Home ข้อคิดดีๆ เหตุใดภรรยาจึง น อ ก ใ จ สามี เพราะ

เหตุใดภรรยาจึง น อ ก ใ จ สามี เพราะ

1 second read
0
0

เรื่องของผู้หญิงที่ น อ ก ใ จ สามีคงมีมานานแต่โบราณเหมือนกัน ดังที่เราได้ยินได้ฟังจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ บ้างตามนิยายพื้นบ้านบ้าง แม้บางครั้งจะไม่ใช่การ น อ ก ใ จ สามีโดยตรงแต่ก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ ท า ง เ พ ศ กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามี เช่น เรื่องกากี จันทโครพ ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้มีน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเรื่องของฝ่ายสามีที่มีผู้หญิงอื่นหลายๆ คนในคราวเดียวกัน ซ้ำยังถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสมัยโบราณอีกด้วยที่ผู้ชายจะมีภรรยาหลายๆ คน ถ้าเป็นสมัยนี้ในสังคมสมัยใหม่ผู้ชายเหล่านี้คงต้องโดนข้อหา ก ด ขี่ ท า ง เ พ ศ อย่างแน่นอน

มาถึงสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์นอกสมรสนั้นมีปรากฏไว้ให้ได้เห็นให้ได้ยินอยู่บ้าง แม้จะเป็นเรื่องที่ปิดบังกันแน่นเหนียวยิ่งกว่าการที่ผู้ชายไปมีเมียน้อยหรือมีเมียเก็บ หรือมีอีหนูซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ เพราะถึงอย่างไรสังคมยังประณามผู้หญิงมากกว่าชายอยู่นั่นเอง คนมักประณามผู้หญิงว่า “มี ชู้ ” และมักไม่ใช้คำนี้กับฝ่ายชายยกเว้นว่าผู้ชายไปมีความสัมพันธ์ ท า ง เ พ ศ กับภรรยาคนอื่น ผู้ชายคนนี้จึงจะถูกเรียกว่า “ชาย ชู้” หรือไป เ ป็ น ชู้ กับเมียคนอื่นเขา จากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียนพบว่า สาเหตุที่ภรรยา น อ ก ใ จ สามีมีเหตุผลส่วนใหญ่มาจากไม่มีความสุขกับสามี ดังที่ได้เขียนและยกตัวอย่างมาในบทก่อนๆ และบทถัดจากเรื่องนี้เพิ่มเติมอีก สาเหตุที่ภรรยาทั้งหลายไม่มีความสุขหลักๆ ที่พบ คือ

– สามีไม่สนใจจิตใจของภรรยาว่าเป็นอย่างไร ไม่สนใจว่าภรรยามีความสุขหรือไม่

– สามีชอบพูดตำหนิติเตียน บ่นว่า อบรมสั่งสอนภรรยาเหมือนลูกคนหนึ่ง

– สามีไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เวลาภรรยามีปัญหา สามีไม่รับฟังแต่ชอบตัดสิน

– สามีไม่ให้เกียรติหรือยกย่องภรรยา

– สามีหึงหวงมากจนน่าเบื่อหน่ายและขาดอิสรภาพ ภรรยารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษ

– สามีตระหนี่ถี่เหนียวจนภรรยารู้สึกแร้น แ ค้ น อึดอัด

– สามีพูดจาดูถูกภรรยาต่างๆ ทำให้บาดเจ็บทางจิตใจ

– สามีพูดทำนองขับไล่ภรรยา โดยเฉพาะภรรยาที่ต้องพึ่งพาสามีทางด้านการเงิน ซึ่งไปไหนไม่รอดอยู่แล้ว

– สามีทำตัวเป็นภาระอย่างมาก ทำให้ภรรยารู้สึกเหมือนทาส

– สามีใช้ชีวิตนอกบ้านมากโดยไม่สนใจครอบครัว

– สามีเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นตลอดเวลา ภรรยาต้องการ แ ก้ แ ค้ น

– สามีคอยขัดใจภรรยา ไม่ยอมตามใจแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

– สามี “บ้างาน” ทำแต่งานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

– สามี ทำ ร้ า ย ทุ บ ตี ภ รรยาและลูก

– สามีไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว ภรรยาต้องเป็นผู้หาเลี้ยง

