Home ข้อคิดดีๆ ไม่มีใครสายเกินที่จะออม ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ

ไม่มีใครสายเกินที่จะออม ประโยชน์ของการมีเงินเก็บ

7 second read
0
0

สำหรับใคร ที่คิดจะออมเงินแต่ก็ยังรีรอไม่ได้ออมเงินสักที ผมก็จะแนะนำให้ลอง อ่ า น บทความนี้ดู

ชื่อบทความว่า ประโยชน์ของการออมเงิน ว่าการออมเงินนั้นมันดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

ในปัจจุบัน และอนาคตแค่ไหน มาเริ่มศึกษาประโยชน์ของการออมเงินกันเลยครับ

ประโยชน์ของการออมเงิน

1. การออมเงินนั้นสามารถ ทำให้อนาคตคุณดูสดใส และเพิ่มความมั่งคงต่อฐานะความเป็นอยู่ของคุณได้

2. การออมเงินเป็นการเก็บเงินเผื่อไว้ใช้ย าม ฉุ ก เ ฉิ น เป็นต้นว่าหากวันข้างหน้า

คุณประสบ อุ บั ติ เ ห ตุ โดยมิได้คาดคิด ก็มีเงินออมก้อนนี้คอยช่วยคุณ

3. เงินออม นั้นสามารถนำไปช่วยคนในครอบครัวของคุณที่เกิด ป่ ว ย ไม่สบายกะทันหัน

สามารถนำไปช่วยโดยที่การเงินของเราไม่สะดุด หรือไม่ช็อต

4. เงินออมช่วยคุณในย ามแก่เฒ่า ช่วยให้คุณมีเงินใช้จ่ายต่อ ในเวลาที่คุณ

ไม่มีเรี ย ว แรงทำงานต่อแล้ว

5. ย ามคุณแก่ชราลง สั ง ข า ร ของคนเราย่อมไม่เที่ยง มี โ ร ค นั้น โ ร ค นี้

มา รุ ม เ ร้ า คุณก็จะได้มีเงิน รั ก ษ า โ ร ค ภั ย ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้า

6. เงินออมสามารถช่วยให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปเรียนต่อได้ เช่น ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

7. เงินออมสามารถเก็บไว้เพื่อเป็นเงิน ในการจัดงานแต่งงาน หรือเก็บไว้ใช้หลังจากการแต่งงาน

หรือจะเก็บไว้ไปฮันนี่มูนก็ยังได้

8. เก็บเงินออมเผื่อไว้ใช้ เวลาที่เราอย ากไปเที่ยวไหน เช่น ในเอเชีย หรือในยุโรป

หรือในสถานที่ที่คุณ ฝันไว้อย ากไปสักครั้ง เงินออมตรงนี้จะช่วยเหลือเราเอง

9. เงินออมเก็บไว้เพื่อในนำซื้อบ้าน ซื้อรถ หลายคนเลือกที่จะจ่ายเงินสด แทนการ ผ่ อ น

ซึ่งถือว่าเป็นภาระและมี ด อกเบี้ยตามติดมาเป็นหางว่าว และเลือกที่จะจ่ายเงินก้อน

เมื่อพร้อม เพื่อย ามหลับจะได้นอนสบาย ไม่ต้องกังวลว่า เงิน ช็ อ ต เมื่อไหร่

จะโดนเค้ามายึดรถ หรือยึดบ้านกลับไป

10. การออมเงินยังช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อีกด้วย

เช่น คุณต้องการมีรถยนต์เป็นของตนเองภายในเวลาสองปี การออมเงินของคุณช่วย

ทำให้คุณมีเงินซื้อรถยนต์ได้

11. การออมเงินทำให้คุณมีเงินที่จะนำไป ล ง ทุ น หรือทำธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน

เพื่อนำมาสร้างฐานะ ความมั่นคงให้แก่คุณ ครอบครัว และลูกหลานต่อไปในอนาคตได้

12. เงินออมสามารถส่งต่อเป็นมรดกต่อลูกหลานได้

13. ในย ามที่เราแก่ชรา แต่ไม่มีลูกหลาน เงินออมของเรายังนำไปเข้าวัดวาอาราม

หรือมูลนิธิต่างๆ ได้ สร้างบุญสร้างกุศล เพื่อเป็นเสบียงไว้เลี้ยงตัวในย ามที่เราไม่มีลมหายใจแล้ว

