Home ข้อคิดดีๆ 12 ข้อคิดกำลังใจ ยามแก่ตัวไปก็มีความสุข ไม่รบกวนลูกหลาน

12 ข้อคิดกำลังใจ ยามแก่ตัวไปก็มีความสุข ไม่รบกวนลูกหลาน

0 second read
0
0

1. อย่าลืมเอาจิตไปพักผ่อนบ้าง

หลายคนเมื่อเกษียณแล้ว มักใช้เวลาหา แต่ความสุขทาง “กาย” พากายไปเที่ยว ไปพักผ่อน ไปสูดอากาศ ไปกิน อ า ห า ร ดีๆ

แต่กลับละเลย ไม่คิดที่จะเอาจิตไปพักผ่อน ทั้งที่กายกับจิตนั้น สัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกัน

2. ใช้ชีวิต อย่างมี “สติ”

ไม่ว่าจะเป็นการมีสติ ในการกิน แทนที่จะกินตามใจปาก สนองความ อ ย า ก ของตัวเอง

แล้วต้องให้ ห ม อ จ่าย ย า ล ด ไ ข มั น ลดน้ำตาล ทำไมเราไม่ลอง หันมาลดที่ “ปาก” ของตัวเอง

ด้วยการใช้สติในการพิจารณา อย่างมีเหตุมีผลทุกครั้งในการกิน

3. น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมี “เหตุผล” เป็นเครื่องนำทาง

เหตุผลเป็นผลผลิต ของปัญญา ดังนั้น จึงต้อง รั ก ษ า ศีลเสียก่อน และมีสติ สมาธิ ผลสุดท้ายจะทำให้เกิดการพิจารณาโดยใช้ปัญญาเป็นที่ตั้ง

เมื่อดำเนินทุกอย่าง ด้วยเหตุด้วยผล ก็จะเกิดความพอเพียง

4. ฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยหลัก “ทาน” ของ ท ศ พิ ธ ร า ช ธ ร ร ม

เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่อยู่บ้าน เฉยๆ แต่ให้พย าย ามหาเรื่องช่วยคนโน้นคนนี้ เท่าที่ ร่ า ง ก า ย ของเราจะทำได้ รั ก ษ า ร่ า ง ก า ย ให้แข็งแรง เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น

5. ฝึกระลึกถึง “มรณานุสติ”

ใครๆ ก็ ต า ย ได้ ไม่ว่าใคร ก็ต้องเจอความ ต า ย เท่าเทียมกันหมดทุกคน เมื่อมองเห็น ความ ต า ย เป็นเรื่องธรรมดา จะทำให้เรานิ่งกับความ ต า ย

6. อยู่อย่างสง่า ต า ย อย่างสงบ

ตอนมีชีวิตอยู่ต้องมีความสง่างาม ในตัวเอง ทุกอย่างต้องช่วยเหลือตัวเองได้ ใครเห็นก็ให้ความเคารพ นับถือ และเมื่อถึงเวลา ต า ย ก็ ต า ย อย่างสงบ อย่าไปกลัวความ ต า ย จะยิ่งใหญ่แค่ไหน เมื่อ ต า ย แล้วเกียรติยศเงินทองสะสมไว้แค่ไหนก็ต้องส่งคืนหมด

สิ่งเดียวที่เหลือไว้ คือ ความเป็นตัวตน ของเรา ถ้าประกอบคุณงามความดีไว้ คนก็ยังนึกถึง แต่ถ้าประกอบความ ชั่ ว ไว้มาก คนก็ยังด่าทอไปจนถึงลูกหลาน

7. ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น

เพราะจิตเป็นเรื่องสำคัญ ต้องมีอารมณ์ขัน อยู่ตลอดเวลา มองเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสนุก จึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมื่อตัวเราร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรย ากาศรอบตัว คนรอบข้างที่อยู่กับเราก็รื่นเริงไปด้วย

8. อักโกธะ หรือ ความไม่โกรธ

เพราะเมื่อโกรธแล้ว มักจะเสียหายหากคุมอารมณ์ไม่อยู่ในเรื่องไร้ ส า ร ะ เมื่อไหร่ ก็ตามที่มีเรื่องมากระทบใจ แค่ลองพลิกอารมณ์มองให้เห็น เป็นเรื่องสนุกๆ เท่านี้ทุกอย่างก็จบ

9. อวิโรธนะ คือ การดำรงอยู่ในความถูกต้องเสมอ

โดยยึดหลักธรรมะ ที่ต้องมีทั้งสองอย่าง คือ ทั้งความดีและความถูกต้อง เพราะบางอย่างดี แต่ไม่ถูกต้อง บางอย่างถูกต้องแต่ไม่ดี การกระทำของเราต้องตรวจสอบอ ยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมหรือเปล่า นั่นคือ ดีและถูกต้องหรือเปล่า

10. รั ก ษ า กายและจิต

ผู้สูงอายุต้อง รั ก ษ า กายให้ดี เพราะเงินทองไม่มีประโยชน์ เอาแค่พอเพียงต่อชีวิต ความเป็นอยู่ ที่เหลือเป็นส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ เรื่องจิตก็สำคัญเช่นกัน ต้องโปร่งใสอย่าไปขุ่นมัว โดยที่ไร้ประโยชน์ คำนึงไว้ว่า เวลาอยู่ในโลกนี้สั้นแล้ว

10. อย่าหยุดทำงาน

เกษียณแล้ว อย่าเอาแต่นั่งๆ นอนๆ เพราะเมื่อไหร่ ที่เราหยุดทำงาน ร่ า ง ก า ย ของเราก็จะหยุดตามลงไปด้วย เหมือนรถที่จอดเฉยๆ สตาร์ตไม่ติด

11. ใช้ชีวิตโดย รั ก ษ า ความเป็นธรรมดาเอาไว้

อย่ายึดติดยศถาบรรดาศักดิ์ แต่ให้ทำชีวิต อยู่อย่างธรรมดา เรียบๆ ง่ายๆ เพราะจะยิ่งใหญ่มาจากไหน เกษียณแล้ว ทุกอย่างสูงสุดคืนสู่สามัญ ไม่ต้องเป็นวีไอพีหรอก เพราะจะเป็น วี ไ อ ผี อยู่แล้ว

12. ยึดถือคำว่า “ประโยชน์สุข” เป็นเป้าหมายของชีวิต

อะไรไม่มีประโยชน์ อย่าทำ อย่าคิดทำ ให้ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์ ผลสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับคือความสุข

ขอขอบคุณ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ โ พ ส ต์ ทู เ ด ย์

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…