Home ข้อคิดดีๆ 10 วิธีเลี้ยงลูก ให้มี EQ สูง ให้ลูกอารมณ์ดี เข้าใจผู้อื่น

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้มี EQ สูง ให้ลูกอารมณ์ดี เข้าใจผู้อื่น

12 second read
0
0

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง มาทำความรู้จักกันชัดก่อนว่า อารมณ์ดี อีคิวสูง หมายถึงอะไร อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์

อีคิวมีความสัมพันธ์กับ ส ม อ ง เป็นเรื่องของศักยภาพทาง ส ม อ ง แต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้สิ่งที่จะทำให้ลูกเรียนรู้ เกี่ยวกับอารมณ์และการปรับอารมณ์ของตนเองนั้น มักเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่และครอบครัว มาดูกันค่ะ ว่าวิธีการเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีมีอีคิวสูงนั้นต้องเลี้ยงอย่างไร

วิธีที่ 1 ให้ความรัก

ความรักคือ ตัวการสำคัญ ที่จะก่อให้เกิดเรื่องดี ๆ ตามมาแต่การแสดงความรักต่อลูกต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ หากพ่อแม่รู้สึกเขินอายที่จะบอกรักลูก

สามารถแสดงออกให้ลูกรู้ว่ารักได้ เช่น โอบกอด มองตาเวลาพูดคุยกับลูก โอบไหล่ แบบนี้แสดงออกได้ถึงความรักที่มีต่อลูกเช่นกันนะคะ

วิธีที่ 2 ทำความเข้าใจพัฒนาการของลูก

เมื่อพ่อแม่เข้าใจพัฒนาการของลูก และปฏิบัติตัวต่อลูกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจว่าพัฒนาการไม่ได้หยุดหรือหมดไปเพื่อพ้นวัยอนุบาลแต่จะต่อเนื่อง

โดยเฉพาะเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น และสำคัญมากอีกด้วย เพราะพ่อแม่บางคนอทาจจะปฏิบัติกับลูกเหมือนลูกเป็นเด็กเล็กตลอดเวลาทั้ง ๆที่ลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว แบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันได้นะคะ

วิธีที่ 3 พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก

หากพ่อแม่ ต้องทำงานทั้งคู่ อย่างร้อยเมื่อกลับมาถึงบ้าน ควรให้เวลาคุณภาพกับลูกให้เต็มที่ การพูดคุย โอบกอด

ทำกิจวัตรประจำวันด้วยกันจนพาลูกเข้านอน เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นอย่าง เต็มที่ค่ะ

วิธีที่ 4 ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

การทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าได้นั้น คือ คำชมเชย การชมเชยไม่ใช่ชมที่ผลลัพธ์แต่เป็นการชมที่พฤติกรรม มีเหตุมีผลของการชม ทำให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

นอกจากนี้การให้กำลังใจลูกเมื่อลูกท้อแท้ รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน เรื่องเพื่อนหรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจและเป็นผู้ฟังที่ดี

ช่องว่างระหว่างวัยจะลดลงได้เกิดความเชื่อใจ ไว้ใจ และนำมาซึ่งความสบายให้กับลูกได้ดีค่ะ

วิธีที่ 5 ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจ

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ ต้องปล่อยให้ลูกได้คิดและตัดสินใจเองบ้างนะคะ จะช่วยให้ลูกเกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ไม่ควรบังคับให้ลูกคิดตามที่พ่อแม่คิดทั้งหมด

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวลูกเอง ง่ายๆ เริ่มจากการแต่งตัว ลองให้ลูกเลือกเสื้อผ้าด้วยตนเอง เลือกหนังสืออ่านด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เพียงแค่คอยชี้แนะ

หรือแม้แต่การให้ลูกมีส่วนรวมในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว แบบนี้ก็ดีนะคะ ลูกจะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง

การยอมรับที่มีจะเริ่มต้นจากครอบครัว เป็นพื้นฐานที่ดีของลูกจริงๆ ค่ะ

วิธีที่ 6 สอนลูกให้รักตนเอง – รักคนอื่นเป็น

พ่อและแม่ ควรสอนลูกให้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระของ พ่อแม่ ช่วยดูแลน้อง

หรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้าน เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่เป็นการรากฐานความมีน้ำใจให้ลูกต่อไปในอนาคต

วิธีที่ 7 ให้ลูกรู้จักคิดแบบเป็นเหตุ เป็นผล

เริ่มจากการส่งเสริม ในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และเรื่องสำคัญ ๆ เช่น ถ้าลูกอยากซื้อของเล่น หรือของใช้ที่ราคาแพง หรือของนั้นอาจมีอยู่แล้วที่บ้าน

สอนลูกด้วยเหตุผลว่าควรซื้อหรือไม่เพราะอะไร ไม่ใช่ห้ามปรามทันทีลูกจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้ซื้อใช้เหตุผลนำอารมณ์ รับรองไม่รู้สึกข่มใจทั้งพ่อแม่ลูกค่ะ

วิธีที่ 8 กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย แบบพอดี

ระเบียบกฎเกณฑ์ต้องมีพอดี ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป สังเกตได้ว่า เด็กที่อารมณ์ดี มีอีคิวสูง สามารถปรับตัวและปรับอารมณ์เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนั้น การบังคับจนทำให้ลูกรู้สึกกดดันหรือการหย่อนวินัยจะเหมือนปล่อยปละละเลย ย่อมไม่ส่งผลดีกับลูกค่ะ

เพราะควากดดันนำมามาสู่ความ เ ค รี ย ด การหย่อนวินัยนำมาสู่ความไม่มีระเบียบ แบบนี้จะปลูกฝังจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไป ดังนั้น ระบียบวินัยมีแค่พอดี ทำให้ลูกอารมณ์ดีและมีอีคิวสูงได้จริงๆนะคะ

วิธีที่ 9 ระบบการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีคิว

การศึกษาสร้างคนแน่นอว่า ระบบการศึกษาย่อมส่งผลต่ออีคิว E.Q.ของลูกด้วย ดังนั้น พ่อแม่ควรทำเรียนรู้ทำความเข้าใจ กับวิธีการเรียน สนใจการเรียนของลูก เป็นสิ่งสำคัญนะคะ

การศึกษาทุกวันนี้มีหลากหลายระบบ ลูกกำลังเรียนอะไร หรือเรียนอะไรอยู่พี่อแม่ควรแบ่งเวลาให้ความสำคัญดูแลถามไถ่แม้ว่าลูกจะเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ตาม

เรียกว่าลูกเรียนอะไร ต้องการสิ่งใด เราในฐานะ พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมไปกับลูกนะคะ

ข้อสุดท้าย ท้ายสุดนี้ สำคัญต่อการเลี้ยงดูลูกให้อารมณ์ดีมีอีคิวสูงอย่างมาก พ่อแม่คือครูคนแรกของลูก หากพ่อแม่ทำตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ลูกจะเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องพร่ำสอนกันเลย

เช่น พ่อแม่อยากให้ลูกรักการอ่าน พ่อแแม่ต้องอ่านให้ลูกเห็น พาลูกเข้าร้านหนังสือเลือกซื้อหนังสือที่ลูกสนใจ นอกจากนี้ สอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง ช่วยเหลือตนเอง

เช่น หลังจากรับประทานอนาหารเสร็จแล้ว สอนให้ลูกยกจานไปเก็บ โดยคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นแบบอย่าง นึกภาพนะคะหากพ่อแม่ทานข้าวเรียบร้อย ลูกจากที่ไปทันทีแต่สอนลูกให้นำจานไปเก็บ ลูกจะรู้สึกขัดแย้งกับการกระทำของพ่อแม่ได้

แบบนี้จึงเรียกว่า พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างทีดีให้กับลูกนั่นเอง เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง หมายถึง การเลี้ยงลูกให้มี ความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มีอีคิวดี คือคนที่รู้จักปรับตัวแรกเริ่มคือ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง ควบคุม แยกแยะ

และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ตามกาลเทศะในช่วงเวลานี้สังคมจะพูดถึงอีคิวมากกว่าไอคิว เพราะปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ ถ้าเราทราบแบบนี้แล้ว จุดเริ่มต้น คือการเลี้ยงดู คือ ครอบครัว มาเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีอีคิวสูงกันค่ะ

ขอขอบคุณ t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…