Home ข้อคิดดีๆ เป็นผู้หญิงเก่งและสตรอง อย่าไปแคร์คนที่ทำให้เราต้องเสียใจ

เป็นผู้หญิงเก่งและสตรอง อย่าไปแคร์คนที่ทำให้เราต้องเสียใจ

5 second read
0
0

สังคมในปัจจุบัน มีคนมากมายที่เข้ามาทำความรู้จักกับเราบางคนคบกันเพราะ

ความจริงใจที่มีให้กั นบางคนคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆจา กตัวเราบางครั้งเราให้ใจไปเต็ มร้อย

แต่ได้ใจกลับมาแค่นิ ดเดี ยวและที่สำคั ญจะไม่มีใครรู้จั กเราได้ดีพอ

หากคนนั้นยังไม่รู้จักเราจริงๆในชีวิตคนเราแม้จะพ ย าย ามทำดีเท่าไหร่แ ต่ก็คงไม่สามารถทำให้ทุ กคนพึงพอใจได้!

จึงเป็นเรื่องแสนธรรมดาที่ในชีวิตคุณต้องพบเจอทั้งผู้คนที่ชอบและ

ไม่ชอบคุณในตัวคุณหากคุณต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่ างในตัวคุณแต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้

(หรือเปลี่ยนได้แ ต่คุณเองก็เป็นทุ กข์)

หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้ว

“สิ่งที่คุณต้องทำคือหยุดแ คร์หยุดเก็บคำพูดของเขามาใส่ใจหรือคิดมา ก”

คิดเสี ยว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอคนที่รู้จักตัวตนของคุณดีพอจะยอมรับคุณ

ได้ในแบบที่คุณเป็นพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณคิดเสมอจึงส่งผลให้เขาเข้าใจในความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจของคุณ

หรือหากมีเรื่องราวที่คุณทำไม่ดีก็พร้อมที่จะตั กเตื อนด้วยความปรารถนาดี

อยู่เคียงข้างในวันที่คุณ พ ล าดพลั้ งหรือเสี ยใจแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

เขาไม่ใช่คนที่แ คร์ว่าคุณจะรู้สึ กอย่ างไรมีความคิดเห็นอย่ างไรหลายครั้ง

จึงอาจเกิ ดความเข้าใจผิ ดหรือบางครั้งก็จับกลุ่มกันนิ น ท าวิพ ากษ์ วิจ า รณ์ตัวคุณโดยไ ม่คิดจะถามไ ถ่

คุณจึงหม ดโอกาสที่จะอธิบายหรือแม้จะอธิบายแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดอยู่

ดีดังนั้นหากคุณมั วเอาแต่แคร์คนที่เขาไม่รู้จักคุณดีพอแบบนี้ก็มีแ ต่จะทำให้ป ว ด หัวใจและเ ค รี ยดไปโดยเปล่าประโยชน์

คนที่รู้จักคุณดี..คนที่รักและเข้าใจคุณไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คู่รัก หรื อเพื่อนสนิทเขาเหล่า

นั้นต่างหาก คือ คนที่คุณควรแ คร์และใส่ใจดูแลเพื่อที่จะได้เป็น “คนสำคั ญ” ที่รู้จักตัวตนของกันและกันไปตลอด

อย ากจะฝากไว้อีกนิดเข าจะ “พูด” ถึงคุณยังไงก็ช่ างเขาเขาจะ “วิ จ า รณ์”

สิ่งที่คุณทำยังไงก็ช่ างเขาถ้าคุณพอใจที่จะ “เป็น” และพอใจที่จะ “ทำ” ก็ไ ม่เห็นต้องแ คร์ ไ ม่ต้องเอามาใส่ใจ

เขาไม่ได้มาหา “เงิน” ให้เราใช้ ไม่ได้หา “ข้าว” ให้เรากินคนที่ “นิ น ท า” คุณที่สุด

คือคนที่ “อิ จ ฉ า”คุณที่สุดปล่อยให้เขาหัวเราะใส่คุณดังๆแต่ลึ กๆในใจเขาก็รู้สึก “ด้ อยกว่า” อยู่ดี

ส่วนคุณก็หั วเ ร าะเขาเบาๆแ ต่รู้สึก “เหนือกว่ า” แบบเงียบๆจำไว้ ถ้าคุณเป็น

‘คนดี คนเก่ง คนมีค่า’ถ้าคุณ ‘เจ๋ ง’ คุณไม่จำเป็นต้อง ‘แ คร์’ ทุกคนก็ได้จำไว้ชีวิตมั นสั้น ‘แ คร์’ คนที่รักคุณดีกว่า

อย่ า ‘เปลี่ยน’ เพื่อคนอื่น อย่ า ‘แ คร์’ ว่าคนอื่นจะคิดยังไง‘เป็นตัวของตัวเอง’

และ ‘มีความสุข’ กับสิ่งที่เป็นคนที่ ‘รัก’ คุณ จะยอมรับมันและคนที่ ‘ไ ม่ชอบ’ มัน จะออกไปจากชีวิตคุณ

แ คร์คนที่ ‘ใช่’ และเลือกจะ ‘อยู่’ลืมคนที่ ‘ไ ม่ใช่’ และเลือกจะ ‘ไป’เพราะเขา

‘ไ ม่จำเป็น’ กับชีวิตคุณเลยเลิ กแ คร์..คนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ

ที่มา : G o o d l i f e

Load More Related Articles
Load More By First
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

คุณใช้ลักษณะช้อนแบบไหนบ่อยที่สุด บ่งบอกถึงนิสัยและจิตใจเบื้องลึกได้

ช้อนย าว สำหรับใครที่เลือกข้อ 1 เลือกช้อนย าว ตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นคนตรง…