Home ข้อคิดดีๆ เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาด และมีความสุข ด้วยวิธี 5 ให้ 1 ห้าม

เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาด และมีความสุข ด้วยวิธี 5 ให้ 1 ห้าม

5 second read
0
0

การเลี้ยงลูกด้วยความเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข มีพัฒนาการสมวัย และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

คุณพ่อคุณแม่จึงต้องพย ายามหาเทคนิคและวิธีการเลี้ยงลูกที่หลากหลาย แต่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของลูก แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตาม การเลี้ยงลูกที่มีคุณภาพย่อมต้อง

อาศัยทั้งเวลา ความใส่ใจ รวมถึงเปิดใจที่จะค้นหาเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้กับลูกของตัวเองเสมอเพราะการที่ได้เห็นลูกมีความสุขก็คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่อย่างเรา วันนี้

จะมาแนะนำเคล็ดลับเลี้ยงลูกให้มีความสุขด้วยวิธี ‘ให้ 5 ห้าม 1’ แต่จะหมายถึงอะไรบ้างนั้น มาดูกัน

1. ให้ความสำคัญกับการมีเวลาให้ลูก

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มีเวลาว่าง ควรมองหากิจกรรมที่ทำร่วมกันทั้งครอบครัว เช่น ทำกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น ดูห นั ง ทำอาห า ร รวมถึงการกิจกรรมนอกบ้าน เช่น ไปสวนสั ต ว์ ไปพิพิธภัณฑ์ เพราะ

การที่ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้เหนียวแน่น ทำให้เด็กๆ รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย และมองเห็นว่าเวลาที่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นั้นพิเศษเสมอ

2. ให้โภชนาการที่ดีแก่ลูก

อาห า รถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างร่ า งก า ยและพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกได้ดื่ ม น มแม่ตั้งแต่แร กเกิ ด หรือดื่มนมที่อุดมไปด้วยส า รอาห า รครบถ้วนที่จำเป็นต่อ

การเจริญเติบโตของลูก รวมถึงการรับประทานอาห า รที่ดีต่อสุ ขภ า พเพื่อการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัย

3. ให้ลูกรู้จักการเป็นตัวของตัวเอง

คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้ สำรวจ และทดลองทำอะไรด้วยตัวเอง ปล่อบให้ลูกมีอิสระในการเลือกให้ความสนใจสิ่งต่างๆ โดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูอยู่ใกล้ๆ และให้คำแนะนำ

เท่าที่จำเป็น การให้ลูกมีอิสระในการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง จะส่งผลให้ลูกมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น

4. ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน

การมอบหมายหน้าที่ให้ลูกช่วยทำงานบ้านเป็นการสร้าง และส่งเสริมศักยภาพรอบด้านให้กับลูก รวมถึงช่วยให้ลูกรู้จักการช่วยเหลือ รู้จักแบ่ งปั น แสดงความมีน้ำใจต่อคนในครอบครัวอีกด้วย

5. ให้ลูกรู้ว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเสมอ

เวลาที่ลูกมีพฤติกรรมหรือคำพูดที่ไม่น่ารัก คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรใช้อารมณ์ตอ บโ ต้หรือทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองแป ล กแย ก เช่น คำ ขู่ว่าทำแบบนี้แล้วจะไม่รัก หรือการเปรียบเทียบลูกกับเด็ก

คนอื่น แต่ควรใช้เหตุผลอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไม่พอใจ และอย่าลืมแสดงออกให้ลูกเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูก แม้ว่าลูกจะทำตัวไม่น่ารัก แต่ลูกก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

และทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ

6. ห้ามเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจเผลอใช้คำพูดเปรียบเทียบลูกกับคนอื่น เช่น พูดว่าคนอื่นเก่งกว่า ดีกว่า เพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้ลูกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

เพราะฉะนั้นควรเข้าใจและภูมิใจในสิ่งที่ลูกเป็นให้มากที่สุด หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทำอะไร ก็ควรเป็นตัวอย่างที่ดี ทำให้ลูกเห็น และคอยสนับสนุนในด้านที่ลูกสนใจมากกว่า

การบั งคั บให้ลูกทำในสิ่งที่ไม่ชอบ

ขอบคุณที่มา : a b o u t m o m .

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

9 นิสัยที่ไม่ควรมี ถ้าอยากเป็น “เถ้าแก่” เป็นเจ้าของกิจการ

การจะทําธุรกิจซักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จให้ได้นั้นคุณต้องวางแผนการอย่างรัดกุม ยิ่งถ้…