

ลูกก็จะซึมซับ นิสัยรักการอ่านไปโดยปริยายวิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดหรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จแต่ถ้าลอง ใช้เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องเติบโตมา

อย่างมีความสุขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอบคุณที่มา : s t a r f i s h l a b z

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

9 นิสัยที่ไม่ควรมี ถ้าอยากเป็น “เถ้าแก่” เป็นเจ้าของกิจการ

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…