Home ข้อคิดดีๆ 10 ข้อสังเกตว่า ใครเก่งจริงหรือที่แท้ก็แค่สร้างภาพ

10 ข้อสังเกตว่า ใครเก่งจริงหรือที่แท้ก็แค่สร้างภาพ

7 second read
0
0

1.จัดสรรเวลา ได้มีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่าง อย่างเช่น เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่งและฉลาด จะบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลกัน ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับงานที่ทำ และพอหมดเวลางานก็สามารถให้เวลา สร้างความสุขผ่ อ นคลาย ให้กับตนเอง อยู่เสมอ ทำให้ไม่ฟุ้งซ่าน

2.มีหรือไม่มี การศึกษาที่สูงก็ได้

แต่เขามีผลงานการั น ตี ความสามารถ ในยุคนี้ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบ โซเชี ยลมีเดียทั้งหลายและการศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดีของเขาแต่ประสบการณ์และผลงานนี่แหละ จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่าใคร

3.ไม่ติด S o c i a l M e d i a แต่ใช้รับข้อมู ล ที่สนใจ

ส่งต่ อความคิดดี ๆ ให้กับคนอื่น เพราะสมัยนี้เป็นยุคของข้อมู ลตลอด 24 ชั่ ว โ มง คนเก่งจะเลือกเส พแต่ข้อมู ลดี ๆ เป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นนักแบ่ งปันเพื่อให้คนอื่น ๆได้เส พข้อมู ลดี ๆที่เขาคัดสรร มาอย่ างดี

4.ไม่เคยทำให้คนอื่น รู้สึกว่าตัวเอง โ ง่

เมื่อคนๆ นั้นทำผิ ดพลาด คนฉลาดจะให้โอกาส ให้คำแนะนำให้กำลังใจเสมอเพราะคนเก่งและฉลาด คือผู้ให้โอกาสคนเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ด ก็พร้อมจะแนะนำให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดของตนเอง ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

5.ไม่อวดความสามารถที่มี

ว่าตัวเองเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอพอต้องใช้มันคนเก่งและฉลาดมักเป็นคนถ่อมตนไม่โอ้อวดในความสามารถแต่จะใช้การกระทำ พิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์จน เราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถของพวกเขาเชียวล่ะ

6. กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้มีสิ่ง เ ล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต ถาโถมมาแค่ไหนคนเก่งและฉลาด จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งเมื่อล้มลงบนโลกนี้ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด แต่เขาจะไม่จมกับความทุกข์นานแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งย าม เมื่อเขาล้ มลง

7.รู้ว่ามีความสามารถมากแค่ไหน

แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถที่ตัวเองมีคนเก่งและฉลาดจะเป็นคนมีความมั่นใจแต่ไม่ใช่อีโก้นะเพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้าง ไม่ตัดสินใครง่ายๆ

ด้วยมุมมองที่ตัวเองมี ทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองและจะหาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

8. มีความรู้หลายด้าน

และมักจะพัฒนาตัวเองเสมอ ไม่หยุดเรียนรู้ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองใช้เวลาที่มีอย่ างคุ้มค่า เพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจะไม่ปล่อยให้สู ญเสี ยโอกาส โดยเฉพาะเวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า

9. พูดเก่ง

แต่ไม่พูดมาก เขารู้ว่าเค้าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟังเพราะการฟังจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวและจะพูดก็ต่อ เมื่อคำพูดนั้นสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

10. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่ดึงความสามารถของคนในทีมมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เสมอ

คนเก่งฉลาดมักเก่งในการจูงใจ ให้คนอื่นคล้อยตามได้และไม่จำเป็นต้องมี ตำแหน่งใหญ่ โตแต่มีคนให้เกียรติมากมายหรอกแต่คนจะนับถือจากความรู้ความสามารถ วิธีคิดและการกระทำของเขาที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ที่มา : คิ ด เ ป็ น

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…