Home ข้อคิดดีๆ เป็นคนแก่อย่างไร ให้มีคุณภาพ ลูกหลานรักและเคารพ

เป็นคนแก่อย่างไร ให้มีคุณภาพ ลูกหลานรักและเคารพ

4 second read
0
0

แก่ คุณภาพ… เมื่ออายุมากขึ้นต้องรู้จักปล่อยวาง

เรื่องราวบางอย่าง ที่ควรวางต้องรู้จักปล่อย เพราะใจของคนเราแบกรับได้จำกัด อย่าเอาแต่

คับ แ ค้ น ฝังใจเมื่อใดที่ปล่อยวาง เมื่อนั้นย่อมเป็นอิสระปล่อยวางตำแหน่งฐานะที่

เคยดำรงปล่อยวางชื่อเสียงสักการะที่เคยครอบครองปล่อยวางอดีต เรียนรู้ในการ

ใช้ชีวิตในปัจจุบัน เป็นสุขได้ในวัยชรา

เมื่ออายุมากขึ้น… ต้องรู้จักวางอารมณ์

สังคมในอดีตมีความยากของคนในอดีตสังคมในปัจจุบันมีความยากของคนในปัจจุบัน

อย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งไม่พอใจอะไรก็ด่าว่าลูกหลานด่าลูกหลานด้วยอารมณ์ครั้งหนึ่ง

คุณธรรมของตนหายไปครั้งหนึ่งวาสนาของลูกหลานหายไปส่วนหนึ่งเพราะพ่อแม่คือ

พระพรหมของลูกหากพ่อแม่เอาแต่แช่งด่าลูกหลานจะเจริญได้อย่างไร

เมื่ออายุมากขึ้น… ต้องรู้จักวางมือ

คุณไม่มีทางทำแทนลูกหลานไปตลอดชีวิต ดังนั้นต้องรู้จักวางมือลูกหลาน

มีบุญวาสนาและทางเดินของลูกหลาน หากคิดแทนทำแทนไปเสียหมด คุณเหนื่อยตลอดชาติ

แถมทำร้ า ยลูกหลานไปตลอดชีวิตวันหนึ่งที่คุณจากไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อยังไงการรู้จัก

วางมือคือการฝึกเชื่อใจในลูกหลานและเป็นการส่งเสริมลูกหลานไปในตัวอย่าให้เขาด่าว่าเก่งแต่รุ่น

พ่อแม่ แต่ลูกหลานไม่เอาไหน

เมื่ออายุมากขึ้น… ต้องรู้จักตัดใจ ของบางอย่าง

เมื่อสูญหายไปแล้วก็อย่าได้ยึดผูกคิดให้ได้ว่าเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นของคุณ

และจงเชื่อเถิดว่าหากเป็นของคุณมันย่อมไม่มีทางสูญหาย ดังคำกล่าวที่ว่า

หากเอาแต่ร่ำไห้ที่เสียพระอาทิตย์และพระจันทร์ไปสักวันคุณจะเสียดวงดาวไป

อีกอย่างหนึ่งดังนั้น ตัดใจได้ในสิ่งที่สูญเสียไปแล้วจึงสามาถรักษาสิ่งที่ควรมีอยู่ไว้ได้

เมื่ออายุมากขึ้น… เปรียบไปดั่งไม้ใกล้ฝั่ง

ตั ณ ห าต้องลดลง ความโ ล ภ ความโ ก ร ธ ความหลงต้องลดลงคุณธรรมความสุขุมต้องมากขึ้น

ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาต้องมากขึ้น หมั่นเตือนตัวเองนะอยู่ให้ลูกหลานเคารพรัก

มิใช่อยู่ให้ลูกหลานหวาดกลัว จนไม่มีใครยอมเข้าใกล้จงแก่อย่างมีคุณภาพ อย่าแก่เพียงเพราะอยู่นาน

ขอบคุณที่มา : f w d L i n e

Load More Related Articles
Load More By verrysmilejung99
Load More In ข้อคิดดีๆ

Check Also

เพราะ 6 สิ่งนี้ ที่ทำให้มนุษย์เงินเดือน “ลำบากตอนแก่”

ชีวิตมนุษย์เงินเดือน ไม่ได้สะดวกสบายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงาน เรื่อ…