– ภรรยาจะรู้สึกสามีเป็นคนเห็นแก่ตัว และเอาเปรียบมาก

– สามีติดนักร้อง ติดหมอนวด ติดการพนัน ติดเหล้า ติดยา

– อื่นๆ

ภรรยาส่วนใหญ่แม้เจอปัญหาเหล่านี้จากสามีก็ยังมักไม่เลือกทางออกโดยการไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น เพราะส่วนใหญ่จะรู้สึกเบื่อหน่ายผู้ชาย รู้สึกเข็ดผู้ชายและที่จริงไม่อยากมีสามีมากกว่า ถ้าสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ ภรรยากลุ่มนี้มักจะพูดว่า “มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ” อยู่คนเดียวดีกว่า

แต่ก็ยังมีภรรยาอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเหงา เศร้า ว้ า เ ห ว่ ในจิตใจ ขาดที่พึ่งทางใจ จึงแสวงหาคนทดแทนเพราะอยากได้รับความรัก ความสนใจ อยากมีคนรักและเข้าใจ เป็นที่พักพิงทางจิตใจ ต้องการรู้สึกอบอุ่นใจที่มีคนให้ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภรรยากลุ่มนี้เวลา น อ ก ใ จ สามีจะเกิดขึ้นกับผู้ชายที่มีโอกาสใกล้ชิด เช่น ลูกน้องผู้ชาย เพื่อนร่วมงานชาย เพื่อชายที่พบในงานสังคม หรือภรรยาบางคนอาจออกเที่ยวกลางคืนจนพบผู้ชายอื่นที่สามารถตอบสนองด้านจิตใจ เรื่อง เ พ ศ ยังไม่ใช่สิ่งที่ภรรยาเหล่านี้สนใจหรือแสวงหาเลย เพราะภรรยากลุ่มนี้ออกจะเบื่อหน่ายเรื่อง เ พ ศ ด้วยซ้ำไป

แต่ต้องเอาเรื่อง เ พ ศเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งที่จิตใจต้องการ โหยหาอยู่ คือความรัก ความเข้าใจต่างๆ แต่จะมีผู้หญิงหรือภรรยาอีกประเภทหนึ่งที่ออกไปทาง “เ จ้ า ชู้ ” คล้ายผู้ชายที่เจ้าชู้คือต้องการแสวงหาความตื่นเต้นทางเ พ ศ เหมือนกัน ผู้หญิงกลุ่มนี้จะไปแสวงหาตามสถานที่อีกแบบหนึ่ง เช่น คลับ บาร์ สถานเริงรมย์อื่นๆ หรือใช้บริการ โ ส เ ภ ณี ช า ย หรือเลี้ยงเด็กหนุ่มๆ ที่ฐานะด้อยกว่าไว้เป็นสามีลับหรือสามี น้ อย

เนื่องจากในสังคมไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิดบังอย่างสูงสุดสำหรับผู้หญิง ผู้เขียนจึงไม่สามารถหาตัวอย่างมาศึกษาได้โดยตรงเหมือนเรื่องผู้หญิงที่เป็นภรรยา น้ อยและสามีที่มีภรรยา น้ อยซึ่งก็ยากเต็มทีอยู่แล้ว จึงได้ตัวอย่างมาศึกษาเพียงอย่างละ 20 คน ก็ยังต้องเก็บตัวอย่างกันตั้งหลายปี ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเพียงประสบการณ์จากการทำงานของผู้เขียน และจากข้อมูลทางสังคมอื่นๆ เท่านั้น

แต่ผู้เขียนค่อนข้างมั่นใจว่าถูกต้องเนื่องจากเข้าใจจิตวิทยาของผู้หญิงเป็นอย่างดี เพราะผู้เขียนเป็นผู้หญิงและเป็น จิ ต แ พ ท ย์  มานานมากกว่า 20 ปีแล้ว จึงได้พบเห็นเรื่องราวของชีวิตสามีภรรยามากทีเดียวอีกทั้งเรื่องของมนุษย์ ความต้องการด้านจิตใจของผู้หญิงและผู้ชายนั้นไม่แตกต่างกันในส่วนลึกๆ แต่จะแตกต่างกันเพียงในพฤติกรรมที่แสดงออก แตกต่างที่วิธีแก้ปัญหา แตกต่างที่วิธีคิดและวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น

 

โดย: ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

แหล่งข้อมูล: หนังสือ ติวเข้ม เต็มรัก ชีวิตคู่r

Load More Related Articles
Load More By SmileJung :)
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

หากเป็นคนที่ใช่แล้ว ไกลแค่ไหน ก็ไม่แคล้วที่จะเจอกัน

เคยมีคนถามไหมว่า “ความรัก” หายไปไหน? เราอาจจะคุ้นหูกับคำตอบที่ว่า “ความรัก” ไม่ได้หายไปไหน…