Home ข้อคิดดีๆ 10 วิธีมองโลกในแง่บวก คิดเป็นก่อน..ย่อมมีความสุขก่อน

10 วิธีมองโลกในแง่บวก คิดเป็นก่อน..ย่อมมีความสุขก่อน

7 second read
0
1

การเป็นคนคิดบวกแล้วดียังไง หลายคนมักมีคำถามนี้ ขึ้นในใจว่าทำไมเราต้องเป็นคนคิดบวกด้วย การคิดบวกก็คือ การมองโลกในแง่ดีการเข้าใจว่าในเรื่องๆ หนึ่งมีทั้งดีและไม่ดี แต่เราเลือกที่จะมองหรือคิดด้านดี เพื่อพัฒนาความคิดของตัวเอง

ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์ เกิดพลั งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและสิ่งรอบตัว

แต่การคิดบวกไม่ได้เริ่มต้น ได้ทันที ต้องอาศัยการสั่งสมเรื่องดี ๆ ให้จิตใต้สำนึก อาศัยการฝึกฝนตัวเอง อย่าลืมว่าความคิดดีจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆ คนคิดบวกก็มักจะดึงดูดแต่คนดีๆ เข้ามาอยู่รอบตัว

เพราะฉะนั้น ถ้าคุณอย ากเป็นคนคิดบวก ลองเริ่มต้นจาก 10 วิธีนี้น่าจะง่ายและได้ผลดีที่สุด

1. คิดบวกแต่ไม่ใช่โลกสวย

การคิดบวกนั้น แตกต่างจากมุมมอ งโลกสวยอย่างสิ้นเชิง เพราะคนคิดบวกคือคนที่มองโลกตามความเป็นจริง บนพื้นฐานของความเป็นไปของโลก เรียกว่าคิดในแง่ดีตามสัจธรรมและความจริง ไม่ใช่การคิดบนความไม่รู้อะไรเลย

คิดว่าทุกอย่างจะต้องไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นธุรกิจ คนโลกสวยจะมองว่าต้องสำเร็จ เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่คนคิดบวกคือคนที่รู้ว่าการทำธุรกิจต้องมีปัญหาอย่างแน่นอน แต่มองปัญหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และแก้ปัญหาด้วยสติ

2. เรียนรู้ที่จะรับมือกับอารมณ์ตัวเอง

ความคิดและอารมณ์ เป็นสิ่งที่ต้องจัดการก่อนเป็นอันดับแรก เพราะอารมณ์มักมีส่วนในความคิดของคนเราเสมอ ถ้าอารมณ์ขุ่นมัว โมโห เ คี ย ด แ ค้ น ก็คงไม่สามาถคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีได้

แต่ถ้าอารมณ์ดี สดชื่น แจ่มใส โอกาสที่จะคิดบวกก็มีมากขึ้น

3. ฝึกสติและสมาธิ

วิธีการฝึกรับมือกับอารมณ์ตัวเอง ที่ดีที่สุดก็คือ การฝึกสติและสมาธิ ทำให้แน่ใจว่าแม้อารมณ์เสีย ขุ่นมัวแค่ไหน คุณก็จะไม่สติขาดผึงเด็ดขาด ที่สำคัญต้องไม่ลืมฝึกเอาชนะ ความคิดด้านลบของตัวเองด้วย เพราะคนเรามักมีม ารร้ าย ซ่อนอยู่ในภายในจิตใจเสมอ

ยิ่งถ้ามีความคิดชั่ วร้ ายเยอะ ก็เป็นเหมือนการให้อาห ารเหล่า ม าร ร้ าย ที่อยู่ในจิตใจ เพราะฉะนั้น ต้องฝึกสมาธิและสติ เพื่อให้สามารถเอาชนะความคิดแง่ลบให้ได้

4. เตือนตัวเองว่าทุกอย่างมีอีกด้านเสมอ

ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้น จากมุมมองเดียวในเรื่องดี ๆ ก็มักมีอะไรร้ าย ๆ และในเรื่องร้ ายก็มักจะมีมุมมองดี ๆ แอบแฝงอยู่เสมอ อยู่ที่เราเลือกจะมองตรงไหน ทุกอย่างมีอีกด้านที่เรามักมองข้าม

เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองจากตรงไหน

5. ไม่ตัดสินใจอะไรง่าย ๆ

การเริ่มต้นเป็นคนคิดบวกอย่างง่ายที่สุด คือคิดให้เป็นกลางเข้าไว้ ไม่ปักใจเชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่ตัดสินใจอะไรง่าย ๆ ก่อนที่จะรู้จริง วิธีนี้เป็นจุดเริ่มต้น ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนคิดบวกได้ดีที่สุด

เช่น ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ถูกใจ ก็อย่าเพิ่งตัดสิน ว่าไม่ดี ไม่ใช่เพราะการไม่ถูกใจเรา ไม่ได้หมายความว่าสิ่ง ๆ นั้นไม่ดีเสมอไป คิดเป็นกลางเข้าไว้ว่าไม่ถูกใจเราก็อาจถูกใจคนอื่นก็ได้

6. เลิกเปรียบเทียบ

การช่างเปรียบเทียบ เป็นนิสัยที่หยั่งรากลึก อยู่ในคนเรามานาน เจออะไรก็เปรียบเทียบไปหมด พอเปรียบเทียบแล้วก็ต้องมีอย่างหนึ่งที่ดี และอีกอย่างที่ไม่ดี แต่ถ้าเราเลิกเปรียบเทียบก็จะไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น

ฉะนั้น เมื่อเจออะไรก็ตามไม่ต้องเปรียบเทียบ แค่มองหาเรื่องดี ๆ จากสิ่งเหล่านั้นก็พอ

7. พูด ทำ และสะสมสิ่งดี ๆ

การจะคุณเป็นคนคิดบวกได้ คุณต้องสั่งสมอะไรบางอย่าง ไว้กับตัวพอสมควร ต้องพูดดี คิดดี ทำดี และสะสมแต่สิ่งดี ๆ ให้มากพอจนกลาย เป็นความเคยชิน และไม่รู้สึกฝืนกับความเป็นตัวเอง

ของแบบนี้ต้องอาศัย เวลาค่อยเป็นค่อยไป ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภายในไม่กี่วัน

8. เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนยืดหยุ่น

จริงอยู่ที่น้อย คนจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้ แต่ถ้าคุณเป็นคนโมโหง่าย เ คี ยดแ ค้ น ขี้วีน ขี้นินทา โกห กเก่ง แถมยังเห็นแก่ตัวอีก ก็ย ากที่คุณจะกลายเป็นคนคิดบวกได้

เพราะนิสัยพื้นฐานไม่ได้เอื้ออำนวย ให้คุณกลายเป็นคนมองในแง่ดีได้เลย เพราะฉะนั้น ควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

9. พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

สภาพแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญ ที่จะหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นคนคิดบวกได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง ที่ทำงาน โรงเรียน หรือแม้แต่สถานที่อยู่อาศัย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลกับทุกความคิดของคุณ

เพราะฉะนั้นถ้าอย ากเป็นคนคิดบวก มองโลกในแง่ดีก็ต้องพาตัวเอง ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมของคนดี คนคิดบวกเข้าไว้

10. มีความสุขให้เยอะและง่ายที่สุด

ข้อดีอย่างหนึ่งของการคิดบวก ก็คือทำให้อารมณ์ดีและ มีความสุขขึ้น เพราะฉะนั้น อย่าทำให้ความสุขเกิดย าก ฝึกตัวเองให้หาความสุขจากสิ่งง่าย ๆ รอบตัว ยิ้มและหัวเราะบ่อย ๆ แค่นี้ก็เป็นความสุขแล้ว

ไม่ต้องตั้งเป้าความสุขไว้สูงนัก เรื่องง่าย ๆ เบสิกนี่แหละเป็นความสุข ที่ยั่งยืนที่สุดแล้ว

ทั้ง 10 วิธีเหล่านี้ จะทำให้คุณกลายเป็นคิดบวกได้ง่าย ๆ แต่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณต้องฝืนตัวเอง เพื่อให้กลายเป็นคนคิดบวก

เพราะการฝืนและ ไม่เป็นตัวของตัวเอง มักจะทำได้ไม่นาน ลองค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ เปลี่ยนเพื่อให้กลายเป็นคนคิดบวกตัวจริงกันดีกว่า!

ขอขอบคุณ t o d a y.l i n e.m e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…