Home ข้อคิดดีๆ 12 สิ่งที่ลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับ

12 สิ่งที่ลูกกตัญญู เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับ

3 second read
0
0

หลาย ๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็ก ๆ ว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้นคือพระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ของบ้าน

โดยตามความเชื่อของทุก ศ า ส น า จะมีการสั่งสอนให้เป็นคนดี ให้เราปฏิบัติต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่างดี

ส่วนใน ศ า ส น า พุ ท ธ นั้นการที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญูและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมาก ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดีที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน

บำรุงบิดามารดาเป็นอย่างดีมาให้ทุก ๆ ท่านได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับการใช้ชีวิตต่อไป

ในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1. ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้นดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน

เลี้ยงดูท่านเมื่อยามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่างดี ให้ความสะดวกสบายเอาใจ

ใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. ขณะที่ท่านล่วงลับจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

ให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควรต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1. ทำให้มี ความอดทน จากการทำสิ่งต่าง ๆ ได้ดี

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ในทุก ๆ เรื่อง

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภัย ในยามคับขัน

7. ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการยกย่อง  สรรเสริญ

9. ทำให้มี ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต

12. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดี แก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตาม พระอรหันต์ที่ไหนหรอก

ขอขอบคุณ l i e k r

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ถ้าเรายังไม่รวย จงอย่าเป็นคนจน “4 ประเภทนี้”

แบบที่ 1 จนเงิน มีเงินไม่พอใช้จ่าย รายได้ไม่พอสำหรับการใช้ชีวิต แบบที่ 2 จนเวลา ไม่มีเวลาใ…