Home ข้อคิดดีๆ 13 ข้อ สอนลูกให้จิตใจเข้มแข็ง โตไปอย่างมีอนาคต

13 ข้อ สอนลูกให้จิตใจเข้มแข็ง โตไปอย่างมีอนาคต

7 second read
0
0

1.ไม่คาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

เราควรสอนให้เขามีความพยายาม และทำทุกอย่าง ด้วยความสามารถอย่างดีที่สุด แต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเราล้มเหลวได้ ผิดพลาดได้

สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะรับมือ กับอุปสรรคในชีวิตได้ดีกว่าและมีความสุขกว่าเด็กที่พยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ

2.รับผิดชอบต่อความรู้สึกของลูก

พ่อแม่จำนวนมาก อยากให้ลูกมีความสุข ก็จะพยายามสร้างความสุขให้ลูกด้วยวิธีการต่างๆ นาๆ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ความสุขหรือความทุกข์นั้น เป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ

ดังนั้น เราควรที่จะสอนให้ลูกมีความสามารถในการจัดการ อารมณ์ของตัวเองและให้พวกเขาเรียนรู้ว่า ความรู้สึกของเราเกิดจากตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่อย่างใด

3.ไม่เอาความรู้สึกผิด มากำหนดการตัดสินใจที่ถูกต้อง

การที่เราสอนให้เราเป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่นั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่ควรมากเกินไป จนลืมความผิดชอบ ชั่ ว ดี ยกตัวอย่างเช่น ที่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อ่านหนังสือมาเพื่อมาสอบ

และขอลอกข้อสอบ ด้วยความรู้สึกผิดของเด็กว่า เพื่อไม่ให้โดนครู ทำ โ ท ษ หรือสอบตกเด็กอาจจะยอมทำผิด เพื่อให้เพื่อนลอกข้อสอบ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนั่นเอง

4.อย่าให้ความกลั ว มีผลต่อการตัดสินใจ

พ่อแม่มีหน้าที่ต้องปกป้องลูกจากอั นต รายใดๆ ทั้งปวง แต่เราควรให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะรับมือกับความกลัวต่างๆ ด้วย

สอนถึง อั น ต ร า ย ที่อาจจะเกิดขึ้น สอนให้เข้าใจถึงความรู้สึกกลัว และรับรู้มัน ฝึกให้เขาได้รู้จักเผชิญหน้ากับความกลัวอย่าให้ความกลั วมามีผลกับการตัดสินใจในชีวิต

5.ฝึกให้เขามีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นอุปนิสัยที่สำคัญ ต่อการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น เราควรฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในกิจกรรม

หรือหน้าที่ของตัวเองตั้งแต่เล็กๆ เช่น การต้องแปรงฟั นก่อนเข้านอน การทำการบ้าน

6.ปกป้องลูกจากความผิดหวัง ความ เ จ็ บ ป ว ด

ความผิดหวัง ความทุกข์เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเจอ แน่นอนว่าคนเป็นพ่อแม่ไม่อยากเห็นลูกของตัวเองต้องผิดหวังและ เ จ็ บ ป ว ด หรอก

หลายคนพยายามปกป้องลูกของตัวเองจากความรู้สึกนี้ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาวของเด็กคนนั้นๆ เลย วิธีที่เหมาะสม

คือ ฝึกให้ลูกได้เผชิญความผิดหวัง แต่อยู่ข้างๆ พวกเขาคอยแนะนำและให้กำลังใจในการจัดการกับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นข้างๆเขานั่นเอง

7.​อย่าให้ลูกเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล

การตามใจเขาทุกอย่าง ยิ่งถ้าบ้านนั้นๆ มีลูกเพียงคนเดียวบ่อยครั้งเด็กคนนั้นก็มักจะได้ความรักความใส่ใจจากทุกคนรอบตัว เป็นผู้รับโดยลืมที่จะเรียนรู้เป็นผู้ให้

ซึ่งจะมีผลอย่างมากเมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เมื่อโลกไม่ได้เหมือนที่บ้านอีกต่อไปการฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้บ้าง รู้จักที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

8.ให้อำนาจพวกเขาในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

การฝึกให้เด็กกล้าที่จะตั ดสินใจ โดยการฝึกให้ได้มีโอกาสในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจ

แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรให้พวกเขาได้รับรู้ถึงหน้าที่และบทบาทของคนในบ้านด้วย เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือญาติผู้ใหญ่ที่เขาควรจะแสดงความนับถือ

9.ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาด

ความที่เรารักลูก เราอยากมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ลูกทำจะไม่ทำพลาด เช่น พยายามตรวจการบ้าน เช็คกระเป๋านักเรียนว่าลูกเอาทุกอย่างไปโรงเรียนครบมั้ย

แต่เราควรฝึกให้พวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดบ้าง เพื่อให้เขาได้พัฒนาและเรียนรู้วิธีการในการจัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

10.ฝึกให้ลูกมีวินัย แต่ไม่กลัวต่อการถูก ล ง โ ทษ

การ ล ง โ ท ษ คือการที่เรา ทำ โ ท ษ เขามื่อพวกเขาทำผิดแต่ การฝึกความมีระเบียบวินัยคือ ฝึกให้พวกเขาสร้างอุปนิสัยที่ดีที่จะมีผลต่อความสำเร็จของพวกเขาเองในอนาคตการฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย

อาจทำได้โดยให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการที่ไม่ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ใช่การ ล งโ ท ษ การที่พวกเขารู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลดีหรือผลเสี ยกับชีวิตของพวกเขาได้ด้วยตัวของพวกเขาเอง

11.สอนให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์

ในชีวิตคนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องราว ที่ไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ ทุกคนล้วนเจอเรื่องราวเหล่านี้ มาตั้งแต่เป็นเด็ก ไม่ว่าจะสอบตก อกหักหรือแม้แต่ล้ มลงเมื่อกำลังหัดเดินตอนเล็กๆ พ่อกับแม่สามารถฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจของลูกๆ ได้

โดยการไม่เข้าข้างลูกและโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่สอนให้พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาด และหาทางจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ได้นั่นเอง

12.อย่าหาทางลัดให้กับลูกๆ

บางครั้งเวลาที่เราเห็นลูกทำอะไรช้า เราก็อยากที่จะช่วยเพื่อให้เร็วขึ้นและดีขึ้น แต่เราควรที่จะเรียนรู้ให้พวกเขาได้ทำเองได้

ฝ่ า ฟั น อุปสรรคและเรียนรู้การลงมือทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

13.สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิต

มนุษย์เราตัดสินใจกับเรื่องสำคัญต่างๆ ของชีวิตด้วยคุณค่ากับเรื่องที่เรา ควรสอนให้ลูกของเรา มองเห็นคุณค่าในตัวเองเรียนรู้ที่จะ รั ก ษ า คุณค่านั้นๆ เอาไว้

ขอขอบคุณ t h e-w a y o f l i f e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…