14. และสุดท้ายการออมเงินทำให้เราไม่มีหนี้ ที่คนส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะไม่มีเงินออม

ต้องการเงินก้อนไปใช้และ เงินที่ได้มาก็ต้องไป ผ่ อ น ใช้หนี้ อีกส่วนก็นำไปหมุนเวียน

ในการใช้ตามวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งคนไม่มีหนี้นอนหลับสบายกว่าคนมีหนี้เยอะเลยนะครับ

ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเจ้าหนี้จะมาเมื่อไหร่

จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนเล็กๆ เท่านั้นนะครับ ซึ่งเงินที่ได้จากการออม

ยังมีประโยชน์อีกมาก หากพิจารณาในภาพรวมจะพบว่าประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูง

จะมีการอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินออมที่มีเป็นเงินทุน

ในการพัฒนาประเทศและสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานส่งเสริมศักยภาพการ ล ง ทุ น ของประเทศ

ไม่ต้องไปติดหนี้ติดสิน ขอยืมเงินกู้จากต่างประเทศ

เพราะจะยิ่งทำให้เราเสียดุลการค้าต่างประเทศมากขึ้น และอาจเกิดความ เ สี่ ย ง จากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

จากประโยชน์ของการออมเงินต่างๆ ที่ได้กล่าวมา

ล้วนแล้วแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่ชีวิตของผู้ออมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้าง พนักงานเอกชน

หรือข้าราชการถ้ามีเงินออมแล้ว ก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัวสบายไปด้วย

เพราะความสุขของครอบครัว เกิดขึ้นจากรากฐานของความมั่นคงทางฐานะ และทรัพย์สินของคนที่อยู่ในครอบครัว

ซึ่งการออมเงินนั้น ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ จะอยู่ในช่วงวัยไหน ก็สามารถที่จะออมเงินได้

เพียงแต่ถ้าคุณยอมเปิดใจ และรักในการออมเงิน ชีวิตที่ดี และความมั่นคงของคุณก็จะอยู่ตรงหน้า

ไม่มีคนไหนในโลกที่ออมเงินแล้วเป็นทุกข์ มีแต่จะทำให้เกิดแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เว้นแต่ผู้ที่ออมไม่เป็น

ซึ่งผู้ที่ออมไม่เป็น จะมีลักษณะเป็นผู้ออมอย่างเดียว ไม่เป็นผู้บริโภค

จะเรียกคนจำพวกนี้ว่า “ขี้งก” การออมเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดแต่ความทุกข์ การออมเงินที่ดีนั้น

ควรออมแต่พอดีไม่เบียดเบียนความสุขของตนเองจนต้องทำให้เป็นทุกข์ เพราะการออม

คือการที่รายได้หักกับรายจ่าย ซึ่งเงินที่เหลือนั้นจะกลายมาเป็นเงินออม และเงินที่ออมในวันนี้

จะไม่ได้ สู ญ ห าย ไปไหน แต่เงินจำนวนนี้จะกลับมาให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ออมในอนาคต

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออมเงิน นั้นดีแค่ไหนจากคำที่มีคนกล่าวว่า “ไม่มีใครที่จะแก่เกินเรียน”

ถ้าหากจะเปลี่ยนเป็น “ไม่มีใครที่จะแก่เกินออม” ก็จะดูเข้าท่าไปอีกแบบ เพราะฉะนั้น

เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายที่จะออม เพื่อรากฐานที่มั่งคงของเราในอนาคต

ขอขอบคุณ m i l l i o n a i r e

Load More Related Articles
Load More By verrysmiles smiles
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

6 คำถามดีๆ ที่พ่อแม่ควรถาม ก่อนลูกจะนอน

หลังจากเด็กๆ ทำกิจกรรมมาทั้งวัน เวลาพักผ่อน ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ จะสามารถแส…