Home ข้อคิดดีๆ “ใครที่ทำคุณคนไม่ขึ้น” อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน

“ใครที่ทำคุณคนไม่ขึ้น” อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน

0 second read
0
0

ทำคุณคนไม่ขึ้น เป็นคำทักทายที่หมอดูชอบใช้ ในยุคสมัยนี้เราเกือบทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นอย่ างนั้น น้ำใจของคนเปลี่ยนไปและมักตีความหมายของความดีว่าเป็นความโง่และอ่อนแอ

หากใครดีด้วยแสดงว่าเขายอมเสียเปรียบเรา ไม่ต้องเกรงใจเขา! ยิ่งเป็นคนดีมากๆ แสดงว่าเราจะทำอย่ างไรก็ได้! ตัวอย่ างที่เห็นกันบ่อยๆเมื่อเวลาเดือดร้อนจะวิ่งหาคนช่วยเหลือ

หากเป็นเรื่องเงินทองจะขอหยิบยืมอ้างเหตุผลมากมาย ดูน่าเวทนาพร้อมบอกย้ำว่าบุญคุณนี้จะไม่ลืม แต่พอได้สมใจไม่นานเขาและเธอเดินหนีหน้า ไม่ยอมพบปะด้วย ที่เคยไปมาหาสู่ก็จะหายไป หรือร้ า ยกว่านั้นเมื่อเจอกันกลับว่ากล่าวให้เจ็บใจ หรือแกล้งโกรธเคืองพาลหาเรื่อง

ทำไมผู้คนโดยมากจึงเป็นอย่ างนั้น? คำตอบที่ได้รับคือเขาเหล่านั้นมีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง ไม่ยึดมั่นในความดีเราจึงเจอคนที่ทำคุณไม่ขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

และเท่าที่เฝ้ามองผู้คนเหล่านั้นในที่สุดชีวิตตกต่ำเกือบทุกคนซึ่งดูน่าเวทนาและแย่กว่าเดิมมาก สำหรับคนที่รู้จักคุณคน ตอบแทนความดีด้วยความดี มีความกตัญญูรู้คุณคน มักมีชีวิตที่รุ่งเรืองเติมโตมีความสุข หรืออย่ างน้อยก็ไม่แย่ไปกว่าเดิมด้วยคุณธรรมนั้นคุ้มครอง

ผู้ประพฤติดีย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไป

ในกฎแห่งก ร ร ม การไม่รู้คุณคนนั้นถือเป็นก ร ร มที่ค่อนข้างหนัก ยิ่งว่าร้ า ยทำร้ า ยผู้มีบุญคุณกับตน ผมของก ร ร มสนองตอบรุนแรงมาก เคยเห็นมามากมายบางคนเส้นเ ลื อ ดในสมองแตกต า ย ด้วยตรอมใจว่าทำงานอะไรก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จ

ทั้งที่เป็นคนเก่งมากด้วยความรู้ หรือบางคนที่ร่ำรวยมากมาย แต่เมื่อก ร ร มตามมาถึง กลับกลายเป็นคนย ากไร้ ไม่มีแม้แต่บ้านที่อาศัย ไร้ญาติขาดมิตร ต้องเร่ร่อนเมื่อย ามแก่เฒ่า ดังนั้นเราอย่ าเป็นคนที่ทำคุณไม่ขึ้น เรามาตอบแทนความดีด้วยความดีเถิด ชื่นใจ สุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ที่มา : dek-d

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

ถ้าไม่สบายใจ ลองดูข้อคิด 10 ข้อนี้ แล้วจะรักตัวเองมากขึ้น 10 เท่า

หากคุณไม่สบายใจ ก็ออกไปดูโลกภายนอกบ้าง อย่ าจมปลักอยู่ในที่เดิมๆ คุณจะได้รู้ว่า โลกกว้างใบ…