Home ข้อคิดดีๆ 12 ประการ ใช้ชีวิตไม่ประมาท อยากให้คนยุคนี้ได้ตระหนัก..ก่อนที่จะสาย

12 ประการ ใช้ชีวิตไม่ประมาท อยากให้คนยุคนี้ได้ตระหนัก..ก่อนที่จะสาย

8 second read
0
0

ชีวิตเป็นสิ่งที่เปราะบาง เราทุกคนต่างรู้วันเกิด แต่ไม่มีใครที่สามารถรู้วัน ต า ย ของตัวเองได้ สิ่งที่เราคิดว่าแน่นอน บางทีกลับเปลี่ยนแปลงได้ในชั่ว พริบตา ท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี

ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรายการคมธรรมประจำวันทางช่อง 7 ให้เราตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท 12 ประการที่เราควรระลึกถึงอยู่เสมอ ซึ่งผมได้นำมาขยายความเพิ่มเติมให้เข้าใจ

ได้มากขึ้น หากไม่ตรงตามความหมายที่พระอาจารย์ ได้ให้ไว้ ก็ขออภัยมานะโอกาศนี้ด้วย ความไม่ประมาท 12 ประการเริ่มต้นจาก

1.ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว

บางคนอายุยืนอาจถึงร้อยปี แต่บางคนกลับ ต า ย ก่อนที่จะได้ลืมตามาดูโลก บ่งบอกว่าชีวิต คือ สิ่งที่ไม่อาจคาดเดาอะไรได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อเรา

มีชีวิตอยู่จงใช้ชีวิตอย่างมีสติและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ

2.ไม่ประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว

วัยหนุ่มสาวคือวัยคึกคะนองอยากเรียนรู้ อยากลองทำอะไรต่างๆมากมาย วัยรุ่นจึงไม่ค่อยได้คิดถึงอนาคตสักเท่าไหร่ แต่ในความเป็นจริง หากในวัยหนุ่มสาวเราทำสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ

ในชีวิตก่อน เราก็จะมีเวลาทำสิ่งที่ไม่สำคัญอีกมากมาย ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคต

3.ไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง

เราควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุ ขภ า พบ้าง อย่าเอาแต่ทำงานหาเงิ น จนไม่มีเวลาสนใจตัวเอง เพราะต่อให้เราไขว่คว้าความสำเร็จ ความร่ำร ว ย มาได้มากสักแค่ไหน ถ้าไม่ได้ใช้

และไม่ได้อยู่ชื่นชมกับมัน ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

4.ไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มาก

เวลาคือสิ่งที่แน่นอนที่สุด 1 วัน คือ 24 ชั่ วโมงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ หลายคนจึงใช้เวลานำมาเป็นข้ออ้างในการ ผลัดวันประกันพรุ่ง ไม่ยอมทำอะไรให้สำเร็จลุล่วง มารู้ตัวอีกทีก็สาย

ไปแล้ว เวลาคือสิ่งที่เราทุกคนมีเท่ากัน มันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสรรปันส่วนเวลาของเราอย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

5.ไม่ประมาทในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ

ความดี คือ สิ่งที่ผู้คนจะระลึกถึงเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว ทุกครั้งที่มีโอกาส จงมั่นทำความดี สะสมเป็นต้นทุนเอาไว้ อย่ารอที่จะทำความดี ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ แค่ทำดี

ในสิ่งเล็กๆ ที่สามารถทำได้ ก็ถือว่าได้ทำแล้ว

6.ไม่ประมาทในการงานว่าพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อ

การงานคือหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรแล้ว จงทำมันให้ดีให้สำเร็จลุล่วง อย่าลืมว่างานหนึ่งเมื่อมีคนๆหนึ่งทำได้ ก็ย่อมมีอีกหลายคนที่ทำได้เช่นกัน

เพราะถ้าเราปล่่อยงานให้คั่งค้างไว้ พรุ่งนี้เราอาจไม่ได้ทำ ก็เป็นได้

7.ไม่ประมาทในบุพการีว่าท่านยังไม่แก่เลย

พ่อแม่ คือ ผู้มีพระคุณกับเรามากมายมหาศาล เมื่อมีโอกาสจงหาโอกาสตอบแทนท่านอยู่เสมอ อย่ารอเวลา เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าท่านจะจากเราไปเมื่อไหร่

8.ไม่ประมาทในครอบครัวว่าทุกคนยังสุขสบายดีคงไม่มีปัญหาอะไร

ควรสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัว เอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของทุกคนจะเป็นอย่างไรในอนาคต

9.ไม่ประมาทในยานพาหนะว่าเราขับขี่อย่างมืออาชีพอุบัติเหตุคงไม่เกิด

อุบัติเหตุ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต่อให้เราระมัดระวังแค่ไหน หากคนอื่นเขาไม่ระวังก็อาจเกิดอุบัติเหตุกับเราได้ ทุกๆวันข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ มีคนเ จ็ บ

คนต า ย อยู่ตลอด ยิ่งช่วงเทศกาล ยิ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย เมื่อต้องขับขี่ยานพาหนะ ควรตรวจเช็คสภาพของตัวเอง และ สภาพรถให้พร้อมก่อนที่จะเดินทางทุกครั้ง

10.ไม่ประมาทในเงินทองว่ายังมีอยู่มากมาย

เงิ นทอง เป็นสิ่งที่ใช้แล้วมีวันหมดไป ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ไม่มีการวางแผนในการใช้เงิ นให้ดี เงินที่เคยมีก็อาจจะหมดไปได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเรายังมีแรงหาเงิ นได้ จงรู้จัก เก็บออม จัดสรร

ปันส่วนในการใช้เงิ นให้ดี เพราะถ้าวันใดที่เราเกิดหาเงินไม่ได้ขึ้นมา จะได้ไม่ลำบาก

11.ไม่ประมาทในวาสนาว่าจะจิรังยั่งยืนตลอดไป

อำนาจวาสนา เป็นสิ่งที่ไม่จิรั่งยั่งยืน ได้ยศ ก็มีเสื่อมยศ เคยขึ้นสูงเสียดฟ้า แต่ยังไงก็มีวันที่ตกลงมาได้ จงเตรียมใจยอมรับเอาไว้เสมอ รู้จักปล่อยวาง แล้วเราจะใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

และมีความสุข

12.ไม่ประมาทในคนเล็กคนน้อยว่า ต่ำต้อยด้อยค่าจะมีปัญญามาต่อกรอนได้อย่างไร

“อย่าดูถูกใครเพราะเห็นว่าเขา ต่ำต้อย ไม่มีค่า แต่ให้ระลึกเสมอว่า คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง” วันหนึ่งวันใด เราอาจได้พึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมีโอกาสจงหยิบยื่นน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือคนที่เขา

ด้อยโอกาศกว่า เพราะคุณค่าที่แท้จริงของเรา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราร่ำรว ยแค่ไหน ประสบความสำเร็จแค่ไหน แต่มันขึ้นอยู่กับว่า เราได้ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้บ้างต่างหาก

ดั่งคำสอนของ พระพุทธองค์ ว่า “เราไม่ควรประมาทว่าชีวิตจะยืนยาว เพราะแท้ที่จริงชีวิตนั้นสั้นเหลือเกิน”

ขอบคุณที่มา : หลักธรรมคำสอน โดย พระเมธีวชิโรดม ว.วชิรเมธี / d e v e r l o p a . c o m

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เพราะ 6 สิ่งนี้ ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “ลำบากตอนแก่”

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่อ…